Nuon en ING Groenbank sluiten zich aan bij het Klimaatplein

CO2-neutraal ondernemen

Het online platform Klimaatplein wordt maandelijks zo’n 25.000 keer door organisaties geraadpleegd die de eigen CO2-voetafdruk willen verkleinen. Dat kan door bijvoorbeeld energie te besparen en door duurzame energie op te wekken. Het Klimaatplein toont de mogelijkheden en de voorbeelden en bindt ondernemers aan partners met wie dit is uit te voeren. Zo dragen het Klimaatplein en haar bezoekers bij aan het tegengaan van klimaatverandering.

Nuon en ING Groenbank zijn vanaf heden zichtbaar op het Klimaatplein met diensten die invulling geven aan de duurzame energie- en klimaatdoelen van Nederlandse bedrijven.

Met Nuon besparen en duurzaam opwekken

Nuon helpt organisaties inzicht te krijgen in hun energieverbruik en zorgt voor duurzame oplossingen op het gebied van energiebesparing, decentrale opwek en verwarming. Ook voor de aanleg van zonnedaken en elektrische mobiliteitsoplossingen denkt Nuon graag met organisaties mee. Nuon maakt het samen met particulieren, de overheid en het bedrijfsleven mogelijk dat we binnen 1 generatie zonder fossiele brandstoffen kunnen. De komende jaren bouwt Nuon het eerste subsidieloze windpark op de Noordzee. De bedoeling is dat dit park in 2022 klaar is.

ING Groenbank maakt het mogelijk    

Organisaties die het bedrijfspand duurzaam willen renoveren of van plan zijn te investeren in een eigen zonne-energiesysteem kunnen daarvoor bij ING Groenbank terecht. Dankzij een lagere rente met een Groenfinanciering kan dat net het laatste duwtje in de rug zijn om in actie te komen. Alle investeringen met een positief effect op natuur en milieu kunnen voor een Groenfinanciering in aanmerking komen.

Verkleinen CO2-voetafdruk

Door het verbruik van fossiele brandstoffen af te bouwen dragen organisaties bij aan minder uitstoot van het broeikasgas CO2. Het Klimaatplein laat samen met Nuon, ING Groenbank en tientallen andere partners zien hóe je dit als organisatie doet en wat het je oplevert.

Foto van links naar rechts: Robbert Kromkamp Directeur bij ING Groenbank, Rob van der Rijt oprichter van Klimaatplein en Mark Post Directeur MKB bij Nuon.

Gerelateerde artikelen

Hoe vermijd je verborgen kosten bij gescheiden afvalinzameling?

CO2-neutraal ondernemen

Iedereen heeft weleens te maken met een gevalletje goedkoop is duurkoop. Je zag online die...

Lees verder

Moderne leeromgeving met dank aan circulaire nieuwbouw  

CO2-neutraal ondernemen

De nieuwbouw van het Ashram College heeft een sterke focus op circulariteit door het hergebruik...

Lees verder

EED cijfers gebruiken voor CO2-rapportageplicht Werkgebonden Personenmobiliteit?

CO2-neutraal ondernemen

Veel organisaties en bedrijven moeten aan de EED-auditplicht voldoen. Ze verzamelen daarvoor ook gegevens over...

Lees verder