Rapport: Onafhankelijke verificatie duurzaamheid cruciaal voor bedrijven

CO2-neutraal ondernemen

Er is meer duidelijkheid nodig over de manier waarop duurzaamheid binnen organisaties wordt gemeten. Uit een internationaal onderzoek van de wereldwijde assurance provider en Klimaatplein partner LRQA is gebleken dat slechts 38% van de organisaties managementnormen gebruiken om vooruitgang te stimuleren.

In het rapport – Climate Focus – werden meer dan 1.100 duurzaamheidsprofessionals in 11 landen en 13 sectoren ondervraagd. Uit het onderzoek bleek dat naast een inconsistente aanpak bij het gebruik maken van internationaal erkende normen, er onvoldoende onafhankelijk wordt geverifieerd.

Opmerkelijk is dat meer organisaties onafhankelijke verificatie van leveranciers verlangen (55%) dan dat zij dit zelf doen. Slechts 46% laat hun gegevens en informatie onafhankelijk verifiëren. Gezien dit gebrek aan duidelijkheid, moet onafhankelijke verificatie worden beschouwd als een essentieel instrument. Internationale organisaties laten zo zien dat zij de beste praktijken volgen bij het streven naar transparantie, vertrouwen en zichtbaarheid in de supply chain.

Zelfverificatie minder nauwkeurig

Heather Moore, Supply Chain Technical Director voor duurzaamheid, bij LRQA: “De resultaten van ons onderzoek zijn positief, organisaties zijn zich bewust van de noodzaak om hun duurzaamheidsdoelstellingen te meten en te beheren. Uit onze bevindingen blijkt echter duidelijk dat veel organisaties vertrouwen op zelfverificatie, wat moeilijk te controleren en nauwkeurig te rapporteren is. Een gebrek aan transparantie kan belangrijke gevolgen hebben, zoals een daling van het vertrouwen van investeerders en klanten.”

Uit het onderzoek bleek ook dat bijna alle ondervraagde managers op het gebied van duurzaamheid (93%) ten minste één interne belemmering noemden om de duurzaamheidsdoelstellingen te helpen verwezenlijken. Gebrek aan kennis, middelen, complexiteit en kosten werden als problematisch genoemd.

Support bestuur en meer middelen

Volgens LRQA tonen deze bevindingen aan dat er meer steun nodig is van het bestuursniveau en dat er meer middelen nodig zijn. Heather Moore: “Ondanks de relatief positieve feedback van duurzaamheidsprofessionals, laten de resultaten een aantal duidelijke uitdagingen zien waar organisaties voor staan. Het is verontrustend dat managers op het gebied van duurzaamheid een gebrek aan middelen noemden als een belangrijke belemmering voor verificatie van milieudoelstellingen. Ondanks het feit dat ze de waarde van het gebruik van verificatie tegen een norm erkenden.

“Het laat ons zien dat er nog werk aan de winkel is om ervoor te zorgen dat de duurzaamheidsdoelstellingen worden gehaald. Het is van cruciaal belang dat bedrijven deze uitdagingen niet alleen aangaan. Aangezien de vraag naar onderbouwde doelstellingen waarschijnlijk zal toenemen, kan het zoeken naar onafhankelijke verificatie helpen om zowel de geloofwaardigheid als het vertrouwen van klanten en stakeholders te vergroten.”

In het onderzoek van LRQA werden 1.123 duurzaamheidsmanagers bereikt van middelgrote tot grote organisaties in 11 landen: China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Nederland, Singapore, Spanje, Thailand, het VK en de VS. De bevindingen zijn verwerkt in een uniek rapport over de mate waarin bedrijven voorbereid zijn op duurzaamheid.

Gerelateerde artikelen

Duurzaam Investeren – welke opties heb je als ondernemer?

CO2-neutraal ondernemen

In onze economie is duurzaamheid inmiddels een gegeven. Ondernemers zijn steeds meer betrokken bij thema’s...

Lees verder

Verlagen waterdruk snel terugverdiend dankzij water- en energiebesparing

Praktijkverhalen

Door de waterdruk in een 5-sterrenhotel te verlagen, is op jaarbasis een waterbesparing van 2.250...

Lees verder

Van lineair naar circulair printen: welke voorwaarden zijn nodig voor succes?

Praktijkverhalen

Jaarlijks worden er miljoenen toners en cartridges verbruikt en vervolgens vernietigd. En dat is jammer,...

Lees verder