Gold Standard voor CO2-compensatie met bosprojecten

CO2-neutraal ondernemen

bossen tegen klimaatverandering

Voor de compensatie van veroorzaakte CO2 uitstoot van bijvoorbeeld autovervoer of vliegreizen, eisen veel bedrijven dat dit gebeurt volgens een internationaal geaccepteerde standaard. Bekende standaarden zijn onder meer CDM, VCS, CarbonFix en de Gold Standard. Deze standaarden geven de garantie dat de CO2 compensatieprojecten worden gecontroleerd. Iedere standaard heeft zijn specifieke kenmerken, de een let meer op de sociale aspecten van de projecten, de ander op duurzaamheid of op de toekomstbestendigheid. 

Gold Standard
De Gold Standard is ooit ontwikkeld onder druk en met medewerking van het WWF. Men was op zoek naar een standaard voor de vrijwillige compensatiemarkt, die minder bureaucratisch was dan bijvoorbeeld het CDM (Clean Development Mechanism). Bovendien moest het de ontwikkeling van kleinere projecten uit Derde Wereldlanden stimuleren zodat zij ook konden profiteren van klimaatgelden. De officiële markt waar overheden en grote bedrijven gebruik van maakten om aan hun klimaatdoelstellingen te voldoen werd namelijk teveel gedomineerd door grootschalige projecten uit landen als China. Daardoor visten de kansarmen die het hardst worden getroffen door klimaatverandering, achter het net.

Beperking Gold Standard
De Gold Standard voldeed grotendeels aan deze doelstelling, met als beperking dat was gekozen om de standaard te concentreren op enkel duurzame energieprojecten. En uiteindelijk werden de procedures toch weer zo omvangrijk dat nieuwe kleine initiatieven niet echt aan bod kwamen. Maar heeft een project de GoldStandard voor haar CO2 vastlegging, dan mag je er van uitgaan dat er ook goed is gekeken naar de milieueffecten en naar de impact die het project heeft op de lokale bevolking. Er bleef echter een groot gemis en dat was dat bosprojecten niet in deze standaard waren opgenomen.

Bossen en klimaatcompensatie
Nu is bosaanplant een speciale tak van sport binnen de klimaatcompensatie in vergelijking met energieprojecten. Een houtoventje, windmolen of biogasinstallatie, wordt relatief snel gebouwd. Daardoor kan het relatief snel zorgen voor compensatie doordat er duurzame energie wordt geproduceerd en/of minder fossiele brandstoffen of hout wordt opgestookt. Er is dus snel te certificeren en af te rekenen. Uiteraard totdat de windmolen wordt ontmanteld of de biogasinstallatie instort. Bij bossen is dat anders.  Een net geplante boom gaat na een paar jaar pas goed groeien en vervolgens kan deze wel 50 tot 150 jaar CO2 uit de lucht halen. Vanwege dit onderscheid besloot de Gold Standard om bij de start aan te geven, dat voor bossen een aparte standaard moest komen.

Van CarbonFix naar Gold Standard
Het ontwikkelen van een eigen GoldForest standaard bleek ingewikkelder dan aanvankelijk gedacht. Totdat er iemand op het idee kwam om te kijken of een van de bestaande standaarden al voldeed aan de wensen. Toen viel het oog op CarbonFix. Acht jaar geleden met dat doel opgezet en waar een aantal Nederlandse organisaties zoals Trees for All aan hebben meegewerkt. CarbonFix wordt alom geprezen omdat zij ook oog hebben voor de duurzaamheid en de lokale bevolking. Dat de methodiek eenvoudig is in haar ontwikkeling en dat zij vooruit kan certificeren zijn andere pluspunten. CarbonFix kan certificeren op basis van de groeiprognoses van het bos. Dat kan zij garanderen omdat het een collectief systeem is. Alle projecten storten 30% van hun credits in het CarbonFix fonds, dat CO2 rechten uitkeert, wanneer een van de gecertificeerde bossen onverwachts in de problemen komt. Bijvoorbeeld door een natuurramp. Niet dat dit vaak gebeurt, want door met natuurlijke bossen te werken, voorkom je juist ziekten, plagen en droogtestress.

Eind 2012 heeft GoldStandard CarbonFix overgenomen en vanaf dat moment mogen CarbonFix credits worden beschouwd als GoldStandard credits, in afwachting van het volledig onderbrengen van CarbonFix in de GoldStandard systematiek. Hiermee zijn er voor de bossen en de mensen die er wonen nieuwe mogelijkheden en inkomstenbronnen ontstaan. Een extra impuls om te investeren in nieuwe natuur en duurzame bossystemen, wereldwijd.

Click hier voor meer informatie over CO2-compensatie.

Gerelateerde artikelen

Circulaire toepassingen en het behalen van science based targets

CO2-neutraal ondernemen

Circulaire toepassingen spelen een belangrijke rol bij het verminderen van de klimaatimpact van een bedrijf....

Lees verder

‘Nu meebewegen betekent grip op energiezekerheid in de toekomst’

CO2-neutraal ondernemen

Terwijl Nederland druk bezig is met verduurzamen, heeft het elektriciteitsnet zijn capaciteit bereikt. Hoe krijgen...

Lees verder

Zo maakt aannemersbedrijf Van der Poel de overstap naar elektrisch rijden

Praktijkverhalen

Twee bedrijfsauto’s, twee heftrucks, een graafmachine van 3800 kilogram, drie personenauto’s en een vacuümunit. Allemaal...

Lees verder