Energietrends in 2020 voor bedrijven en instellingen

CO2-neutraal ondernemen

Ook bedrijven en instellingen zitten middenin de duurzame energietransitie. De omschakeling van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie om de doelstelling ‘Nederland klimaatneutraal in 2050’ te realiseren is een uitdaging. Bedrijven hebben te maken met subsidies, wetten en controles. Maar wat zijn voor organisaties nu de belangrijkste energietrends voor 2020? Onze partner Kenter heeft ze voor u op een rijtje gezet.

Uitkeren SDE+ subsidie

Om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te realiseren is de overheid begonnen met het uitkeren van subsidies aan bedrijven die investeren in duurzame opwek van energie. Zo werd er in 2019 al 10 miljard euro SDE+ subsidie verdeeld onder bedrijven en instellingen door heel Nederland. In september 2020 komt hier SDE++ subsidie bij. De SDE++ subsidie staat voor Stimulering Duurzame Energietransitie en beloont bedrijven die gebruik maken van technieken die CO2-uiutstoot reduceren.

Kosten energietransitie

Om de kosten van de energietransitie te kunnen dekken moeten zowel burgers als bedrijven meer bijdragen. De belasting op aardgas gaat daarom omhoog. De belasting op elektriciteit gaat daarentegen omlaag.

De overheid verplicht bedrijven daarnaast om uiterlijk 1 juli 2020 over te stappen op LED-verlichting. Een investering die gelukkig al binnen een paar jaar is terugverdiend. Ook gaat ze strenger handhaven op de informatieplicht voor energiebesparing.

Laadinfrastructuur bedrijven

Elektrisch rijden wordt aantrekkelijker en de elektrische voertuigen nemen toe. Maar hoe zit het met de laadinfrastructuur bij bedrijven? Zijn daar verplichtingen voor? Ook hiervoor gelden nieuwe regels vanaf maart 2020. Meer over dit onderwerp én de overige energietrends lees je in de whitepaper van Kenter. Download ‘m via deze link >

Gerelateerde artikelen

EED cijfers gebruiken voor CO2-rapportageplicht Werkgebonden Personenmobiliteit?

CO2-neutraal ondernemen

Veel organisaties en bedrijven moeten aan de EED-auditplicht voldoen. Ze verzamelen daarvoor ook gegevens over...

Lees verder

Duurzaam Investeren – welke opties heb je als ondernemer?

CO2-neutraal ondernemen

In onze economie is duurzaamheid inmiddels een gegeven. Ondernemers zijn steeds meer betrokken bij thema’s...

Lees verder

Verlagen waterdruk snel terugverdiend dankzij water- en energiebesparing

Praktijkverhalen

Door de waterdruk in een 5-sterrenhotel te verlagen, is op jaarbasis een waterbesparing van 2.250...

Lees verder