Klimaatneutraal Polygon blijft duurzame lat hoog leggen

CO2-neutraal ondernemen

Met de recente stap naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering is reconditioneringsbedrijf Polygon er nog niet. Zij willen de komende jaren doorgaan met het verlagen van de CO2-uitstoot. Er worden diverse plannen uitgevoerd om dit continue proces voort te zetten. Bijvoorbeeld met het plaatsen van zonnepanelen om zelf energie op te wekken. 

Duurzaamheid is onderdeel van de intrinsieke motivatie van Polygon en zij hebben hierin een voortrekkersrol genomen. Algemeen directeur Marlies van der Meulen: “De afgelopen 2,5 jaar hebben wij stappen genomen om onze CO2 uitstoot te verminderen. Bijvoorbeeld door het vervangen van verlichting, het vergroenen van ons wagenpark, het in eigen beheer ontwikkelen van duurzame reinigingsmiddelen, het scheiden van projectafval, het besparen van energie in droogkamers en dergelijke.

In samenwerking met de Climate Neutral Group hebben we nu een volgende stap genomen door de resterende CO2-uitstoot te compenseren. We investeren in een duurzaam project voor waterkrachtenergie in India. Daarmee mogen we ons nu, met trots, klimaatneutraal noemen!”

De stappen naar een duurzame bedrijfsvoering

De diensten van Polygon op het gebied van schadeherstel dragen in de basis al bij aan het milieu. Herstel zorgt ervoor dat er minder goederen vervangen hoeven te worden na schade, waardoor de hoeveelheid afval wordt gereduceerd. Door het verminderen van het aantal te vervangen producten zijn er tevens minder grondstoffen en transport nodig, ook wordt het energieverbruik verlaagd.

Maar, met de uitvoering van die werkzaamheden ontstaat ook CO2-uitstoot. Polygon werkt daarom aan een meer duurzame bedrijfsvoering. Eind 2015 zijn ze een samenwerking met het Klimaatplein gestart en sindsdien werken zij ook volgens de richtlijnen van Stichting Duurzaam herstel. In 2016 namen zij deel aan de Climate Makeover, wat goede inzichten en handvatten gegeven heeft om een reductie van de CO2-uitstoot te bewerkstelligen. Er werd een actieplan gemaakt en gestart met het nemen van CO2-reductie maatregelen. De volgende stap is het compenseren van de overgebleven CO2-uitstoot.

Klimaatneutraal gegarandeerd

Polygon heeft deze stap nu genomen in samenwerking met de Climate Neutral Group, door te investeren in een duurzaam klimaatproject. Als specialist in herstel na waterschade koos Polygon voor een watergerelateerd project, namelijk een waterkrachtcentrale in India. De waterkrachtcentrale zorgt ervoor dat er minder fossiele brandstoffen nodig zijn voor de opwekking van energie. Dit leidt tot verlaging van de CO2-uitstoot gelijk aan de resterende uitstoot van Polygon.

Alle genomen stappen zijn geverifieerd door Climate Neutral Group waardoor Polygon nu een Klimaatneutraal gegarandeerde organisatie is. Dit is ook terug te vinden op de website van het keurmerk Klimaatneutraal gegarandeerd en te herkennen aan het logo.

Gerelateerde artikelen

Milieubarometer als CO2-meetinstrument voor CSRD-rapportage

CO2-neutraal ondernemen

Voor grotere bedrijven is het meten en monitoren van CO2-emissies onderdeel van de verplichte duurzaamheidsrapportage...

Lees verder

Intersteel wil ook marktleider worden op het gebied van  duurzaamheid

CO2-neutraal ondernemen

Intersteel is marktleider in hang- en sluitwerk in Nederland. Het is een organisatie die zich...

Lees verder

Oude werkkleding wordt relatiegeschenk: Technische Unie zet circulaire stappen

CO2-neutraal ondernemen

Soms is oude werkkleding niet meer te gebruiken. Weggooien is zonde, dus dat doet Klimaatplein...

Lees verder