Dringend beroep economen op regering en klimaattafels: Start met CO2-beprijzing

Klimaatbeleid

De pre-adviezen van de Koninklijke Vereniging voor de Staatshuishoudkunde Klimaatbeleid: kosten, kansen en keuzes zijn op 29 november aan Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat aangeboden. De preadviezen bevatten een dringende oproep aan de regering en aan de onderhandelaars aan de Klimaattafels: CO2-beprijzing is de enige manier waarop de opwarming van de aarde effectief kan worden voorkomen.

Als conclusie staat in het Pre-rapport beschreven:  Om de mondiale temperatuur binnen veilige grenzen te houden, moet de wereld in de komende tien à dertig jaar af van haar verslaving aan fossiele grondstoffen. Dit vereist een onmiddellijk moratorium op het verbranden van steenkool, eliminatie van alle directe en indirecte subsidies voor het gebruik van fossiele brandstoffen, en een commitment aan een snel oplopend pad van CO2-prijzen voor alle economische regio’s en sectoren.

Het is belangrijk dat de CO2-uitstoot multilateraal wordt beprijsd en CO2-rechten internationaal verhandeld kunnen worden, dat fossiele-brandstoflobby’s worden afgewezen, en dat subsidies worden vermeden voor allerlei manieren om de uitstoot terug te dringen, tenzij er sprake is van marktfalen ten gevolge van learning by doingeffecten.

Vergroten maatschappelijk draagvlak

Om het maatschappelijk draagvlak te vergroten kan men een deel van de CO2-belastingopbrengsten gebruiken voor een zichtbaar CO2-dividend voor alle burgers, eventueel gecombineerd met subsidies voor de isolatie van woningen van de lagere inkomens.

Het vooruit schuiven van noodzakelijke maatregelen drijft de transitiekosten naar de fossielvrije economie op en vergroot het risico dat men onorthodoxe en riskante maatregelen zoals geo-engineering moet implementeren.

Klimaattafels

De klimaattafels geven ruim baan aan lobby’s, met het risico dat de verkeerde fossielvrije technologieën tegen zeer hoge kosten worden gekozen. Bovendien leidt het polderen aan deze tafels tot versnippering van het klimaatbeleid. Het beprijzen van de CO2-uitstoot is veel effectiever. Tot slot moet de financiële sector zich aanpassen om de energietransitie te weerstaan – of nog beter: om er voordeel bij te behalen door de transitie te faciliteren.

Toonaangevende economen

De preadviezen staan onder redactie van drie Tilburgse hoogleraren milieu-economie, Daan van Soest, Sjak Smulders en Reyer Gerlagh. Vele toonaangevende milieu- en klimaateconomen bundelen hun kennis en analyseren de beleidsopties om de klimaatopgave voor Nederland te realiseren. Voor wie voorbij de kakofonie van meningen wil over wat we zouden moeten – en wat we vooral niet zouden moeten –, levert deze bundel een schat aan verrassende inzichten, zoals:

  • De afspraken van Parijs zijn onvoldoende; we moeten koolstofvrij zijn in 2050.
  • Nederlanders moeten zich gaan verzekeren tegen weersextremen.
  • De Klimaattafels stellen te dure maatregelen voor.
  • Bedrijven blijven in Nederland, ook met een CO2-prijs.
  • Koolstofbeprijzing moet snel, breed en diep worden ingevoerd. Niet wachten op het volgende rapport, stoppen met de uitzonderingen, en beginnen met 20 euro per ton als ondergrens.
  • Een gedegen klimaatbeleid biedt veel kansen en weinig kosten.
  • Denk na over migratie naar Nederland, maar verwar het niet met klimaatbeleid.
  • Climate engineering is een riskante technologie voor het beperken van de opwarming van de aarde; het is geen alternatief voor emissiebeperking.

De preadviezen zijn te downloaden op de website van de KVS. De Preadviezen worden donderdag 29 november gepresenteerd op het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Aanmelden is niet meer mogelijk maar er zijn nog enkele plaatsen voor pers.

Beeld: Shutterstock

Gerelateerde artikelen

Topdrukte op stroomnet vraagt om warmtenetten

Klimaatbeleid

Duizenden bedrijven, scholen en sportclubs moeten soms jaren wachten op een grootverbruikaansluiting vanwege het overvolle...

Lees verder

Verduurzaming bedrijventerreinen vertraagt, meer hulp overheid nodig

Klimaatbeleid

De verduurzaming van bedrijventerreinen loopt flinke vertraging op, waarschuwt een coalitie van maatschappelijke organisaties en...

Lees verder

Wat maakt een bedrijventerrein toekomstbestendig?

Klimaatbeleid

Toekomstbestendige bedrijventerreinen herken je aan verschillende elementen. Allereerst speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Dit betekent...

Lees verder