Hoe reduceerde ingenieursbureau MWH haar CO2-uitstoot met 25%?

CO2-neutraal ondernemen

De Nederlandse kantoren van ingenieursbureau MWH hebben goede stappen gezet in het verduurzamen van de bedrijfsvoering. In 2014 is per medewerker 25% minder CO2 uitgestoten dan in 2013. Dat blijkt uit de jaarlijkse berekening van de CO2-uitstoot die is gepubliceerd in de Carbon footprint 2014 op www.mwhglobal.nl.

Van 4,05 naar 3,04 ton CO2 per FTE

Was er in 2013 nog sprake van 4,05 ton CO2 per fte, in 2014 hebben we dit terug weten te brengen naar 3,04 ton CO2 per fte. MWH ligt daarmee op schema om de doelstelling die we in het kader van de CO2-Prestatieladder hebben gesteld voor 2015 – 30% reductie ten opzichte van 2011 – te behalen.

Efficiëntere huisvesting en groene stroom

De goede resultaten zijn vooral toe te schrijven aan een efficiëntere huisvesting en de overstap naar groene elektriciteit in de kantoorpanden in Delft en Arnhem. Deze maatregelen zijn door MWH geïnitieerd en tot stand gekomen in samenwerking met de eigenaren van beide panden. MWH toont hiermee aan dat ook wanneer u niet zelf de inkoop van energie bepaalt, maar uw verhuurder, verduurzaming wel degelijk mogelijk is. Wel kan dit iets meer inspanning vergen. Samen optrekken met andere huurders met wensen voor verduurzaming is hierbij een goede strategie.

Aandacht voor voetafdruk mobiliteit

Natuurlijk blijft MWH ook de komende jaren werken aan het verder reduceren van CO2-emissies. Na succesvolle maatregelen voor het terugdringen van de CO2-uitstoot van onze kantoren richten de maatregelen zich in de komende jaren op de reductie van de CO2-uitstoot uit mobiliteit.

Naast het monitoren van de eigen CO2-uitstoot delen we ook actief kennis. Een mooi voorbeeld daarvan is onze bijdrage aan de actiegerichte inspiratiemiddag klimaatneutraal ondernemen op 1 oktober aanstaande. MWH,  partner van het Klimaatplein, houdt daar een pitch waarin de relatie tussen afvalbeheer en CO2-emissie centraal staat. Goed afvalbeheer draagt bij aan meer grondstoffenbehoud en minder klimaatverandering.

Gerelateerde artikelen

Duurzaam Investeren – welke opties heb je als ondernemer?

CO2-neutraal ondernemen

In onze economie is duurzaamheid inmiddels een gegeven. Ondernemers zijn steeds meer betrokken bij thema’s...

Lees verder

Verlagen waterdruk snel terugverdiend dankzij water- en energiebesparing

CO2-neutraal ondernemen

Door de waterdruk in een 5-sterrenhotel te verlagen, is op jaarbasis een waterbesparing van 2.250...

Lees verder

Van lineair naar circulair printen: welke voorwaarden zijn nodig voor succes?

Praktijkverhalen

Jaarlijks worden er miljoenen toners en cartridges verbruikt en vervolgens vernietigd. En dat is jammer,...

Lees verder