Nieuwsbrief
augustus 2012

CO2-neutraal ondernemen

Klimaatplein organiseert 2e partnerbijeenkomst

Op dinsdagmiddag 30 oktober wordt vanaf 12.30 uur een 2e partnerbijeenkomst georganiseerd. Ditmaal in het nieuwe hoofdkantoor van Eneco te Rotterdam. Het belooft een inspirerende bijeenkomst te worden vanwege de toezegging van de NS, Microsoft en Eneco om vanuit hun business een presentatie te geven over CO2-reductie. Ook zal de programmadirecteur van de nationale klimaatcampagne een toelichting geven op de huidige staat van ons klimaat. Nodig als partner ook een introducé uit die u wilt verblijden met deze leerzame netwerkbijeenkomst. Een lunch is inbegrepen en de entreekosten bedragen €79,- p.p. Aanmelden met uw naam en de naam van uw introducé kan nu al via info@klimaatplein.com o.v.v. Partnerbijeenkomst Klimaatplein.

Klimaatplein gaat lokaal

Vanaf september zal in de gemeente ‘s-Hertogenbosch een lokale versie van het Klimaatplein actief worden. Bedrijven uit de gemeente ‘s-Hertogenbosch worden via de gemeente en het Bossche Klimaatplein uitgenodigd om gebruik te maken van alle energiebesparingtips, het 5-stappenplan voor CO2-neutraal ondernemen en de gratis CO2-voetadrukcalculator. Partners van het Klimaatplein worden gratis doorvermeld op deze lokale website. Het is onze ambitie om in 2013 minstens 5 lokale klimaatpleinen te hebben gerealiseerd.

Simpel energie besparen op je eigen PC

In samenwerking met de Dag van de Duurzaamheid en Microsoft Nederland organiseert het Klimaatplein een actie om computers zo energiezuinig mogelijk te gebruiken. Dit kan heel simpel door de energiebesparings-optie van Windows in te stellen. Op een speciale actiepagina op het Klimaatplein kunnen deelnemers zich vanaf 12 september aanstaande inschrijven. Op diezelfde actiepagina wordt op basis van het aantal PCs dat deelneemt de verwachte CO2- en energiekostenbesparing aangegeven. Uit alle deelnemers wordt bovendien een organisatie geloot die een gratis zonnepaneel krijgt aangeboden door de Dag van de Duurzaamheid.

Uitgave boek in samenwerking met Kluwer

In samenwerking met Kluwer Business zal komend voorjaar 2013 het boek “In 5 stappen CO2-neutraal ondernemen” worden uitgegeven. In dit boek zal het 5-stappenplan zoals nu beschreven op het Klimaatplein uitgebreid worden behandeld. Het is als partner van het Klimaatplein mogelijk om gratis met een voorbeeldcase te worden opgenomen in dit boek. Voorwaarde is om in ieder geval tot en met 31 december 2013 partner te blijven van het Klimaatplein. Ook is het mogelijk een ‘eigen uitgave’ als relatiegeschenk te creëren. Neem bij interesse contact op met Rob van der Rijt van het Klimaatplein.

Gerelateerde artikelen

Moderne leeromgeving met dank aan circulaire nieuwbouw  

CO2-neutraal ondernemen

De nieuwbouw van het Ashram College heeft een sterke focus op circulariteit door het hergebruik...

Lees verder

EED cijfers gebruiken voor CO2-rapportageplicht Werkgebonden Personenmobiliteit?

CO2-neutraal ondernemen

Veel organisaties en bedrijven moeten aan de EED-auditplicht voldoen. Ze verzamelen daarvoor ook gegevens over...

Lees verder

Duurzaam Investeren – welke opties heb je als ondernemer?

Praktijkverhalen

In onze economie is duurzaamheid inmiddels een gegeven. Ondernemers zijn steeds meer betrokken bij thema’s...

Lees verder