Hoe snel is het nemen van energiebesparende maatregelen terugverdiend?

Energiebesparing

De snelheid waarmee energiebesparende maatregelen door bedrijven worden terugverdiend, kan sterk variëren en is afhankelijk van verschillende factoren. Denk bijvoorbeeld aan de aard van de maatregelen, de omvang van de investering en de energiekosten. In deze Klimaatplein blogbijdrage tref je een aantal factoren die invloed hebben op die terugverdientijd en hoe je die zelf kunt berekenen.

Type energiebesparende maatregelen

Energiebesparende maatregelen variëren van eenvoudige gedragsveranderingen, zoals het uitschakelen van verlichting wanneer die niet nodig is, tot grootschalige investeringen in energie-efficiënte apparatuur en technologieën. Eenvoudige maatregelen kunnen vrijwel direct besparingen opleveren, terwijl grotere investeringen meer tijd nodig hebben om zich terug te verdienen.

Hoogte investering

De initiële kosten van energiebesparende maatregelen zijn een belangrijke factor. Hoe hoger de investering, des te langer het vaak duurt voordat de besparingen de kosten compenseren. Sommige maatregelen kunnen binnen enkele maanden tot een paar jaar worden terugverdiend, terwijl andere misschien wel tien jaar of langer nodig hebben. In dit overzicht treft u de terugverdientijden aan van een veertigtal bespaarmaatregelen.

Energiekosten

De huidige energiekosten spelen ook een rol. Als energie duurder is, kunnen besparingen sneller worden gerealiseerd. Bedrijven moeten rekening houden met de fluctuaties in energieprijzen en de langetermijntrends om nauwkeurige berekeningen te maken. Hier vindt u een eenvoudig rekenvoorbeeld van hoe een terugverdientijd is te berekenen.

Subsidies en stimuleringsmaatregelen

Er zijn diversie landelijke subsidies voor energiebesparing beschikbaar, bekijk ze in deze subsidiewijzer. In sommige regio’s bieden overheden extra subsidies, belastingvoordelen of andere stimuleringsmaatregelen voor bedrijven die investeren in energiebesparing. Deze kunnen de terugverdientijd verkorten.

Onderhoudskosten

Het is ook belangrijk om de verwachte onderhoudskosten van energiebesparende apparatuur in overweging te nemen. Apparatuur met lagere onderhoudskosten kan de algehele kostenbesparingen vergroten.

Over het algemeen is het raadzaam voor bedrijven om een gedetailleerde kosten-batenanalyse uit te voeren voordat ze energiebesparende maatregelen implementeren. Dit kan helpen bepalen hoe snel de investeringen kunnen worden terugverdiend en welke maatregelen het meest rendabel zijn op de lange termijn. Tegenwoordig zijn er ook veel bedrijven die een langere terugverdientijd accepteren omdat ze willen bijdragen aan een duurzame fossielvrije toekomst. Zie hier enkele praktijkvoorbeelden van ondernemers die al flinke stappen hebben gezet.

Foto: Shutterstock

Gerelateerde artikelen

Biobased bouwen en isoleren krijgen flinke stimulans

Energiebesparing

De Rijksoverheid trekt 200 miljoen euro uit om het grootschalig gebruik van biobased bouwmaterialen te...

Lees verder

Dankzij energiemanagement maximaal profiteren van energie

Energiebesparing

Door onder andere de afbouw van de salderingsregeling en het feit dat energieleveranciers geld gaan...

Lees verder

Grootste chocoladeproducent op aarde bespaart fors op energiekosten

Energiebesparing

Een samenwerking om je vingers bij af te likken. Onlangs heeft Klimaatplein partner BOGE een...

Lees verder