Nieuwsbericht 1e partnerbijeenkomst

CO2-neutraal ondernemen

Nieuwsbericht 1e partnerbijeenkomst

Organisaties delen kennis voor versneld vergroenen Nederland

In het Geldmuseum te Utrecht werd 15 mei jl. door een vijfentwintig deelnemers kennis gedeeld over het succesvol en versneld vergroenen van Nederland. Organisaties als Wageningen Universiteit, Eneco, Van Gansewinkel en TNT Express deelden hun ervaring in het realiseren van marktproposities die tegelijkertijd winstgevend én klimaatvriendelijk zijn. Een helder en inspirerend slotdocument met best practises, do’s en dont’s maakt deze eerste partnerbijeenkomst van het Klimaatplein nuttig en succesvol.

Met als thema ‘De versnelling, strategieën voor duurzame proposities’ ging de eerste partnerbijeenkomst van het Klimaatplein vooral in op marktkansen. Vragen als “Wat is uniek aan jouw groene propositie?” en “Aan welke voorwaarden moet een groene propositie minimaal voldoen om succesvol te zijn?” werden in werkgroepen beantwoord en vervolgens plenair gedeeld. Ook de ruimte die er was om eigen praktijkvoorbeelden met elkaar te bespreken werd als inspirerend beoordeeld.

Marktkansen

Belangrijk is het om je klant te kennen; welke wensen zijn er en met welke producten of diensten kun je daarop inspelen? Doorvragen en meedenken zijn dan belangrijke eigenschappen. “Neem de klant mee naar een wereld waar groen ondernemen geen luxe is, maar pure noodzaak en maak daarbij inzichtelijk dat Planet en Profit onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.” Laagdrempeligheid en het bieden van concrete voordelen voor de klant spelen een grote rol. “Laat je klant zien wat het hem oplevert om nú die groene stap te zetten en geef hem de tools om vervolgens zijn klanten weer dat inzicht te bieden”.

Medewerkers betrekken

Ook de aandacht voor het enthousiasmeren van medewerkers voor een duurzame propositie mag volgens de deelnemers niet ontbreken. “De gehele organisatie moet begrijpen en voelen waarom het belangrijk is om de eigen producten én de eigen organisatie te vergroenen. Die betrokkenheid stimuleert dan automatisch het commercieel succes.”

Om kennisdeling en onderlinge inspiratie mogelijk te blijven maken zal dit najaar de tweede bijeenkomst voor partners van het Klimaatplein worden georganiseerd.

Gerelateerde artikelen

Milieubarometer als CO2-meetinstrument voor CSRD-rapportage

CO2-neutraal ondernemen

Voor grotere bedrijven is het meten en monitoren van CO2-emissies onderdeel van de verplichte duurzaamheidsrapportage...

Lees verder

Intersteel wil ook marktleider worden op het gebied van  duurzaamheid

CO2-neutraal ondernemen

Intersteel is marktleider in hang- en sluitwerk in Nederland. Het is een organisatie die zich...

Lees verder

Oude werkkleding wordt relatiegeschenk: Technische Unie zet circulaire stappen

CO2-neutraal ondernemen

Soms is oude werkkleding niet meer te gebruiken. Weggooien is zonde, dus dat doet Klimaatplein...

Lees verder