Nieuwsbericht 1e partnerbijeenkomst

CO2-neutraal ondernemen

Nieuwsbericht 1e partnerbijeenkomst

Organisaties delen kennis voor versneld vergroenen Nederland

In het Geldmuseum te Utrecht werd 15 mei jl. door een vijfentwintig deelnemers kennis gedeeld over het succesvol en versneld vergroenen van Nederland. Organisaties als Wageningen Universiteit, Eneco, Van Gansewinkel en TNT Express deelden hun ervaring in het realiseren van marktproposities die tegelijkertijd winstgevend én klimaatvriendelijk zijn. Een helder en inspirerend slotdocument met best practises, do’s en dont’s maakt deze eerste partnerbijeenkomst van het Klimaatplein nuttig en succesvol.

Met als thema ‘De versnelling, strategieën voor duurzame proposities’ ging de eerste partnerbijeenkomst van het Klimaatplein vooral in op marktkansen. Vragen als “Wat is uniek aan jouw groene propositie?” en “Aan welke voorwaarden moet een groene propositie minimaal voldoen om succesvol te zijn?” werden in werkgroepen beantwoord en vervolgens plenair gedeeld. Ook de ruimte die er was om eigen praktijkvoorbeelden met elkaar te bespreken werd als inspirerend beoordeeld.

Marktkansen

Belangrijk is het om je klant te kennen; welke wensen zijn er en met welke producten of diensten kun je daarop inspelen? Doorvragen en meedenken zijn dan belangrijke eigenschappen. “Neem de klant mee naar een wereld waar groen ondernemen geen luxe is, maar pure noodzaak en maak daarbij inzichtelijk dat Planet en Profit onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.” Laagdrempeligheid en het bieden van concrete voordelen voor de klant spelen een grote rol. “Laat je klant zien wat het hem oplevert om nú die groene stap te zetten en geef hem de tools om vervolgens zijn klanten weer dat inzicht te bieden”.

Medewerkers betrekken

Ook de aandacht voor het enthousiasmeren van medewerkers voor een duurzame propositie mag volgens de deelnemers niet ontbreken. “De gehele organisatie moet begrijpen en voelen waarom het belangrijk is om de eigen producten én de eigen organisatie te vergroenen. Die betrokkenheid stimuleert dan automatisch het commercieel succes.”

Om kennisdeling en onderlinge inspiratie mogelijk te blijven maken zal dit najaar de tweede bijeenkomst voor partners van het Klimaatplein worden georganiseerd.

Gerelateerde artikelen

Duurzaam Investeren – welke opties heb je als ondernemer?

CO2-neutraal ondernemen

In onze economie is duurzaamheid inmiddels een gegeven. Ondernemers zijn steeds meer betrokken bij thema’s...

Lees verder

Verlagen waterdruk snel terugverdiend dankzij water- en energiebesparing

CO2-neutraal ondernemen

Door de waterdruk in een 5-sterrenhotel te verlagen, is op jaarbasis een waterbesparing van 2.250...

Lees verder

Van lineair naar circulair printen: welke voorwaarden zijn nodig voor succes?

Praktijkverhalen

Jaarlijks worden er miljoenen toners en cartridges verbruikt en vervolgens vernietigd. En dat is jammer,...

Lees verder