Energiebewust innoveren binnen de industriële sector

CO2-neutraal ondernemen

De afspraken in het klimaatakkoord van Parijs zijn helder: Nederland streeft naar een vermindering van de uitstoot van de broeikasgassen met 80% of meer in 2050. Dit gaat zeker niet vanzelf. In alle branches zijn flinke innovaties nodig om de emissies naar beneden bij te stellen. We focussen hier nu op de ondernemers in de industriële sector. Waar liggen voor hen de mooiste kansen om energiebewust te ondernemen, en tegelijkertijd te innoveren? 

Eerst enkele cijfers, voorspellingen en conclusies: de Nederlandse industrie stootte in 2014 44 megaton CO2 uit. Volgens de Nationale Energieverkenning (een onderzoek van Energieonderzoek Centrum Nederland en Planbureau voor de Leefomgeving) zal het totale energieverbruik in de sector tot 2030 licht stijgen. Dit is niet in lijn met het doel om in 2050 minimaal 80% emissiereductie te realiseren. Vandaar ook de meer dan terechte vraag wat je de komende jaren als industrieel ondernemer kunt doen om energiebewust te ondernemen én hier bedrijfsmatig meteen voordeel uit te halen.

Waarom meer verbruiken dan nodig?

Het loont om te kijken naar energie-efficiëntieverbeteringen van bestaande processen en apparaten. Processen kunnen namelijk altijd efficiënter. Daarom is het goed om nu al te bepalen wanneer je op een natuurlijk moment wilt investeren in energie-efficiënte technologie. Je kunt ook nagaan of er in de directe omgeving restwarmte voorhanden is. Het mooie aan de focus op energie? Grote kans dat je gaat besparen op grondstoffen en dat je met kwalitatief betere producten op de markt komt.

De vele mogelijkheden van elektrisch

Het is een kwestie van tijd voordat (duurzaam opgewekte) elektriciteit de fossiele brandstoffen gaat vervangen. Er zijn steeds meer goede innovaties beschikbaar. Zo kan elektriciteit worden ingezet bij het genereren van proceswarmte, de productie van waterstof of bij de vervanging van thermische processen. Met hybride systemen (elektriciteit én gas) kan veel beter ingespeeld worden op het wisselende aanbod van elektriciteit, waardoor elektriciteitsprijzen omlaag gaan.

Werken met lage temperaturen

Binnen de industrie zijn volop mogelijkheden om te innoveren. In de staal is het tegenwoordig bijvoorbeeld heel goed mogelijk om via verbeterde processen (zoals Hisarna) energiezuiniger te werken. Geconcentreerde CO2 wordt na zuivering, droging en compressie gebruikt of opgeslagen. Biotechnologische processen bieden uitkomst in de chemische industrie. Hierdoor kan met veel lagere temperaturen gewerkt worden en wordt flink bespaard op gas.

Circulair leren denken

Circulair grondstoffengebruik leidt tot een duurzame toekomst, vooral in de industrie. Zo liggen er mooie kansen om biobased en bioafbreekbaar te produceren. Verder is het verbazingwekkend hoeveel afgedankte producten we kunnen opwerken tot grondstoffen voor nieuwe producten. Niet-herbruikbare kunststof- en biomassastromen kunnen via nieuwe technologieën tegenwoordig gemakkelijk omgezet worden in gas. Als ondernemer is het ook slim om te kijken hoe je inspeelt op sterk veranderend consumptiegedrag. Zo biedt de huidige deeleconomie nieuwe kansen voor verdere energiereductie en nóg intelligentere processen; ongetwijfeld een  lucratieve verbeterslag!

Meer lezen over hoe u energie kunt besparen in de industriële sector? Zie dit rapport > van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Bron foto: Citymarketing Tilburg

Gerelateerde artikelen

Circulaire toepassingen en het behalen van science based targets

CO2-neutraal ondernemen

Circulaire toepassingen spelen een belangrijke rol bij het verminderen van de klimaatimpact van een bedrijf....

Lees verder

‘Nu meebewegen betekent grip op energiezekerheid in de toekomst’

CO2-neutraal ondernemen

Terwijl Nederland druk bezig is met verduurzamen, heeft het elektriciteitsnet zijn capaciteit bereikt. Hoe krijgen...

Lees verder

Zo maakt aannemersbedrijf Van der Poel de overstap naar elektrisch rijden

Praktijkverhalen

Twee bedrijfsauto’s, twee heftrucks, een graafmachine van 3800 kilogram, drie personenauto’s en een vacuümunit. Allemaal...

Lees verder