Nuon en ING Groenbank sluiten zich aan bij het Klimaatplein

CO2-neutraal ondernemen

Het online platform Klimaatplein.com wordt maandelijks zo’n 25.000 keer door organisaties geraadpleegd die de eigen CO2-voetafdruk willen verkleinen. Dat kan door bijvoorbeeld energie te besparen en door duurzame energie op te wekken. Het Klimaatplein toont de mogelijkheden en de voorbeelden en bindt ondernemers aan partners met wie dit is uit te voeren. Zo dragen het Klimaatplein en haar bezoekers bij aan het tegengaan van klimaatverandering.

Nuon en ING Groenbank zijn vanaf heden zichtbaar op het Klimaatplein met diensten die invulling geven aan de duurzame energie- en klimaatdoelen van Nederlandse bedrijven.

Met Nuon besparen en duurzaam opwekken

Nuon helpt organisaties inzicht te krijgen in hun energieverbruik en zorgt voor duurzame oplossingen op het gebied van energiebesparing, decentrale opwek en verwarming. Ook voor de aanleg van zonnedaken en elektrische mobiliteitsoplossingen denkt Nuon graag met organisaties mee. Nuon maakt het samen met particulieren, de overheid en het bedrijfsleven mogelijk dat we binnen 1 generatie zonder fossiele brandstoffen kunnen. De komende jaren bouwt Nuon het eerste subsidieloze windpark op de Noordzee. De bedoeling is dat dit park in 2022 klaar is.

ING Groenbank maakt het mogelijk    

Organisaties die het bedrijfspand duurzaam willen renoveren of van plan zijn te investeren in een eigen zonne-energiesysteem kunnen daarvoor bij ING Groenbank terecht. Dankzij een lagere rente met een Groenfinanciering kan dat net het laatste duwtje in de rug zijn om in actie te komen. Alle investeringen met een positief effect op natuur en milieu kunnen voor een Groenfinanciering in aanmerking komen.

Verkleinen CO2-voetafdruk

Door het verbruik van fossiele brandstoffen af te bouwen dragen organisaties bij aan minder uitstoot van het broeikasgas CO2. Het Klimaatplein laat samen met Nuon, ING Groenbank en tientallen andere partners zien hóe je dit als organisatie doet en wat het je oplevert.

Foto van links naar rechts: Robbert Kromkamp Directeur bij ING Groenbank, Rob van der Rijt oprichter van Klimaatplein.com en Mark Post Directeur MKB bij Nuon.

Gerelateerde artikelen

Milieubarometer als CO2-meetinstrument voor CSRD-rapportage

CO2-neutraal ondernemen

Voor grotere bedrijven is het meten en monitoren van CO2-emissies onderdeel van de verplichte duurzaamheidsrapportage...

Lees verder

Intersteel wil ook marktleider worden op het gebied van  duurzaamheid

CO2-neutraal ondernemen

Intersteel is marktleider in hang- en sluitwerk in Nederland. Het is een organisatie die zich...

Lees verder

Oude werkkleding wordt relatiegeschenk: Technische Unie zet circulaire stappen

CO2-neutraal ondernemen

Soms is oude werkkleding niet meer te gebruiken. Weggooien is zonde, dus dat doet Klimaatplein...

Lees verder