Plicht op energiebesparing wordt uitgebreid met CO2-vermindering

CO2-neutraal ondernemen

Vanaf 2023 worden bedrijven en instellingen verplicht om, naast de erkende energiebesparende maatregelen, ook maatregelen te treffen die leiden tot vermindering van CO2-uitstoot. Dit is een uitbreiding van de al sinds 1993 bestaande energiebesparingsplicht.

Wat verandert niet?

De uitgangspunten van de energiebesparingsplicht blijven ongewijzigd. Bedrijven en instellingen zijn verplicht energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van maximaal 5 jaar. Ook de systematiek rondom de erkende maatregelen voor energiebesparing blijft behouden.

Wat verandert wel aan energiebesparingsplicht?

Voor bedrijven met een jaarlijks energiegebruik vanaf 10 miljoen kWh of 170.000 m3 aardgas(equivalent) wordt een verbreed energiebesparingsonderzoek verplicht.

Andere wijzigingen en verbeteringen die zijn aangekondigd zijn onder meer:

  • maatregelen voor doelmatig beheer en onderhoud (DBO) worden duidelijker in de energiebesparingsplicht opgenomen;
  • zonnepanelen (met een maximale terugverdientijd van 5 jaar) worden verplicht gesteld op daken en ongebruikte oppervlakken in de gebouwde omgeving (aansluitend op Zonneladder 2019);
  • energiebesparingsplicht wordt met een wijziging direct van toepassing op ongeveer 14.000 eenvoudige vergunningplichtige bedrijven met een omgevingsvergunning milieu;
  • mogelijk maken om met geselecteerde keurmerken invulling te geven aan de informatieplicht en/of het verbrede energiebesparingsonderzoek.

Omgevingsdienst toezicht op CO2-reductie

De Omgevingsdiensten zullen vanaf volgend jaar ook toezicht gaan houden op de verplichtingen van bedrijven om de CO2-uitstoot te verlagen. Om de taken van toezicht en handhaving te kunnen vervullen, hebben de Omgevingsdiensten de beschikking over de gegevens zoals die in het landelijke digitale systeem van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn opgenomen. De overheid heeft geld uitgetrokken voor de Omgevingsdiensten om de taken te kunnen uitvoeren. 

Wacht niet tot 2023 met energie besparen en duurzaam opwekken. Maar start nu al. Bijvoorbeeld met het gratis online 5-stappenplan voor CO2-neutraal ondernemen. Of gebruik het handboek ‘CO2-neutraal ondernemen – zo doe je dat!‘.

 

Gerelateerde artikelen

Hoe vermijd je verborgen kosten bij gescheiden afvalinzameling?

CO2-neutraal ondernemen

Iedereen heeft weleens te maken met een gevalletje goedkoop is duurkoop. Je zag online die...

Lees verder

Moderne leeromgeving met dank aan circulaire nieuwbouw  

CO2-neutraal ondernemen

De nieuwbouw van het Ashram College heeft een sterke focus op circulariteit door het hergebruik...

Lees verder

EED cijfers gebruiken voor CO2-rapportageplicht Werkgebonden Personenmobiliteit?

CO2-neutraal ondernemen

Veel organisaties en bedrijven moeten aan de EED-auditplicht voldoen. Ze verzamelen daarvoor ook gegevens over...

Lees verder