Nieuwe Green Deal CO2-emissiefactoren

CO2-neutraal ondernemen

De Rijksoverheid, Stimular, Connekt, SKAO en voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal sluiten op 12 maart aanstaande een Green deal met als doel om te komen tot één lijst van CO2-emissiefactoren. Deze lijst zal bovendien toegankelijk zijn voor iedereen en periodiek worden geactualiseerd.

Met het groeien van de maatschappelijke aandacht voor de uitstoot van CO2 ontstaan er steeds meer instrumenten waarmee de CO2-footprint bepaald kan worden. Deze instrumenten kunnen voordeel bieden in aanbestedingen van de overheid.

Veel soorten factoren

Op dit moment hanteren en publiceren vele (publieke en private) organisaties in Nederland CO2-emissiefactoren. Dit geldt onder andere voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (klimaatmonitor), SKAO (CO2-Prestatieladder), Het Klimaatplein (gratis CO2-calculator), Milieu Centraal, Stichting Stimular (Milieubarometer), diverse natuur- en milieuorganisaties, de aanbieders van klimaatcompensatie en partijen die zich richten op de duurzaamheid van grondstoffen, producten en werken.

Nadelen verschillende CO2-emissiefactoren

De gehanteerde emissiefactoren zijn lang niet altijd gelijk, waardoor twee footprint berekeningen verschillende uitkomsten kunnen geven. Dat heeft een aantal belangrijke nadelen:
1. De gebruikers moeten voor verschillende organisaties en/of instrumenten nieuwe berekeningen aanleveren en worden zo op extra kosten gejaagd;
2. De informatie van verschillende partijen is moeilijk vergelijkbaar als verschillende emissiefactoren worden gehanteerd;
3. Alle partijen moeten kosten maken om hun emissiefactoren regelmatig aan te passen aan veranderende omstandigheden;
4. Er ontstaan veel discussies over de factoren, randvoorwaarden en uitgangspunten in plaats van dat men zich enerzijds concentreert op maatregelen om de emissie te verminderen en anderzijds om de instrumenten die de factoren gebruiken te verbeteren.

Oplossing: Eén Nederlandse emissielijst

Op 12 maart aanstaande wordt, samen met Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu, een Green Deal ondertekend. In de maanden daarop zullen we een consultatie organiseren om met alle betrokkenen tot 1 breed gedragen en wetenschappelijk verantwoorde lijst te komen. Uiteindelijk willen wij bereiken dat er een structuur ontstaat die er zorg voor draagt dat er in Nederland met één lijst CO2-emissiefactoren wordt gerekend.

Gerelateerde artikelen

Hoe bereken je scope 3 ketenemissies?

CO2-neutraal ondernemen

Veel organisaties kennen inmiddels de eigen CO2-voetafdruk wel. Die bereken je eenvoudig door het jaarlijkse...

Lees verder

Vijf dingen die ondernemers kunnen leren van lokale duurzame initiatieven

CO2-neutraal ondernemen

Kent u de leus ‘climate change is system change’? Een analyse in een notendop die...

Lees verder

Ondernemen in een postgroei samenleving, hoe doe je dat?

CO2-neutraal ondernemen

Het Klimaatplein organiseerde een online ochtendsessie over ondernemen in een postgroei samenleving. Hoe ziet zo’n...

Lees verder