Ondernemen in een postgroei samenleving, hoe doe je dat?

CO2-neutraal ondernemen

Het Klimaatplein organiseerde een online ochtendsessie over ondernemen in een postgroei samenleving. Hoe ziet zo’n nieuwe samenleving eruit en wat betekent dit voor de verdienmodellen van ondernemers? Een tweetal deskundigen (Paul Schenderling en Matthias Olthaar) gaven in interviewvorm hun visie en praktische voorbeelden. Een kort verslag van de ochtendsessie is hieronder te vinden, de link naar het hele interview vind je helemaal onderin.

Het leven op aarde wordt ecologisch mogelijk gemaakt door negen belangrijke ecosystemen. Denk hierbij aan de watercyclus, een gezonde bodem en een stabiel klimaat. Van deze negen zogenaamde ‘planetaire grenzen’ zijn er inmiddels zes overschreden. We moeten in heel korte tijd weer terug binnen de veilige bandbreedte van deze ecologische grenzen om de aarde leefbaar te houden.

Groene groei wordt vaak geopperd als een manier om onszelf weer terug binnen die leefbaarheid te krijgen. Maar er is geen enkel bewijs dat groene economische groei gaat bijdragen aan het oplossen van deze milieucrises. Groei gaat immers altijd gepaard met meer energie- en materialenverbruik en tot nu toe ook met meer sociale ongelijkheid. Door nu aan de consumptiekant van de economie duurzame maatregelen door te voeren kunnen we zowel ecologisch als sociaal verantwoord weer binnen de draagkracht van de aarde leven.

Van kwantiteit naar kwaliteit

Er is in verschillende lagen van de samenleving grote behoefte aan meer kwaliteit van leven. Van kwantiteit naar kwaliteit is het devies. En dat geldt ook voor producten en diensten. Veel producten zijn er de afgelopen decennia aanzienlijk in kwaliteit op achteruit gegaan. Denk aan kleding, meubels of huishoudelijk apparatuur. Vaak zijn deze spullen zo gemaakt dat ze tijdig kapot gaan en daarna niet te repareren zijn zodat de enige keuze is om weer een nieuw product te kopen. Sectoren die op deze lineaire manier bijdragen aan verspilling en destructie van ecosystemen passen niet in een postgroei samenleving.     

Economische sectoren of bedrijven die wel bijdragen aan de kwaliteit van leven kunnen overigens gewoon blijven groeien. Kwalitatief goede producten die langer meegaan, modulair zijn opgebouwd en beter te repareren zijn, passen wel. En diensten die bijdragen aan meer kwaliteit van leven, meer duurzame energie, meer biodiversiteit of betere zorg en onderwijs ook. Deze kwalitatief betere producten zijn bij de aanschaf duurder, maar gaan veel langer mee. Om mensen met lagere inkomens ook deel te laten nemen aan deze verbeterslag komt er een écht progressief belastingstelsel waarmee hogere inkomens via een klimaatdividend de lagere inkomens vooruit helpen. Daarnaast zullen we inkomens minder gaan belasten en consumptie en vervuiling hoger.

Van omzetmaximalisatie naar klanttevredenheid

Ondernemers hebben veel kansen om hun focus van omzetmaximalisatie naar maximalisatie van klanttevredenheid te brengen. En veel ondernemers zouden hier nu al graag op willen inspelen, maar worden tegengehouden doordat de belasting op vervuiling nog te laag is. Daardoor komen bijvoorbeeld circulaire initiatieven lastig van de grond. Toch lukt het bedrijven al om hier effectief mee om te gaan. Zij hebben een businessmodel opgebouwd dat bijdraagt aan ecologische en sociale voorspoed. Benieuwd naar die voorbeelden? Bekijk dan hier de online ochtendsessie terug >.  En wil je als overheid of ondernemer zelf aan slag met ondernemen in een postgroei samenleving? Gebruik dan de hulp van deze experts.

Gerelateerde artikelen

Circulaire toepassingen en het behalen van science based targets

CO2-neutraal ondernemen

Circulaire toepassingen spelen een belangrijke rol bij het verminderen van de klimaatimpact van een bedrijf....

Lees verder

‘Nu meebewegen betekent grip op energiezekerheid in de toekomst’

CO2-neutraal ondernemen

Terwijl Nederland druk bezig is met verduurzamen, heeft het elektriciteitsnet zijn capaciteit bereikt. Hoe krijgen...

Lees verder

Zo maakt aannemersbedrijf Van der Poel de overstap naar elektrisch rijden

Praktijkverhalen

Twee bedrijfsauto’s, twee heftrucks, een graafmachine van 3800 kilogram, drie personenauto’s en een vacuümunit. Allemaal...

Lees verder