Een Klimaatakkoord voor maximaal anderhalve graad opwarming van de aarde

Klimaatbeleid

Een klimaatdoel van maximaal anderhalve graad Celsius mondiale temperatuurstijging is tijdens de klimaattop van Parijs niet voor niets gekozen. Iedere tiende van een graad daarboven betekent meer vernietiging van ecosystemen, schade aan huizen en landbouwgebieden en aantasting van gezondheid en levensonderhoud. Dat klimaatdoel kan nog steeds, als we het écht willen. Maar dan moeten we wel vandaag beginnen. Als overheid, bedrijfsleven en burgers kunnen we samen duurzame impact maken en verdere opwarming van de aarde tegengaan.

In dit Klimaatakkoord, gericht op het halen van maximaal 1,5 graad Celsius opwarming van de aarde, geeft een groep van diverse deskundigen concrete voorstellen om dit klimaatdoel voor het jaar 2030 te realiseren. We hopen dat lezers er wijzer van worden en er concrete acties aan koppelen. Dat kunnen acties zijn in de eigen omgeving, zoals thuis of in een bedrijf. Maar ook richting de overheid en de politiek kan dit anderhalve graad Klimaatakkoord een inspiratiebron zijn voor concrete (beleids)acties.

Inhoud 1,5 graad Klimaatakkoord

Dit Klimaatakkoord is opgebouwd uit drie onderdelen: Systeemveranderingen, Randvoorwaarden en Concrete voorstellen per onderdeel van het traditionele Klimaatakkoord.

Bij systeemveranderingen geven we aan welke wet- en regelgeving, fiscale toepassingen en gedragsveranderingen nodig zijn. Bij de randvoorwaarden spreken we over klimaatrechtvaardigheid, werk & scholing en de fysieke en ecologische grenzen. Vervolgens wordt het nog concreter met onze voorstellen per onderdeel van het Klimaatakkoord. We geven veel ideeën voor de gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie, landbouw en landgebruik en energie.

Iedere tiende van een graad telt, laten we aan de slag gaan!

Lees hier het volledige anderhalve graad Klimaatakkoord >. We hopen dat het zijn weg gaat vinden in Nederland en kijken uit naar uw reactie.

Gerelateerde artikelen

Topdrukte op stroomnet vraagt om warmtenetten

Klimaatbeleid

Duizenden bedrijven, scholen en sportclubs moeten soms jaren wachten op een grootverbruikaansluiting vanwege het overvolle...

Lees verder

Verduurzaming bedrijventerreinen vertraagt, meer hulp overheid nodig

Klimaatbeleid

De verduurzaming van bedrijventerreinen loopt flinke vertraging op, waarschuwt een coalitie van maatschappelijke organisaties en...

Lees verder

Wat maakt een bedrijventerrein toekomstbestendig?

Klimaatbeleid

Toekomstbestendige bedrijventerreinen herken je aan verschillende elementen. Allereerst speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Dit betekent...

Lees verder