Het duurzame hart van Hoftijzer Vastgoedonderhoud

CO2-neutraal ondernemen

Hoe ga je als bedrijf aan de slag met het verduurzamen van je bedrijfsvoering? Het afgelopen jaar deed Hoftijzer Vastgoedonderhoud – het oudste schildersbedrijf van Rotterdam – ruime ervaring op. Een mooi praktijkvoorbeeld over de verduurzaming van één bedrijf op een bedrijventerrein dat ook collectief verduurzaamt.

‘We doen het totaalonderhoud van de buitenschil, dus van fundering tot dak’, vertelt Toon Janse van Hoftijzer Vastgoedonderhoud. Het bedrijf heeft rond de 100 medewerkers in vaste dienst. Het opleiden van en kansen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is een belangrijk speerpunt van het bedrijf. ‘Ook dat is voor ons duurzaam ondernemen’, zegt Toon. ‘We zorgen voor de begeleiding, op het gebied van vakkennis en als dat nodig is ook sociaal.’

CO2-uitstoot met kwart verlagen

Sinds 2020 zet Hoftijzer vaart achter het reduceren van de CO2-uitstoot. ‘Toen hebben we, met hulp van het parkmanagement van Bedrijventerrein Schiebroek, een energiescan laten uitvoeren. Vervolgens zijn we aan de slag gegaan. Onze doelstelling is om de CO2-uitstoot per fte in 2025 met een kwart verlaagd te hebben ten opzichte van 2020’, zegt Wouter Bosch van Hoftijzer Vastgoedonderhoud. ‘We zijn begonnen met het elektrificeren van het vervoer. Voor de deur staan vier laadpunten voor de elektrische auto’s en vier voor elektrische fietsen. Ons wagenpark is al deels elektrisch, kleine leveringen in de buurt gebeuren met de elektrische bakfiets en medewerkers die voor een afspraak in de stad moeten zijn, kunnen daarvoor een van de elektrische fietsen pakken.’

Betrekken van leveranciers

Niet alleen in de eigen bedrijfsvoering maakt Hoftijzer Vastgoedonderhoud werk van verduurzaming. Wouter: ‘We betrekken daar ook onze leveranciers bij. Zo hebben we, om de verkeersstromen te beperken, de afspraak gemaakt dat zij maar eenmaal per week materialen aanleveren. En die moeten verpakt zijn in herbruikbare kratten. Verder betrekken we onze koffie van een leverancier die op dit bedrijventerrein gevestigd is. Ook de koffie wordt geleverd in herbruikbare en afgesloten emmers. Verder recyclen we onze bedrijfskleding en proberen we actief milieuschadelijke stoffen in ons werk te verminderen.

Van energieneutraal naar gasloos

Op haar website laat Hoftijzer Vastgoedonderhoud in een Milieubarometer van Stichting Stimular de vorderingen zien. Zo was in 2021 de totale uitstoot ten opzichte van 2020 met 6 procent gedaald naar 211 ton CO2. Het jaar daarvoor was dit nog 226 ton. Ter vergelijking: 1 ton CO2 komt overeen met een half jaar lang rijden door één auto op benzine in Nederland (bron: CBS). Het verbruik per fte was zelfs met 11 procent gedaald. De besparing werd vooral bereikt door daling van het gas-, benzine- en dieselverbruik. ‘En straks leveren de 144 zonnepanelen op ons dak op jaarbasis circa 55.000 kWh aan energie, zodat ons bedrijfspand dit jaar nog energieneutraal kan zijn. De volgende stap is om van het gas af te gaan. Zo komen we elk jaar een stapje verder’ zegt Wouter.

De waarde van maatschappelijke inzet

Van kostenbesparing is vooralsnog geen sprake. ‘Voorlopig moet er vooral geld bij’, vertelt Wouter. ‘Verduurzamen kost veel geld, maar dat verdien je op termijn linksom of rechtsom terug. Toch staat bij ons het financiële belang niet voorop. Steeds meer mensen, maar vooral de jongeren identificeren zich graag met een organisatie die zich maatschappelijk inzet en willen graag voor ons werken. Daarnaast waarderen opdrachtgevers onze inzet en ik sluit niet uit dat het op enig moment een eis zal worden tijdens de selectieprocedure.’

Duurzaam hart

‘Op het gebied van duurzaamheid is Hoftijzer Vastgoedonderhoud een voorbeeldbedrijf. Ze hebben een duurzaam hart.’ Aan het woord is Edwin Markus. Hij is parkmanager van Bedrijventerrein Schiebroek dat zo’n 160 bedrijven telt. ‘Grotere bedrijven hebben daarvoor vaak zelf de expertise in huis. Maar vooral de kleinere kunnen daarbij wel wat hulp gebruiken. De voucherregeling voor de energiescan helpt daar onder andere bij. Dit jaar investeren de bedrijven rond de 800.000 euro, waarvoor circa 160.000 euro aan subsidies is aangevraagd bij de provincie.’

Klimaatplein partner Stimular werkt al enige jaren samen met de parkmanager van Bedrijventerrein Schiebroek bij het verduurzamen van de bedrijven op het terrein.

 

Gerelateerde artikelen

Moderne leeromgeving met dank aan circulaire nieuwbouw  

CO2-neutraal ondernemen

De nieuwbouw van het Ashram College heeft een sterke focus op circulariteit door het hergebruik...

Lees verder

EED cijfers gebruiken voor CO2-rapportageplicht Werkgebonden Personenmobiliteit?

CO2-neutraal ondernemen

Veel organisaties en bedrijven moeten aan de EED-auditplicht voldoen. Ze verzamelen daarvoor ook gegevens over...

Lees verder

Duurzaam Investeren – welke opties heb je als ondernemer?

CO2-neutraal ondernemen

In onze economie is duurzaamheid inmiddels een gegeven. Ondernemers zijn steeds meer betrokken bij thema’s...

Lees verder