Gesloten distributiesysteem voorziet viskweker van windenergie

CO2-neutraal ondernemen

De vissoort ‘Yellowtail Kingfish’ is te vinden in de betere restaurants en supermarkten. De vraag naar deze vissoort stijgt gestaag en daarom wilde viskweker Kingfish de vestiging in Kats, provincie Zeeland, uitbreiden. Die uitbreiding leidde tot een grotere vraag naar energie, welke niet kon worden opgewekt met de bestaande energiebronnen van het bedrijf. Kingfish heeft daarom, samen met Zeeuwind en Klimaatplein partner Kenter, een op maat gemaakt Gesloten Distributiesysteem (GDS) ontwikkeld.

3,5 Megawatt extra energie nodig

Om de vis in goede conditie te houden is het belangrijk te zorgen voor een constante toevoer van zuurstofrijk zeewater. Dit zeewater wordt vanuit de Oosterschelde, de kweekvijvers van Kingfish ingepompt. Met de nieuwe uitbreidingsplannen wordt het gehele kweekproces verdubbeld, waardoor de viskweker 3,5 Megawatt aan energie nodig heeft.

Energie uit Gesloten Distributiesysteem

Op het nabijgelegen windturbinepark Kats 2 stonden al drie windturbines duurzame stroom op te wekken. “Het was een out of the box idee, maar we hebben de stoute schoenen aangetrokken en beheerder Zeeuwind gevraagd om met ons mee te denken over een oplossing”, aldus Arian Berkhout, technisch projectmanager bij Kingfish. Na meerdere gesprekken kwam het idee de energie direct van het windturbinepark te gebruiken. Op die manier kon goed aan de energievraag van Kingfish worden voldaan. De oplossing werd vorm gegeven in een Gesloten Distributiesysteem (GDS).

Geen standaard energie-oplossing

“De behoefte aan energie was zo omvangrijk, dat we niet met een standaardoplossing uit de voeten konden’’, aldus Jeroen Hölzken, Projectmanager bij Kenter. Kenter werd na een tender verkozen als de partij die het GDS mocht gaan uitvoeren.

Door het opzetten van een aparte BV kon Kingfish gebruik maken van de aansluiting die al op Windturbinepark Kats 2 aanwezig was. ‘’Echter kon deze aansluiting van origine alleen energie terugleveren. Onderling hebben we ervoor kunnen zorgen dat er gezamenlijk en juist gebruik kan worden gemaakt van deze aansluiting. Het unieke aan dit project is dat de energie die wordt opgewekt, voor een groot deel direct wordt geleverd aan Kingfish’’ vertelt Jeroen.

Directe samenwerking tussen energieopwekker en verbruiker

Mooi aan dit project is dat er een directe samenwerking is ontstaan tussen een energieopwekker en een verbruiker. Klimaatplein partner Kenter speelde een cruciale rol bij het faciliteren van deze samenwerking door het GDS te ontwikkelen en de nodige aanpassingen op het Kingfish-terrein aan te brengen. Om ervoor te zorgen dat de opgewekte energie naar de het bedrijf ging, werden bijvoorbeeld aanpassingen gemaakt in de bestaande compactstations en verdeelinstallaties, die tevens door Kenter in beheer zijn genomen. Dit was noodzakelijk om de installaties uiteindelijk aan te sluiten op het GDS. Bovendien leverde Kenter, naast het nodige kabelwerk, vier betreedbare stations en een groot aantal middenspanningsinstallaties. We hebben de installaties en het GDS zo ontworpen dat Kingfish in de toekomst verder kan groeien en dat ook andere bedrijven uit de buurt er gebruik van kunnen maken’’, aldus Jeroen.

Gerelateerde artikelen

Hoe vermijd je verborgen kosten bij gescheiden afvalinzameling?

CO2-neutraal ondernemen

Iedereen heeft weleens te maken met een gevalletje goedkoop is duurkoop. Je zag online die...

Lees verder

Moderne leeromgeving met dank aan circulaire nieuwbouw  

CO2-neutraal ondernemen

De nieuwbouw van het Ashram College heeft een sterke focus op circulariteit door het hergebruik...

Lees verder

EED cijfers gebruiken voor CO2-rapportageplicht Werkgebonden Personenmobiliteit?

CO2-neutraal ondernemen

Veel organisaties en bedrijven moeten aan de EED-auditplicht voldoen. Ze verzamelen daarvoor ook gegevens over...

Lees verder