Maurits Groen: “Op een heel concrete manier zelf bijdragen aan oplossingen”

CO2-neutraal ondernemen

Maurits Groen houdt zich als communicatieadviseur en ondernemer bezig met milieu- en ontwikkelingsvraagstukken. Hij is bekend als pleitbezorger voor duurzaamheid, initiator van duurzame coalities, directeur van mauritsgroen.mgmc en co-founder van Off-Grid Solutions (‘WakaWaka’). In 2015 stond hij op de eerste plaats in de Duurzame 100 van het dagblad Trouw.

“Toen ik – zo rond mijn zevende – kranten begon te lezen, werd ik niet alleen door al dat nieuws gegrepen, maar ook door de gedachte dat er voor die krant dag in dag uit weer bomen moesten sneuvelen, vertelt Maurits Groen. Destijds werd vlak naast ons huis een hele rij bomen geveld. In het hoofd van een zevenjarige was een verbinding snel gelegd. Ik had inmiddels ook begrepen dat je uit oud, verfrommeld papier weer nieuw, glad papier kon maken, waarbij voor mij nog wel het grootste raadsel was waar dan al die letters bleven. Zeker zo intrigerend was de vraag waarom niet al het papier zo werd hergebruikt. Dus begon ik oud papier in te zamelen, al snel behoorlijk grootschalig, met een bolderkar die ik voor mijn verjaardag had gevraagd. Dat leverde geld op, waarvoor ook weer genoeg nuttige bestemmingen waren, zoals, in 1968, de inzameling voor de hongerende Indiase bevolking, of – dicht bij huis – nieuwe deuren voor de kerk.”

Je mag, inmiddels, decennia verder, constateren dat milieu op de maatschappelijke agenda is gezet, niet in de laatste plaats door klimaatverandering …

“Meer nog: er is heel wat bereikt als je terugkijkt naar waar we vandaan komen. Maar er is ook nog erg veel te doen. En bij klimaatverandering wordt – lang na het rapport aan de Club van Rome – nog duidelijker dat we op een muur afstormen door de kortzichtige manier waarop we met de aarde omgaan. We hebben wel wat bijgestuurd, maar eigenlijk altijd op een manier alsof we ervan uitgingen dat natuurwetten een beetje lijken op de wetten en regels die wij zelf maken. Dat er nog wel rek in zou zitten, dat er in de confrontatie met de natuurwetten nog wat te onderhandelen viel. Die zijn echter net zo onverbiddelijk en mens-onverschillig als de zwaartekracht!

Paradoxaal genoeg gloort er in de huidige situatie tegelijkertijd ook wel iets moois, omdat we nu met iets echt nieuws moeten komen, voorbij ‘milieuvriendelijker’ versies van business as usual. Ik zie iets van die kentering. Zelfs partijen met grote, gevestigde belangen beginnen een probleem te zien. Al in 2006 berekende het Stern-rapport dat we de klimaatproblemen nu nog kunnen beperken door daar 1,5% van het BNP in te investeren, terwijl het ons anders 20% of meer gaat kosten. Sommige van die kostenposten betalen we nu al, terwijl Stern nu zegt dat hij destijds nog te optimistisch was. Ik betwijfel echter of het besef al echt breed is doorgedrongen wat er, ook economisch gezien, op het spel staat. Dat besef zal er echter onvermijdelijk komen; de gevolgen zijn namelijk domweg niet meer te negeren.”

Welke specifieke rol zie je voor jezelf in de huidige situatie?

maurits-groen-wakawakaSignaleren, publiceren, agenderen, en ook: op een heel concrete manier zelf bijdragen aan oplossingen. Drie jaar geleden ben ik bijvoorbeeld met Camille van Gestel Off-Grid Solutions begonnen. Met dat bedrijf hebben we de WakaWaka ontwikkeld, een zeer goede solarlamp en telefoonoplader. Zo’n 1,2 miljard mensen op aarde hebben nu geen toegang tot elektriciteit en zijn, als ze het al kunnen betalen, een groot deel van hun inkomen kwijt aan kerosine voor sterkvervuilende, ongezonde en zeer brandgevaarlijke lampen. Dankzij de verkoop van WakaWaka’s in rijke landen kunnen we ze gratis beschikbaar stellen aan slachtoffers in acute noodsituaties (zoals na tyfoon Hayian op de Filipijnen en de aardbeving in Nepal). Ik heb inmiddels ervaren hoe krachtig zo’n icoon van hoop werkt, en echt impact heeft. Met onze lampen/ opladers hebben we al ruim een miljoen mensen kunnen helpen. Het scheelt hen jaarlijks 9,5 miljoen dollar aan brandstofkosten en het voorkomt jaarlijks de uitstoot van honderdduizenden tonnen CO2. Bovendien levert het deze mensen jaarlijks ruim 220 miljoen extra uren op om bij goed licht te werken en studeren.

Benieuwd naar het hele interview met Maurits Groen? Vraag dan de digitale versie van Het Nationaal Afvalrapport, wAARDEvol aan op www.nationaalafvalrapport.nl

Het Nationaal Afvalrapport, wAARDEvol is een mix van cijfers over afvalverwerking en recycling, trends binnen bedrijfssectoren, wetenschappelijke en politieke c.q. beleidsmatige artikelen, luchtige en inspirerende verhalen van bekende en onbekende Nederlanders en Vlamingen over “hun” duurzaamheid.

 

Gerelateerde artikelen

Milieubarometer als CO2-meetinstrument voor CSRD-rapportage

CO2-neutraal ondernemen

Voor grotere bedrijven is het meten en monitoren van CO2-emissies onderdeel van de verplichte duurzaamheidsrapportage...

Lees verder

Intersteel wil ook marktleider worden op het gebied van  duurzaamheid

CO2-neutraal ondernemen

Intersteel is marktleider in hang- en sluitwerk in Nederland. Het is een organisatie die zich...

Lees verder

Oude werkkleding wordt relatiegeschenk: Technische Unie zet circulaire stappen

CO2-neutraal ondernemen

Soms is oude werkkleding niet meer te gebruiken. Weggooien is zonde, dus dat doet Klimaatplein...

Lees verder