Hoe menselijk is de energietransitie?

Hoe menselijk is de energietransitie?

Om klimaatdoelen te halen en de aarde leefbaar te houden, moeten we van de fossiele brandstoffen af. Dat betekent dat van burgers wordt verwacht de energiehuishouding ingrijpend te veranderen. Isoleren dus, en zonnepanelen plaatsen, en van het gas af, meer plantaardig eten en het vliegtuig laten staan. Hoe menselijk is die energietransitie? En wat betekent dit voor de verhoudingen in een samenleving? Ligt hier een opgave voor het sociaal werk? Klimaatplein en Buurtbinders gaan op maandag 26 november op zoek naar de antwoorden.

Deze bijeenkomst heeft inmiddels plaats gevonden. Een (foto)verslag van deze bijzondere avond is hier terug te vinden >

 

We zijn vereerd dat we deze bijeenkomst mogen organiseren te midden van alle prijswinnende foto’s van World Press Photo. De beelden die ten toon worden gesteld gaan over mensen. Maar ook over de impact die mensen hebben op natuur, leefomgeving én op andere mensen.

Na het sprekersgedeelte is er voldoende tijd om de bijzondere foto’s van World Press Photo in Den Bosch te bewonderen!

Programma maandag 26 november 2018:

18.00 uur Ontvangst in Willem Twee (10 minuten lopen vanaf CS) te ‘s-Hertogenbosch met soep en belegd brood.

18.45 uur Rob van der Rijt, oprichter Klimaatplein.com en Maartje van der Lee & Willeke van der Doelen, oprichters Buurtbinders.
Kort Welkomstwoord in expositieruimte World Press Photo

18.50 uur Tom van der Lee, tweede kamerlid GroenLinks
De betekenis van de energietransitie voor bedrijven en burgers

19.05 uur Erik van Merrienboer gedeputeerde provincie Brabant, Erik de Rooij directeur Welzijn Divers en Rob Boogaarts, ontwikkelingsmanager Brabant Wonen
Klimaatneutraal ondernemen en wonen in Brabant, waar liggen de sociale uitdagingen?

19.20 uur Maya van der Steenhoven, directeur programmabureau Warmte-Koude
Wat zijn de reële alternatieven om van het gas los te komen en hoe krijgen we iedereen mee?

19.35 uur Willeke van der Doelen oprichter Buurtbinders, Raoul Beckers programmamanager duurzaamheid gemeente ‘s-Hertogenbosch
Het menselijk perspectief

19.50 uur Interactie met het publiek
Erik van Merrienboer, Tom van der Lee, Maya van der Steenhoven, Erik de Rooij, Raoul Beckers en Rob Bogaarts in gesprek met het publiek

20.10 uur Slot en uitnodiging World Press Photo tentoonstelling te bezoeken.

22.00 uur Sluiting bijeenkomst en tentoonstelling

Deze bijeenkomst heeft inmiddels plaats gevonden. Een (foto)verslag van deze bijzondere avond is hier terug te vinden >

De 3 foto’s op deze webpagina zijn gemaakt door: George Steinmetz (titel: Feeding China), Daniel Beltra (titel: Paradise Threatened) en Luca Locatelli (titel: Hunger Solutions).

World Press Photo > wordt door Stichting Wereldbeelden en Canon Nederland naar Den Bosch gehaald. Van zaterdag 17 november tot zondag 9 december 2018 staat de tentoonstelling in de Willem Twee kunstruimte.