Ondernemend Nederland aan de slag met CO2-reductie

CO2-neutraal ondernemen

Toen Climate Neutral Group bijna 15 jaar geleden als bedrijf begon, was duurzaamheid iets voor een kleine groep koplopers. Idealisten, die met hun bedrijf de eerste stappen maakten op weg naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Toen vroegen wij ons af, hoe krijgen we de massa in beweging? Krantenkoppen over de urgentie van het klimaatprobleem, kwamen pas jaren later.  Het Energieakkoord, de klimaatzaak van Urgenda en het Klimaatakkoord in Parijs… het klimaat was eindelijk voorpaginanieuws! Maar hoe nu verder?

Aan grote ambities geen gebrek

Even wat doelstellingen: Europa moet, volgens het akkoord van Parijs, de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met minimaal 40% verminderen en volgens het Energieakkoord moet een totale energiebesparing van 100 Petajoule in 2020 gerealiseerd worden. Maar hoe realiseren we dat? De media toetsen kritisch de voortgang aan de gestelde ambities. We liggen niet op koers, kolencentrales worden toch niet gesloten, het kost teveel en de Rijksoverheid geeft onvoldoende richting.

Maar er is een revolutie op komst…

Daarmee opende 5 oktober het NOS journaal. Het Klimaatakkoord wordt echt van kracht, nu ook het Europese Parlement ermee heeft ingestemd. Nu moet het gaan écht gebeuren, we zijn het verplicht. Wij merken dat dit besef er inmiddels best wel is. Er kloppen steeds vaker ondernemers bij ons aan, die hun steentje willen bijdragen aan de akkoorden en willen voldoen aan hun verplichting, maar die er niet in slagen om het te agenderen binnen hun organisatie. Waarom niet?  Ze weten niet goed wat en hoe en hebben wel andere dingen aan hun hoofd. Die ondernemers, die de economische crisis overleefd hebben, zijn nu vooral druk met focussen op hun corebusiness. Maar duurzaam ondernemen is straks corebusiness voor iedereen. Het wordt dé norm.

Iedere stap draagt bij aan de energierevolutie

Voor ons is het dé uitdaging hen gewoon te laten beginnen, door het concreet en makkelijk voor ze te maken door realistische ambities met hen te bepalen en een werkbaar plan te maken. Bijvoorbeeld met energiebesparingsmaatregelen en het verduurzamen van hun mobiliteit, waar ze morgen, nee, vandaag al mee aan de slag kunnen… En volgende stappen, zoals zonnepanelen en een elektrische wagenpark realiseren, zijn altijd onderdeel van het plan. En wat wij merken… als ondernemers eenmaal beginnen met besparen, krijgen ze de smaak te pakken, en zetten ze die volgende stappen ook! Als al die kleine stappen nu ook eens voorpaginanieuws zouden zijn… dan begint de revolutie pas echt.

Meer weten over hoe wij ondernemend Nederland activeren? Daar vertel ik komende donderdag op het Inspiratie Event van Klimaatplein > graag meer over.

Gerelateerde artikelen

Milieubarometer als CO2-meetinstrument voor CSRD-rapportage

CO2-neutraal ondernemen

Voor grotere bedrijven is het meten en monitoren van CO2-emissies onderdeel van de verplichte duurzaamheidsrapportage...

Lees verder

Intersteel wil ook marktleider worden op het gebied van  duurzaamheid

CO2-neutraal ondernemen

Intersteel is marktleider in hang- en sluitwerk in Nederland. Het is een organisatie die zich...

Lees verder

Oude werkkleding wordt relatiegeschenk: Technische Unie zet circulaire stappen

CO2-neutraal ondernemen

Soms is oude werkkleding niet meer te gebruiken. Weggooien is zonde, dus dat doet Klimaatplein...

Lees verder