Grijp uw kansen tijdens tweedaagse masterclass elektrisch vervoer

CO2-neutraal ondernemen

Elektrisch vervoer (EV) is sterk in opkomst in Nederland. Daarnaast is er voor ons land een enorm verdienpotentieel te benutten als ‘dé proeftuin voor elektrisch rijden’. Met de masterclass op 30 en 31 oktober is er nu voor het eerst een cursus van twee dagen die overheden en bedrijven de kennis biedt om deze EV-kansen te grijpen.

Topexperts gaan in op EV-vraagstukken

Het inzetten of mogelijk maken van elektrisch vervoer brengt technische uitdagingen met zich mee, maar ook financiële, organisatorische en bestuurlijke aspecten spelen een rol. De cursus richt zich op professionals die in hun werk te maken hebben of krijgen met elektrisch vervoer en hierover willen meebeslissen. Ze krijgen antwoord op veel verschillende vragen over het onderwerp. Hoe zorgt een gemeente bijvoorbeeld met de juiste manier van aanbesteden dat er voldoende laadpalen in de openbare ruimte komen te staan? Welke technische innovaties bieden kansen voor ondernemers en hoe is de businesscase van duurzaam vervoer rond te krijgen?

Toonaangevende ondernemers, wetenschappers en beleidsadviseurs van onder andere de TU Eindhoven, TU Delft, TNO, Hogeschool Rotterdam, RVO, ING, EVConsult en het ministerie van Economische Zaken praten u bij over de meest relevante kwesties die bij elektrisch vervoer en de transitie naar duurzame mobiliteit spelen.

Volwaardige gesprekspartner in EV

De masterclass maakt van de cursisten volwaardige gesprekspartners in duurzame mobiliteit. Het lesprogramma behandelt het hele spectrum van elektrisch rijden vanuit verschillende gezichtspunten. Aandacht is er voor multimodaal vervoer, bestuurlijke aspecten op lokaal, nationaal en Europees niveau, laadinfrastructuur, duurzame brandstoffenmix en publiek-private samenwerking. Maar ook financiering, techniek, luchtkwaliteit, klimaat, koppeling aan de energietransitie, smart grids, het verdienpotentieel van elektrisch vervoer en duurzaam, innovatiegericht aanbesteden komen aan bod.

Persoonlijke aandacht en netwerken

Tijdens de masterclass krijgen de cursisten veel persoonlijke aandacht en is er ruimte voor vragen en discussie. De insteek van deze twee dagen is dat zij ook van elkaar leren. Tijdens pauzes en in de avonduren kunnen zij uitgebreid met elkaar en de sprekers netwerken.

Informatie en aanmelding

Meer informatie en het volledige programma staan op d-incert.nl/masterclass. Hier kunt u zich ook aanmelden. U kunt contact ook opnemen met Michiel Ytsma, 06 523 78 323 of michiel.ytsma@d-incert.nl.

Gerelateerde artikelen

EED cijfers gebruiken voor CO2-rapportageplicht Werkgebonden Personenmobiliteit?

CO2-neutraal ondernemen

Veel organisaties en bedrijven moeten aan de EED-auditplicht voldoen. Ze verzamelen daarvoor ook gegevens over...

Lees verder

Duurzaam Investeren – welke opties heb je als ondernemer?

CO2-neutraal ondernemen

In onze economie is duurzaamheid inmiddels een gegeven. Ondernemers zijn steeds meer betrokken bij thema’s...

Lees verder

Verlagen waterdruk snel terugverdiend dankzij water- en energiebesparing

Praktijkverhalen

Door de waterdruk in een 5-sterrenhotel te verlagen, is op jaarbasis een waterbesparing van 2.250...

Lees verder