Hoe haalt ú winst uit duurzame energie?

Duurzame energie

Al tijdens één van de vele verkiezingsdebatten was de eerste doorbraak op het gebied van energie een feit, nog vóór de verkiezingen. Op een debat over energie, onder leiding van Ed Nijpels, spraken alle aanwezige partijen zich uit voor een Nationaal Energietransitie Akkoord.

Een hoopvol signaal. Daarmee lijkt in Den Haag het besef verankerd dat energiebesparing en inzet van duurzame energie belangrijk zijn voor zowel de leefomgeving als de economie in Nederland. Toch blijkt uit nogal wat praktijkvoorbeelden dat de implementatie hiervan op grote schaal lastig blijft. Zo besloot de provincie Noord Holland begin september bijvoorbeeld geen nieuwe windmolenvergunningen meer af te geven.
Een krachtige aanzet tot verduurzaming is op korte termijn vooral mogelijk door lokale en kleinschalige maatregelen door te voeren. Zo zijn besparende maatregelen en de inzet van hernieuwbare bronnen voor ondernemers zakelijk al snel zinvol. De gestaag stijgende energieprijzen, in combinatie met lagere aanschafkosten maken de terugverdientijd van investeringen steeds korter: de ondernemer trekt er dan snel profijt van.

Een fraai voorbeeld van een ondernemer die deze mogelijkheid in de praktijk heeft aangegrepen, is Freek van der Valk, general manager van Van der Valk Ridderkerk. Hij heeft in zijn hotel een breed scala aan energiebesparende maatregelen doorgevoerd. Zo gebruikt hij de aardwarmte om zijn hotel te verwarmen, met behulp van een warmtepomp met warmtekrachtkoppeling.

Een andere innovatieve, besparende maatregel is de intelligente koppeling tussen het reserveringssysteem en het klimaatsysteem van zijn hotel. Hierdoor ‘weet’ de klimaatinstallatie of een kamer in gebruik, gereserveerd of leeg is. En past daarop vervolgens de luchtbehandeling en temperatuur in deze ruimten aan. Dit scheelt Van der Valk aanzienlijk in het stroomverbruik en dus kosten. Hiermee brengt Van der Valk de gemiddelde terugverdientijd terug tot vijf jaar. En dat is bij de huidige de economische tegenwind een horizon die elke ondernemer beter zal aanspreken.

Gezien de ontwikkelingen in zowel de techniek als de politiek, is het eigenlijk niet meer de vraag óf u zich inzet voor de transitie naar duurzamere energie, maar vooral hoe en wanneer. Het levert u een gezondere bedrijfsvoering op – én een maatschappelijk verantwoorde onderneming!

Gerelateerde artikelen

95 procent bedrijventerreinen heeft nog geen visie op warmtetransitie

Duurzame energie

95 procent van de bedrijventerreinen in Nederland heeft nog geen specifiek plan gemaakt om zichzelf...

Lees verder

Fiscaal aantrekkelijk duurzame energie beschikbaar stellen voor werknemers

Duurzame energie

Samen met fiscale experts van EY heeft Klimaatplein partner HAASheat mogelijkheden ontdekt om werknemers en...

Lees verder

Uitdagend ontwerp zonnestroomsysteem voor nieuwbouwflat

Praktijkverhalen

Een nieuwbouwflat voorzien van een compleet zonnestroomsysteem, gekoppeld aan 127 woningen. Hoe doe je dat?...

Lees verder