EED cijfers gebruiken voor CO2-rapportageplicht Werkgebonden Personenmobiliteit?

CO2-neutraal ondernemen

Veel organisaties en bedrijven moeten aan de EED-auditplicht voldoen. Ze verzamelen daarvoor ook gegevens over hun vervoer. In hoeverre kun je de vervoersregistratie van de EED-audit gebruiken voor de nieuwe rapportageplicht Werkgebonden Personenmobiliteit (WPM)? En wat zijn verschillen tussen de EED en WPM-rapportage? Adviseur Marijke Hegger van Klimaatplein partner Stimular bespreekt dit in deze blog.

Wat houdt de WPM in?

Vanaf 1 juli 2024 zijn bedrijven en organisaties met 100 of meer werknemers verplicht de kilometers van het zakelijk en woon-werkverkeer te registreren en hier jaarlijks over te rapporteren. EED-plichtige bedrijven en organisaties moeten ook aan de WPM voldoen.

Het indienen gebeurt door in een digitaal formulier op de RVO-website gegevens in te vullen over gereden kilometers, type voertuig en brandstof. Hieruit wordt de CO2-uitstoot berekend van het woon-werk en zakelijk verkeer van de organisatie. Het eerste rapport over 2024 kan bij uitzondering als halfjaarrapportage ingediend worden. Het moment van indienen is uiterlijk 30 juni 2025.

Verschillen tussen EED en WPM-rapportage

De EED is vooral gericht op het brandstofverbruik voor vervoer en het verlagen daarvan. Organisaties moeten voor de EED de liters brandstof/kWh elektriciteit voor eigen en lease voertuigen registreren. De WPM komt voort uit het Klimaatakkoord en gaat daarom vooral over de CO2-uitstoot van het vervoer. Dat wordt berekend aan de hand van gereden kilometers. De WPM is een rapportage op basis van kilometers. Daarnaast zijn er verschillen in welke typen vervoer/voertuigen in de rapportage moeten worden meegenomen. We zetten het hieronder voor je op een rijtje.

Zijn EED-gegevens te gebruiken voor WPM?

Het grootste verschil is dus de eenheid waarin wordt gerapporteerd. Maar je kunt de EED-gegevens wel gebruiken. Liters brandstof/kWh elektriciteit uit de EED kunnen omgerekend worden naar gereden kilometers voor de WPM. In de ‘Handreiking voor werkgevers’ staat een omzettingstabel die je hiervoor kunt gebruiken (Bijlage 3, pagina 44). Daarbij zijn er een aantal andere aanpassingen die je moet maken voor de WPM rapportage. Bepaalde typen voertuigen moet je niet meenemen bij WPM, maar andere soorten vervoer/kilometers moeten je juist aan de WPM toevoegen.

Niet in WPM, wel in EED

Als je ervoor hebt gekozen om de geregistreerde gereden kilometers van eigen/lease voertuigen aan de EED-rapportage toe te voegen, kun je deze gebruiken voor een deel van de rapportage van zakelijk verkeer in de WPM. Daarbij moet je voor de WPM een aantal voertuigen niet meenemen:

  • grijze kentekens
  • goederenvervoer
  • vlieg- en vaarverkeer
  • gereden kilometers door medewerkers die minder dan 0,5 fte werken.

Wel in WMP, niet in EED

Voor de EED moet alleen gerapporteerd worden over alle ritten met zakelijke voertuigen die energie verbruiken. De WPM verplicht rapportage over alle zakelijke ritten met eigen vervoermiddelen en lease-vervoermiddelen, inclusief motor-, brom- en (e-)fietsen of lopen. Voor WPM moeten er dus nog gegevens bovenop de EED-gegevens verzameld/gerapporteerd worden.

Welke rapportageplicht geeft de meest realistische CO2-uitstoot?

Het digitale formulier voor de WPM berekent met je ingevulde gegevens de CO2-uitstoot van je zakelijk en woon-werk verkeer. De uitkomst is waarschijnlijk lager dan het vervoer-gerelateerde deel van je CO2-footprint voor de EED. Dit komt door:

  • afbakening van de WPM: er worden andere vervoerscategorieën meegenomen dan in de EED.
  • berekening: in de WPM wordt gerekend met gereden kilometers in plaats van brandstofverbruik in de EED.
  • Gebruik van Tank-to-Wheel CO2-emissiefactoren in de WPM. Hierbij wordt de productie van brandstof niet meegeteld, terwijl dit wel wordt meegerekend bij de Well-to-Wheel factoren die meestal gebruikt worden voor de EED.

De EED geeft een realistischer beeld van je daadwerkelijke CO2-footprint van het zakelijk verkeer dan de WPM. Alleen ontbreekt bij de EED het woon-werk verkeer en dat wordt wel bij WPM meegenomen.

Voor een realistische en complete CO2-footprint van het vervoer adviseer ik om te monitoren in een CO2-footprintcalculator, zoals de Milieubarometer. Daarnaast raad ik aan om naast de CO2-uitstoot ook het brandstof/elektriciteitsverbruik van het vervoer in je organisatie te monitoren. Het is van belang om zowel de uitstoot als het verbruik te verlagen.

Marijke Hegger werkt ruim drie jaar bij Stichting Stimular. Als duurzaamheidscoach voor bedrijven helpt zij veel bedrijven met het reduceren van hun CO2-footprint, waarvan vervoer vaak een groot onderdeel is. Namens het Milieu Platform Zorgsector ondersteunt zij een werkgroep voor duurzame mobiliteit binnen de zorg.

Gerelateerde artikelen

Hoe vermijd je verborgen kosten bij gescheiden afvalinzameling?

CO2-neutraal ondernemen

Iedereen heeft weleens te maken met een gevalletje goedkoop is duurkoop. Je zag online die...

Lees verder

Moderne leeromgeving met dank aan circulaire nieuwbouw  

CO2-neutraal ondernemen

De nieuwbouw van het Ashram College heeft een sterke focus op circulariteit door het hergebruik...

Lees verder

Duurzaam Investeren – welke opties heb je als ondernemer?

Praktijkverhalen

In onze economie is duurzaamheid inmiddels een gegeven. Ondernemers zijn steeds meer betrokken bij thema’s...

Lees verder