Op welke brandstoffen rijdt een duurzaam wagenpark?

CO2-neutraal ondernemen

Wagenparkeigenaren zullen dit herkennen: vlootbeheer wordt steeds ingewikkelder en er komen steeds meer taken bij. Niet alleen facilitair, maar ook op het gebied van duurzaamheid wordt er meer van ze verwacht. En dat terwijl de expertise hier niet persé ligt. Welke stappen moeten zij nemen om het wagenpark draaiende te houden in een wereld waarin men eigenlijk niet meer om vergroening heen kan?

Het gebruik van fossiele brandstoffen veroorzaakt verdere opwarming van de aarde. De overheid doet er nu al van alles aan om een rem te zetten op het gebruik ervan. En met goed recht, want om het Parijse klimaatakkoord te behalen en 49% minder CO2-emissies te realiseren in 2030 is er werk aan de winkel. Veel bedrijven zien de bui al hangen: binnen aanzienlijke tijd mogen dieselauto’s veel binnensteden niet meer in en het aantal gebieden dat dieselauto’s weert, zal alleen maar toenemen. Hoe moet het dan met een wagenpark vol dieselauto’s? Hoe kan je verduurzamen, berijders tevreden houden en operationeel inzetbaar blijven?

De wagenparkbeheerder doet er goed aan om naar de mobiliteitsbehoefte te kijken en een wagenpark zo in te richten dat duurzaamheid en operationele inzetbaarheid in balans zijn. Elektrisch vervoer (EV) is een uitstekende optie voor een gedeelte van het wagenpark, zeker als het wordt ingezet naast duurzame oplossingen zoals waterstof en groengas.

Diverse brandstoffen als optie

EV is niet altijd geschikt voor een volledig wagenpark. Het is een prettige aandrijving voor auto’s die kortere stukken rijden, maar voor auto’s die langere afstanden afleggen is het uitdagend. Wat moet een chauffeur doen als de accu bijna leeg is en geen oplaadpunt treft, of geen tijd heeft om te laden? Berijders die lange afstanden rijden hebben dan ook wat wij noemen “actieradiusvrees”.

Groengas is een mooie oplossing voor het deel van een wagenpark dat langere afstanden aflegt. Deze brandstof zorgt voor 75 procent CO2-reductie en een lagere uitstoot van fijnstof en NOx dan diesel. Met het genereren van energie uit lokale afvalstromen draagt de productie van groengas bovendien bij aan een circulaire economie.

CNG/groengas is niet alleen duurzaam, maar ook nog eens praktisch. De brandstoffen zijn binnen twee minuten te tanken en je kunt er ongeveer 350 kilometer mee rijden op een volle tank. Een aanhanger is geen probleem en de voertuigen zijn ook nog eens erg stil. Het is niet voor niets dat PostNL is overgestapt op groengas en ICT-dienstverlener Centric onlangs 200 CNG-leaseauto’s heeft aangeschaft.

Transitie naar zero-emissie

Ondanks al deze voordelen (ook financieel!) wordt CNG/groengas nog niet alom ingezet. Men zegt wel eens “onbekend maakt onbemind” en die vlieger gaat in dit geval zeker op. Zonde, want CNG/groengas is een goed alternatief voor benzine en diesel in de transitie naar zero-emissie. De verwachting is bovendien dat EV zich over een jaar of vier verder heeft ontwikkeld en dat de laadinfrastructuur flink is uitgebreid. Dit biedt kansen voor een uitbreiding van het aantal wagens dat rijdt op EV in de nabije toekomst.

Het is niet altijd meteen duidelijk hoe de weg naar een toekomstgericht en groen wagenpark eruit ziet. Pitpoint biedt graag gratis en objectief advies op dit gebied. Uiteindelijk dragen wij allen de verantwoordelijkheid voor een schone en leefbare planeet.

Foto’s: Citymarketing Tilburg & Pitpoint

Gerelateerde artikelen

Moderne leeromgeving met dank aan circulaire nieuwbouw  

CO2-neutraal ondernemen

De nieuwbouw van het Ashram College heeft een sterke focus op circulariteit door het hergebruik...

Lees verder

EED cijfers gebruiken voor CO2-rapportageplicht Werkgebonden Personenmobiliteit?

CO2-neutraal ondernemen

Veel organisaties en bedrijven moeten aan de EED-auditplicht voldoen. Ze verzamelen daarvoor ook gegevens over...

Lees verder

Duurzaam Investeren – welke opties heb je als ondernemer?

CO2-neutraal ondernemen

In onze economie is duurzaamheid inmiddels een gegeven. Ondernemers zijn steeds meer betrokken bij thema’s...

Lees verder