Dossiers: klimaatverandering, CO2 belasting en succesvoorbeelden

Dossiers Klimaatplein

Om de klimaatdoelstellingen van de Parijse klimaattop te halen, moet Nederland zo spoedig mogelijk naar een fossielvrije economie. In de dossiers van het Klimaatplein vind je meer informatie en cases die de uitstoot van broeikasgassen van jouw bedrijf helpen reduceren en daarmee de energielasten verlagen. Lees in onze dossiers meer over:

1. Wat Klimaatverandering > precies betekent.

Hoe ontstaat klimaatverandering en welke gevolgen heeft het voor mens, economie en natuur? Bekijk ook de meest gestelde vragen over klimaatverandering en de antwoorden daarop.


2. Hoe een Prijs op CO2 > bijdraagt aan een klimaatneutrale samenleving.

Welke kosten betalen we nu al voor een veranderend klimaat, en hoe kan een prijs op CO2 die kosten verlagen? Bekijk ook het praktijkvoorbeeld CO2-beprijzing dat Klimaatplein uitvoerde bij het MKB.


3. Wat is nodig om aardgasloos te ondernemen of een bedrijfsterrein gasvrij te maken?

Lees erover op onze Aardgasloos ondernemen > webpagina en ontdek wat je nu al kunt doen om fossielvrij te ondernemen.