Het certificeren van duurzaam ondernemen

CO2-neutraal ondernemen

Het certificeren van duurzaam ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Duurzaamheid, Klimaatneutraal, People, Planet & Profit, Corporate Social Responsibility, CO2-neutraal… Zomaar wat termen die met grote regelmaat terugkomen op websites, in jaarverslagen, brochures of andere media van organisaties. Het is als organisatie bijna onmogelijk te communiceren over je inspanningen op het gebied van duurzaamheid zonder daarbij gebruik te moeten maken van deze tot inmiddels verworden containerbegrippen. Want wat betekenen bovenstaande termen wanneer onduidelijk is welke lading ermee wordt gedekt? En hoe voorkom je als organisatie dat gebruik van dergelijke terminologie je duurzaamheidbeleid eerder ontkracht dan versterkt?

Certificering

Het certificeren van producten, diensten of zelfs de gehele organisatie kan hierbij helpen. In een certificeringtraject is vastgelegd aan welke criteria moet worden voldaan om te worden gecertificeerd. Op die manier wordt inhoud en waarde gecreëerd. Je komt certificeringen, logo’s en keurmerken dan ook in allerlei industrieën en branches tegen. Van IT en bouw tot de kledingindustrie en de supermarkt, en tegenwoordig ook binnen de context van duurzaam ondernemen. Een aantal is gericht op de People kant, waarbij aandacht wordt besteed aan eerlijke handel en prijzen, denk aan Fair Trade en UTZ Certified. Andere vertellen iets over de herkomst van producten zoals het FSC keurmerk voor hout- en papiersoorten en het MSC-keurmerk voor duurzaam gevangen vis.

Bovengenoemde keurmerken voorzien consumenten van informatie op het gebied van duurzaamheid en bieden producten daarmee meerwaarde. Maar hoe kunnen organisaties hun inspanningen op het gebied van MVO kenbaar maken en voorzien van een kwaliteitsstempel?

Organisaties

Ook voor organisaties zijn er op gebied van duurzaam ondernemen verschillende keurmerken of richtlijnen voor handen. ISO 26000 is bijvoorbeeld een internationale richtlijn die bedrijven helpt hun duurzaamheidbeleid in brede zin vorm te geven. Datzelfde geldt voor de MVO-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder en de standaard Klimaatneutraal Gegarandeerd zijn beide specifiek gericht op klimaatverantwoord ondernemen. De CO2-Prestatieladder is een instrument waarmee bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen worden gestimuleerd tot CO2-bewust handelen. Dat geldt voor de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Klimaatneutraal Gegarandeerd is de standaard van de Climate Neutral Group. Aan de hand van vijf verificatiestappen wordt vastgesteld dat een organisatie haar impact op het klimaat, of de impact van een specifiek product of dienst heeft teruggebracht tot nul.

Certificering helpt organisaties op een eenduidige en transparante wijze te communiceren over hun MVO inspanningen. Dat maakt het voor organisaties ook gemakkelijker om leveranciers met elkaar te vergelijken. Op deze manier wordt de communicatie versterkt en krijgen containerbegrippen hun waarde weer terug!

Gerelateerde artikelen

Hoe vermijd je verborgen kosten bij gescheiden afvalinzameling?

CO2-neutraal ondernemen

Iedereen heeft weleens te maken met een gevalletje goedkoop is duurkoop. Je zag online die...

Lees verder

Moderne leeromgeving met dank aan circulaire nieuwbouw  

CO2-neutraal ondernemen

De nieuwbouw van het Ashram College heeft een sterke focus op circulariteit door het hergebruik...

Lees verder

EED cijfers gebruiken voor CO2-rapportageplicht Werkgebonden Personenmobiliteit?

CO2-neutraal ondernemen

Veel organisaties en bedrijven moeten aan de EED-auditplicht voldoen. Ze verzamelen daarvoor ook gegevens over...

Lees verder