Nederland, de groenste stad van de wereld!

CO2-neutraal ondernemen

De Nederlandse economie is verslaafd aan gas. Een verslaving waar we met z’n allen maar moeilijk vanaf komen. We hebben de miljarden euro’s tenslotte hard nodig om de BV Nederland draaiende te houden. De inkomsten lopen terug, dus we moeten op zoek naar een nieuw verdienmodel. Maar daar is wel een visie voor nodig. Gebaseerd op de belangrijkste trends in de wereld, de grote marktvragen, de kansen en onze eigen kernkwaliteiten. Een visie die langer mee gaat dan een kabinetsperiode. Die niets meer te maken heeft met partijpolitiek, maar met de economische kansen voor ons land in een dynamisch, internationaal speelveld.

En wat is dan zo’n mooie kans?

Wereldwijd verhuizen er dagelijks 180.000 mensen van het platteland naar de stad. Binnen 15 jaar zal naar schatting 60 procent van de wereldbevolking in grootstedelijke gebieden leven. Veel van deze gebieden bevinden zich in een delta. De aanwezigheid van water in de delta maakt voedselproductie, handel en transport mogelijk.

Duurzame Urban Delta’s

Waar zoveel mensen dicht bij elkaar wonen en werken, zal ook steeds meer voedsel geproduceerd worden. Vanwege de ‘monden’ die gevoed moeten worden en de beschikbare arbeid, maar ook vanwege het kunnen hergebruiken van water en het creëren van nieuwe energiestromen. Efficiënte energie- en waterstromen, duurzame voedselproductie, groene en schone stadsdelen, decentrale en korte ketens maken van deze steden de aanjagers van verduurzaming en radicale innovaties: Duurzame Urban Delta’s. De kwaliteit van leven in deze grootstedelijke gebieden wordt belangrijker dan economische groei. De consument van de stad wil geen luchtverontreiniging en stinkende riolen meer. De 21ste eeuw wordt de eeuw van de steden.

De groenste stad van de wereld

Ook Nederland is zo’n stad in een delta: met één aaneengesloten stedelijk gebied van boven Alkmaar tot voorbij Eindhoven. Met dat beeld is het Groene Hart gewoon een stadspark en het Westland urban farming. Nederland is vandaag de Groenste Stad van de Wereld. En daarmee kunnen we een wereldwijd statement maken: samen een nieuw toekomstperspectief creëren voor ons land. Een groene stad vol prachtige parels op het gebied van water, voedsel, energie en kennis. Waarmee we een voorbeeld zijn voor al die grote metropolen in de wereld. Dan kunnen we prachtige, efficiënte en duurzame woon- en werkomgevingen laten zien, met slimme logistieke systemen, waar allerlei decentrale energieoplossingen worden toegepast en afvalwater uit de stad wordt hergebruikt voor onder andere het produceren van voedsel.

Gezamenlijke ambitie die verbindt

Nederland heeft weer een gezamenlijke ambitie nodig, een thema dat inspireert en ook de topsectoren echt verbindt! Alleen zo kunnen we internationaal een statement maken, excelleren op één thema: het creëren van een toekomstgericht en maatschappelijk verantwoord leven in een Sustainable Urban Delta. En de overheid? Die kan zich richten op wat echt moet gebeuren: exportfinanciering, garantstelling, investeren in wat in de toekomst rendement oplevert en Nederland als één groot referentieproject zichtbaar maken in de wereld. Nederland kan een grote rol spelen in de wereldwijde veranderingen naar een meer duurzame wereld. We hebben al zoveel parels om dat zichtbaar te maken!

Nederland, de groenste stad van de wereld vind je op www.sustainableurbandelta.com

Gerelateerde artikelen

Hoe vermijd je verborgen kosten bij gescheiden afvalinzameling?

CO2-neutraal ondernemen

Iedereen heeft weleens te maken met een gevalletje goedkoop is duurkoop. Je zag online die...

Lees verder

Moderne leeromgeving met dank aan circulaire nieuwbouw  

CO2-neutraal ondernemen

De nieuwbouw van het Ashram College heeft een sterke focus op circulariteit door het hergebruik...

Lees verder

EED cijfers gebruiken voor CO2-rapportageplicht Werkgebonden Personenmobiliteit?

CO2-neutraal ondernemen

Veel organisaties en bedrijven moeten aan de EED-auditplicht voldoen. Ze verzamelen daarvoor ook gegevens over...

Lees verder