Milieubarometer als CO2-meetinstrument voor CSRD-rapportage

CO2-neutraal ondernemen

Voor grotere bedrijven is het meten en monitoren van CO2-emissies onderdeel van de verplichte duurzaamheidsrapportage op basis van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De CO2-uitstoot is te berekenen in Excel, maar een footprint-meetinstrument zoals de Milieubarometer van Stimular biedt veel voordelen.

De CSRD is nieuwe Europese wetgeving die grotere bedrijven verplicht om te rapporteren over duurzaamheid.

GHG uitstoot in scope 1, 2 en 3 rapporteren

Klimaatverandering is een belangrijk thema binnen de CSRD. Een onderdeel van dit thema is het meten en monitoren van de uitstoot van broeikasgassen (Greenhouse Gases of GHG) zoals CO2 van de eigen bedrijfsvoering en in de toeleveringsketen(s). Daarbij moet je de indeling in scopes 1, 2 en 3 volgens het internationale GHG Protocol hanteren. Ook wordt gevraagd om de emissies te monitoren ten opzichte van GHG reductiedoelen van het bedrijf. Verder moet je jaarlijks aangeven hoeveel van het energiegebruik uit hernieuwbare en niet-hernieuwbare bronnen komt.

Voordelen Milieubarometer als calculator broeikasgassen

Als je de energie- en vervoersgegevens van je bedrijf in de Milieubarometer invult, worden automatisch de broeikasgasemissies berekend en ingedeeld in scopes 1, 2 en 3. Bij standaard activiteiten, bijvoorbeeld gebruik van diesel voor vervoer, rekent de Milieubarometer automatisch met de bijbehorende CO2-emissiefactoren. Voor bedrijfsspecifieke CO2-berekeningen, bijvoorbeeld voor het gebruik van grondstoffen, vul je zelf de bijbehorende CO2-factor in. Je kunt deze CO2-factoren opvragen bij je leverancier of dienstverlener.

Ook kun je in de Milieubarometer eenvoudig reductiedoelen instellen en de voortgang ten opzichte van deze doelen rapporteren. De Milieubarometer berekent meerdere energiekengetallen en stichting Stimular zorgt ervoor dat de gevraagde CSRD-energiekengetallen er ook uit rollen. De Milieubarometer maakt bovendien inzichtelijke grafieken van de GHG-uitstoot en de vorderingen ten opzichte van reductiedoelen, ook al is dit geen eis in de CSRD.

Start nu met verzamelen van relevante gegevens

Het kost vaak wat tijd om de uitstoot compleet in beeld te krijgen. Begin daarom nu al met het verzamelen van energie- en vervoersgegevens van het bedrijf, en krijg meer inzicht in CO2-relevante activiteiten in de toeleveringsketen(s). De emissies in de toeleveringsketens (scope 3) hoeven in het eerste jaar van rapporteren nog niet compleet gekwantificeerd te zijn. Bedrijven moeten wel melden welke inspanningen ze verrichten om deze uitstoot in volgende jaren in beeld te brengen.

Vragen over CO2-footprint aan leveranciers van CSRD-plichtige bedrijven

De verwachting is dat de CSRD-plichtige bedrijven hun toeleveranciers ook steeds meer gaan vragen om cijfers aan te leveren zodat zij hun scope 3 emissies beter in beeld krijgen. Om deze reden kan het ook voor niet-CSRD-plichtige organisaties verstandig zijn om ter voorbereiding alvast met een registratie van emissies in de Milieubarometer te beginnen.

Bestel de Milieubarometer en begin snel met het in kaart brengen van je GHG uitstoot en energiegebruik als voorbereiding op het voldoen aan de CSRD. Lees verder over CO2-footprint maken met de Milieubarometer.

Gerelateerde artikelen

Circulaire toepassingen en het behalen van science based targets

CO2-neutraal ondernemen

Circulaire toepassingen spelen een belangrijke rol bij het verminderen van de klimaatimpact van een bedrijf....

Lees verder

‘Nu meebewegen betekent grip op energiezekerheid in de toekomst’

CO2-neutraal ondernemen

Terwijl Nederland druk bezig is met verduurzamen, heeft het elektriciteitsnet zijn capaciteit bereikt. Hoe krijgen...

Lees verder

Zo maakt aannemersbedrijf Van der Poel de overstap naar elektrisch rijden

Praktijkverhalen

Twee bedrijfsauto’s, twee heftrucks, een graafmachine van 3800 kilogram, drie personenauto’s en een vacuümunit. Allemaal...

Lees verder