Hoe bereken ik de terugverdientijd van een energiebesparende investering?

Energiebesparing

Het nemen van energiebesparende maatregelen is om verschillende redenen interessant. Bijvoorbeeld omdat het bijdraagt aan minder CO2-uitstoot of omdat de investering al snel geld oplevert. Maar wanneer is zo’n investering economisch gezien rendabel? En hoe bereken je zelf de terugverdientijd van een energiebesparende maatregel?

Een terugverdientijd geeft inzicht in de verhouding tussen de investering van een energiebesparende maatregel (min de eventuele toegewezen subsidies of andere fiscale voordelen) en de jaarlijkse kostenbesparingen. In principe werd een energiebesparende maatregel die zich binnen vijf jaar terugverdiend als rendabel beschouwd, met de gestegen energiekosten is dat nu tot zo’n acht jaar.

Eenvoudige berekening terugverdientijd

opbrengst energiebesparingDe terugverdientijd kan met behulp van een eenvoudige formule worden berekend. Deze eenvoudige berekening volstaat in de meeste gevallen om de rentabiliteit van een energiebesparende maatregel te berekenen. Deze eenvoudige berekening kan worden toegepast zodra de cashflow, gedurende de levensduur van de maatregel constant is. Het resultaat van de berekening geeft alleen inzicht in de tijd die nodig is om een bepaalde investering terug te verdienen. De formule voor het berekenen van de terugverdientijd is als volgt: Investering* van de maatregel gedeeld door de besparing** die de maatregel oplevert (Dus: Investering / Besparing).

*Investering voor energiebesparing

Alle kosten die noodzakelijk zijn om een energiebesparende maatregel operationeel te krijgen vallen onder het begrip investering. Onder de post ‘investeringen’ moet eveneens rekening worden gehouden met mogelijke opbrengsten. Opbrengsten, zoals subsidies of fiscale regelingen, die aan sommige maatregelen zijn verbonden, kunnen leiden tot een lagere investering. Veelal betreft het de volgende kosten of opbrengsten:

  • Aanschafkosten van bepaalde apparatuur of een techniek;
  • Bouw- en installatiekosten;
  • Opbrengsten van toegewezen subsidies;
  • Opbrengsten van oude installaties/apparatuur;
  • Sloop- en verwijderingskosten.

**Besparing

Om de besparing te berekenen wordt uitgegaan van de geldende integrale energieprijs die voor de inrichting van toepassing is. Het betreft de integrale prijs, dus inclusief vastrecht, transportkosten et cetera. Veelal wordt de BTW niet opgenomen in de berekening. Bij bedrijven die de BTW niet fiscaal kunnen aftrekken (zoals stichtingen) wordt de BTW wel meegerekend. Het treffen van energiebesparende maatregelen kan ook tot lagere onderhoud- dan wel exploitatiekosten leiden. Dergelijke opbrengsten mogen niet over het hoofd worden gezien.

Netto contante waarde

In het algemeen volstaat de eenvoudige terugverdientijd-methode die hiervoor benoemd is. maar er is ook de Netto Contante Waarde Methode (NCW) De NCW-methode kunt u gebruiken als:

  • De cashflow niet constant is gedurende de levensduur van de investering, bijvoorbeeld bij een sprongsgewijze verandering in de besparingen of kosten.
  • U een grotere nauwkeurigheid wenst, bijvoorbeeld omdat het een zeer grote investering betreft.

Vraag uw leverancier of accountant om mee te denken en rekenen met deze NCW methode om zo de terugverdientijd in beeld te krijgen.

Verzamelde terugverdientijden

Het Klimaatplein verzamelde al een aantal terugverdientijden en zetten die handig in volgorde van terugverdientijd onder elkaar. Misschien zet het u aan om ermee aan de slag te gaan. Vooral de tips die 0 euro investering vergen en toch al meteen geld opleveren zijn interessant om eens te bekijken!

Gerelateerde artikelen

Meer doen dan wegwerken E, F en G labels om klimaatdoelen te halen

Energiebesparing

Sjoerd Klijn Velderman verduurzaamde zelf zijn meer dan honderd jaar oude huis: er werd isolatiemateriaal...

Lees verder

5 Tips voor bedrijven om netcongestieprobleem op te lossen

Energiebesparing

Er liggen flink wat uitdagingen rondom de duurzame energietransitie. Sinds enige tijd is daar het...

Lees verder

Aangenaam binnenklimaat en juiste verlichting verbeteren prestaties werkplek

Energiebesparing

Hoge luchtkwaliteit, een aangenaam binnenklimaat en de juiste verlichting bevorderen de gezondheid en de prestaties...

Lees verder