Hoe haalt ú winst uit duurzame energie?

Duurzame energie

Al tijdens één van de vele verkiezingsdebatten was de eerste doorbraak op het gebied van energie een feit, nog vóór de verkiezingen. Op een debat over energie, onder leiding van Ed Nijpels, spraken alle aanwezige partijen zich uit voor een Nationaal Energietransitie Akkoord.

Een hoopvol signaal. Daarmee lijkt in Den Haag het besef verankerd dat energiebesparing en inzet van duurzame energie belangrijk zijn voor zowel de leefomgeving als de economie in Nederland. Toch blijkt uit nogal wat praktijkvoorbeelden dat de implementatie hiervan op grote schaal lastig blijft. Zo besloot de provincie Noord Holland begin september bijvoorbeeld geen nieuwe windmolenvergunningen meer af te geven.
Een krachtige aanzet tot verduurzaming is op korte termijn vooral mogelijk door lokale en kleinschalige maatregelen door te voeren. Zo zijn besparende maatregelen en de inzet van hernieuwbare bronnen voor ondernemers zakelijk al snel zinvol. De gestaag stijgende energieprijzen, in combinatie met lagere aanschafkosten maken de terugverdientijd van investeringen steeds korter: de ondernemer trekt er dan snel profijt van.

Een fraai voorbeeld van een ondernemer die deze mogelijkheid in de praktijk heeft aangegrepen, is Freek van der Valk, general manager van Van der Valk Ridderkerk. Hij heeft in zijn hotel een breed scala aan energiebesparende maatregelen doorgevoerd. Zo gebruikt hij de aardwarmte om zijn hotel te verwarmen, met behulp van een warmtepomp met warmtekrachtkoppeling.

Een andere innovatieve, besparende maatregel is de intelligente koppeling tussen het reserveringssysteem en het klimaatsysteem van zijn hotel. Hierdoor ‘weet’ de klimaatinstallatie of een kamer in gebruik, gereserveerd of leeg is. En past daarop vervolgens de luchtbehandeling en temperatuur in deze ruimten aan. Dit scheelt Van der Valk aanzienlijk in het stroomverbruik en dus kosten. Hiermee brengt Van der Valk de gemiddelde terugverdientijd terug tot vijf jaar. En dat is bij de huidige de economische tegenwind een horizon die elke ondernemer beter zal aanspreken.

Gezien de ontwikkelingen in zowel de techniek als de politiek, is het eigenlijk niet meer de vraag óf u zich inzet voor de transitie naar duurzamere energie, maar vooral hoe en wanneer. Het levert u een gezondere bedrijfsvoering op – én een maatschappelijk verantwoorde onderneming!

Gerelateerde artikelen

Dankzij energiesimulatie slim besparen en duurzaam opwekken

Duurzame energie

Met een energiesimulatie kunnen bedrijven middels een digital twin de eigen energie-infrastructuur volledig nabootsen. Vervolgens kan met...

Lees verder

Netcongestie: oplossingen voor het volle elektriciteitsnet

Duurzame energie

Net zoals het wegennet kan kampen met files, kan ook het elektriciteitsnet te maken krijgen...

Lees verder

Green Energy Day: nu 68 van de 365 dagen per jaar groene energie

Duurzame energie

Wanneer we alle duurzame energie die we dit jaar produceren achter elkaar zouden gebruiken, is...

Lees verder