Invalshoek D van de CO2-Prestatieladder: Participatie

CO2-neutraal ondernemen

Deelname aan het Klimaatplein om zo invulling te geven aan invalshoek D van de CO2-prestatieladder. Het doel van de CO2-Prestatieladder is bedrijven te stimuleren om zich bewust te zijn van de eigen CO2-uitstoot en die vervolgens continue proberen te verminderen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om bespaarmaatregelen werkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen. Samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden wordt tenslotte actief gezocht naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

Invalshoek D participatie

Een van de invalshoeken van de CO2-Prestatieladder is invalshoek D die ingaat op het thema ‘participatie’. Door hieraan te voldoen toont een bedrijf dat het investeert in samenwerking en het delen van eigen kennis en ervaring.

Op de eerste niveaus stimuleert invalshoek D een bedrijf om optimaal gebruik te maken van de kennis en initiatieven van andere partijen. Het bedrijf kent de lopende initiatieven, en maakt daaruit een gerichte keus voor deelname. Deelname aan een initiatief biedt kansen door het binnenhalen van goed bruikbare, nieuwe kennis, ook opties die op hogere niveaus goed van pas komen. Het bedrijf oriënteert zich en zal in de loop van de jaren toenemend inzicht verwerven in reductie die relevant en haalbaar is voor de belangrijkste energiestromen binnen het bedrijf. Hoe hoger op de ladder, des te meer gaat het naast het halen van informatie, ook om delen van eigen kennis en ervaring met andere bedrijven.

Deelname Klimaatplein als oplossing

Deelname aan het Klimaatplein betekent dat u door middel van bijvoorbeeld onze blog kennis deelt over hoe zelf energie is bespaard. Ook kunt op de webinars van het Klimaatplein kennis maken met andere ondernemers die zich bezig houden met het reduceren van de CO2-uitstoot. Door zelf bij te dragen aan onze succesverhalen van CO2-neutraal ondernemen deelt u kennis en bespoedigt u de transitie naar een koolstofarme economie. Geïnteresseerd in deelname, mede om zo te voldoen aan de eisen van invalshoek D van de CO2- Prestatieladder? Zie hier wat het betekent om partner te worden >

Neem contact met ons op via (073) 822 74 86 of info@klimaatplein.com

Zo’n 60 partners gingen u al voor in onze klimaatcoalitie!

Gerelateerde artikelen

Duurzaam Investeren – welke opties heb je als ondernemer?

CO2-neutraal ondernemen

In onze economie is duurzaamheid inmiddels een gegeven. Ondernemers zijn steeds meer betrokken bij thema’s...

Lees verder

Verlagen waterdruk snel terugverdiend dankzij water- en energiebesparing

Praktijkverhalen

Door de waterdruk in een 5-sterrenhotel te verlagen, is op jaarbasis een waterbesparing van 2.250...

Lees verder

Van lineair naar circulair printen: welke voorwaarden zijn nodig voor succes?

Praktijkverhalen

Jaarlijks worden er miljoenen toners en cartridges verbruikt en vervolgens vernietigd. En dat is jammer,...

Lees verder