Dierenasiel Leiden behaalt kabinetsdoelstelling van 49% CO2 reductie

CO2-neutraal ondernemen

Op het dak van Dierentehuis Stevenshage te Leiden liggen sinds kort 164 zonnepanelen. De dieren die eronder verblijven hebben geen idee, maar de panelen wekken jaarlijks ongeveer 47.500 kilowattuur elektriciteit op. Daarnaast hebben alle energiebesparingsmaatregelen ervoor gezorgd dat het asiel al in één keer voldoet aan de doelstelling van het kabinet om 49% CO2 te reduceren voor het jaar 2030.

‘Dit past helemaal in onze ambitie om het groenste asiel van Nederland te zijn’, aldus beheerder Nicolette Bloemendaal. ‘In 2009 zijn er al 25 zonnepanelen op het dak geplaatst. Dankzij de nalatenschap van een weldoener die dat zo had bepaald, zijn daar nu 139 panelen bij gekomen. De stroom die we opwekken is meer dan genoeg om het hele gebouw te voorzien. Het overschot wordt terugverkocht aan de energieleverancier.’

Milieubesparende maatregelen

De zonnepanelen zijn niet de enige milieubesparende investering van Stevenshage. Er zijn ook een warmtepomp voor de kattenafdeling en twee grote zonneboilers geïnstalleerd voor de warmwatervoorziening van het gebouw.

Het hele project is begeleid door Klimaatplein partner Stichting Stimular, die een duurzaamheidsscan voor het asielgebouw deed en totaaladvies gaf. ‘De totale CO2 footprint van het Leidse dierenasiel halveert hiermee van 54 naar 27 ton per jaar.’ aldus Marc Herberigs van Stimular. ‘De kabinetsdoelstelling om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten heeft Stevenshage hiermee al behaald.’

Terugverdientijd

Het buurbedrijf van Stevenshage aan de Kenauweg, de Leidse Solar-Energy-Groep, heeft de levering en installatie verzorgd. Erwin Gosenson van Solar-Leiden rekent voor dat het asiel de totale investering binnen 6 jaar terugverdient. Een mooi vooruitzicht, vooral omdat Dierentehuis Stevenshage voor een groot deel afhankelijk is van donateurs en giften. Hierdoor kan dat geld weer beter besteed worden aan de opvang en het welzijn van de dieren zelf.

‘We zijn erg blij met deze investering’, zegt Bloemendaal. ‘We gebruiken meer schone energie, besparen kosten en leveren een bijdrage aan het milieu en klimaat.’

Energieverbruik verminderen en meer

En het Leidse dierenasiel doet nog meer: ‘Het gebouw is goed geïsoleerd en voorzien van LED-verlichting en vloerverwarming. In de kattenbakken gebruiken we houtkorrels, die we zeven om zo min mogelijk afval over te houden. Daarnaast composteren we de uitwerpselen en het stro van de konijnen en knaagdieren. En we onderhouden ons hondenbos op een duurzame manier, waarbij onze eigen compost weer goed van pas komt.’

Geïnteresseerden zijn van harte welkom om de zonnepanelen op het asiel te bekijken. Bloemendaal: ‘Maar kom vooral ook bij ons langs voor de dieren die eronder wonen en hard op zoek zijn naar een nieuw baasje. Want daar doen we het natuurlijk allemaal voor!’

Gerelateerde artikelen

Hoe vermijd je verborgen kosten bij gescheiden afvalinzameling?

CO2-neutraal ondernemen

Iedereen heeft weleens te maken met een gevalletje goedkoop is duurkoop. Je zag online die...

Lees verder

Moderne leeromgeving met dank aan circulaire nieuwbouw  

CO2-neutraal ondernemen

De nieuwbouw van het Ashram College heeft een sterke focus op circulariteit door het hergebruik...

Lees verder

EED cijfers gebruiken voor CO2-rapportageplicht Werkgebonden Personenmobiliteit?

CO2-neutraal ondernemen

Veel organisaties en bedrijven moeten aan de EED-auditplicht voldoen. Ze verzamelen daarvoor ook gegevens over...

Lees verder