Nieuw boek helpt bedrijven en instellingen met eigen actie tegen opwarming aarde

CO2-neutraal ondernemen

CO2-neutraal ondernemen, zo doe je dat! is de titel van het nieuwe boek van Klimaatplein-oprichter Rob van der Rijt. Het boek biedt bedrijven inzicht in hoe zij dankzij energiebesparing en duurzame opwekking voldoen aan regelgeving en klimaatbewust ondernemerschap.

Praktisch aan de slag

“De enorme aandacht voor beleid tegen verdere opwarming van de aarde, de wettelijke verplichtingen en de zoektocht naar concrete oplossingen zijn de aanleiding voor dit boek geweest.” Aldus Van der Rijt. “Het boek biedt bedrijven en instellingen een vijf-stappenplan dat beschrijft hoe zij gestructureerd en met veel praktijkvoorbeelden de eigen CO2-uitstoot kunnen verminderen. Energiebesparing en duurzame opwekking zijn dan de belangrijkste maatregelen die je kunt nemen. Maar ook inzicht krijgen in het verbruik van energie, en circulair ondernemerschap wordt belicht.”

Over de schrijver

Van der Rijt is oprichter van het inmiddels meer dan een miljoen keer geraadpleegde Klimaatplein.com. Dit online platform biedt organisaties de tips, tools en concrete cases om de eigen impact op de opwarming van de aarde te verminderen. Vanuit inmiddels ruim tien jaar ervaring en honderden gesprekken met ondernemers schreef Van der Rijt dit boek. “Ondernemers zijn een geweldige doelgroep om voor te werken. Maar energiebesparing is niet altijd een prioriteit. Dit boek laat zien wat de redenen en mogelijkheden zijn om vandaag al eenvoudig te starten met energiebewust ondernemerschap”. 

Verplicht energie besparen

Veel dan de energie-bespaartips die in het boek worden benoemd komen ook terug in de informatieplicht energiebesparing die vanaf 1 juli 2019 geldt voor zo’n 125.000 bedrijven en instellingen in Nederland. Deze energiebesparingsplicht houdt in dat bedrijven en instellingen energiebesparende maatregelen móeten nemen die ze binnen vijf jaar kunnen terugverdienen. Deze plicht is er om de nationale energiedoelen te halen. En het biedt ondernemers tevens heel veel kansen op aanzienlijke kostenbesparingen. Nog een reden dus om u te verdiepen in dit helder geschreven en met veel praktijkvoorbeelden voorziene boek.

Opwarming van de aarde

De opwarming van de aarde en de klimaatverandering die daaruit voortkomt is voor de auteur een grote bron van inspiratie geweest om dit boek te schrijven. Van der Rijt: “Het veranderende klimaat gaat een enorme impact hebben op onze economie, ecologie en hoe we met elkaar samen werken en wonen. En die impact is vaak niet zo positief. Denk aan schade aan landbouwgebieden en gebouwen, nieuwe vluchtelingenstromen en een afnemende biodiversiteit. Wanneer je dan zelf kinderen krijgt en beseft hoe de aarde er over een aantal decennia voor staat wanneer we niet ingrijpen, dan wil je aan de slag om die opwarming van de aarde te stoppen. En dat kunnen we doen door het verbruik van fossiele brandstoffen zoals olie, steenkool en aardgas spoedig uit te faseren. Energiebesparing en duurzame opwek van schone energie zijn dan dé oplossingen omdat dit veel uitstoot van het broeikasgas CO2 gaat voorkomen”.  

Gebruik de vijf stappen en alle bespaartips in dit nieuwe boek (bestel het hier >) om begeleid te worden naar een CO2-neutrale organisatie. Doe goed voor de aarde en zet de eigen organisatie positief en toekomstgericht op de kaart!

Gerelateerde artikelen

Duurzaam Investeren – welke opties heb je als ondernemer?

CO2-neutraal ondernemen

In onze economie is duurzaamheid inmiddels een gegeven. Ondernemers zijn steeds meer betrokken bij thema’s...

Lees verder

Verlagen waterdruk snel terugverdiend dankzij water- en energiebesparing

CO2-neutraal ondernemen

Door de waterdruk in een 5-sterrenhotel te verlagen, is op jaarbasis een waterbesparing van 2.250...

Lees verder

Van lineair naar circulair printen: welke voorwaarden zijn nodig voor succes?

Praktijkverhalen

Jaarlijks worden er miljoenen toners en cartridges verbruikt en vervolgens vernietigd. En dat is jammer,...

Lees verder