Met Fairtrade rechten je CO2-uitstoot compenseren

CO2-neutraal ondernemen

Steeds meer organisaties compenseren veroorzaakte uitstoot van broeikasgassen die ze nog niet tot nul kunnen reduceren. Denk aan broeikasgassen veroorzaakt door vliegreizen of wagenpark. Door die uitstoot te compenseren wordt verantwoordelijkheid genomen voor de impact die ze hebben op klimaatverandering. Door dit met behulp van Fairtrade Carbon Credits te doen worden boerengemeenschappen in ontwikkelingslanden in staat gesteld om hun uitstoot in gelijke mate te verminderen en gelijktijdig hun weerbaarheid tegen de effecten van klimaatverandering op te bouwen.

De Fairtrade Climate Standard is ontworpen om deze carbon credits te reguleren. Een minimumprijs verzekert dat de kosten gedekt zijn. Daarnaast helpt de Fairtrade premie om boerenbedrijven in ontwikkelingslanden beter bestand te maken tegen klimaatverandering.

Verantwoordelijkheid nemen

Fairtrade CO2 compensatie‘Consumenten en aandeelhouders eisen in toenemende mate van bedrijven dat zij hun CO2-voetafdruk reduceren en hun restuitstoot compenseren.’, zegt Martin Hill, directeur van Fairtrade International. ‘Tegelijkertijd ondervinden kleine boeren en arbeiders nu al de effecten van klimaatverandering. Dit terwijl zij het minst verantwoordelijk zijn voor de oorzaken hiervan. Extreme weersomstandigheden, slechtere oogsten en toenemende ziektes onder planten zoals koffieroest zijn slechts enkele voorbeelden van de problemen die zij nu tegenkomen. Het feit dat grote internationale bedrijven zoals DHL en Marks & Spencer nu al hun commitment hebben aangegeven, laat zien dat er echt behoefte is aan Fairtrade Carbon Credits.’

‘De Fairtrade Climate Standard geeft bedrijven de zekerheid dat hun investering in klimaatveiligheid rechtstreeks ten goede komt aan degenen die dit het hardste nodig hebben. Terwijl ze ook bijdragen aan duurzame ontwikkeling – van een betere gezondheid tot een toename in het lokale inkomen – dat kan doorslaggevend zijn voor kwetsbare gemeenschappen.’, zegt Marion Verles, CEO van Gold Standard.

Nederlandse koplopers

In Nederland was koffiebranderij Peeze het eerste bedrijf dat haar CO2 uitstoot in de koffieketen compenseerde met carbon credits van een koffiecoöperatie in Ethiopië. De carbon credits stellen de bij deze coöperatie aangesloten boeren in staat om energiezuinige cook stoves aan te schaffen. Met deze stap maakte Peeze haar Fairtrade koffie 100 procent klimaatneutraal. Dit pilot project voor Fairtrade Carbon Credits startte in 2013 en was een gezamenlijk initiatief van ICCO, FairCIimateFund en Stichting Max Havelaar. In Nederland is FairClimateFund de aanbieder van Fairtrade Carbon Credits. De projecten van FairClimateFund zijn al Gold Standard gecertificeerd en komen nu – als eerste ter wereld – ook in aanmerking voor deze nieuwe Fairtrade certificering.

Gerelateerde artikelen

Duurzaam Investeren – welke opties heb je als ondernemer?

CO2-neutraal ondernemen

In onze economie is duurzaamheid inmiddels een gegeven. Ondernemers zijn steeds meer betrokken bij thema’s...

Lees verder

Verlagen waterdruk snel terugverdiend dankzij water- en energiebesparing

CO2-neutraal ondernemen

Door de waterdruk in een 5-sterrenhotel te verlagen, is op jaarbasis een waterbesparing van 2.250...

Lees verder

Van lineair naar circulair printen: welke voorwaarden zijn nodig voor succes?

Praktijkverhalen

Jaarlijks worden er miljoenen toners en cartridges verbruikt en vervolgens vernietigd. En dat is jammer,...

Lees verder