Projecten gevraagd voor Pilot Energie Prestatie Keuring

Energiebesparing

In het Energieakkoord voor duurzame groei is afgesproken om een EPK (Energie Prestatie Keuring) pilot uit te voeren, waarin de werking van een EPK systeem wordt getest en geëvalueerd. Ook is afgesproken dat bij een positieve evaluatie het EPK systeem in 2016 breed zal worden ingevoerd.

Wat houd het EPK systeem in?

Het gaat om het ontwikkelen van een systeem waarbij private dienstverleners een toetsende rol gaan krijgen in de vorm van een periodieke keuring van de energieprestatie van een bedrijf. Met deze periodieke keuring kan een bedrijf dat valt onder artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit in ieder geval aantonen dat het energiebesparende maatregelen heeft genomen en daarmee voldoet aan de Wet milieubeheer.

De toetsende rol van de dienstverlener dient uitgewerkt te worden in overeenstemming met het bevoegd gezag, die wettelijk toezicht houdt op uitvoering van de Wet milieubeheer. De markt (adviseurs, installateurs, ondernemers) wordt hierbij uitgedaagd om met interessante en marktgerichte oplossingen voor een EPK systeem te komen. Idealiter moet het bedrijf geprikkeld worden om de keuring te laten uitvoeren. Het EPK systeem is bedoeld als een effectief hulpmiddel voor een onderneming, waarmee wordt bijgedragen aan de realisatie en handhaving van energiebesparende maatregelen.

Uitnodiging om projecten aan te leveren

In de pilot (testfase) zal ervaring worden opgedaan met de werking van proposities waarmee invulling kan worden gegeven aan het beoogde EPK systeem. De pilots uit de testfase worden na afloop geëvalueerd en dienen als basis voor de verdere besluitvorming voor het wel of niet definitief invoeren van een EPK systeem.

Er wordt gezocht naar partijen die een concreet project aanleveren en die men als pilot in de praktijk wil gaan uitvoeren. Op 14 en 22 mei zijn er van 10.00 – 12.00 uur open dagen over EPK pilot projecten waar u uiteraard ook al uw vragen kunt stellen. U kunt u o.a. aanmelden via telefoonnummer 088-0424242 (kies 2 en daarna 4). Voor aanvullende vragen kunt u ook het contactformulier invullen.

Lees ook onze blogbijdrage “De Energie Prestatie Keuring, een kans voor het MKB?”

Foto: Shutterstock.com

Gerelateerde artikelen

Meer doen dan wegwerken E, F en G labels om klimaatdoelen te halen

Energiebesparing

Sjoerd Klijn Velderman verduurzaamde zelf zijn meer dan honderd jaar oude huis: er werd isolatiemateriaal...

Lees verder

5 Tips voor bedrijven om netcongestieprobleem op te lossen

Energiebesparing

Er liggen flink wat uitdagingen rondom de duurzame energietransitie. Sinds enige tijd is daar het...

Lees verder

Aangenaam binnenklimaat en juiste verlichting verbeteren prestaties werkplek

Energiebesparing

Hoge luchtkwaliteit, een aangenaam binnenklimaat en de juiste verlichting bevorderen de gezondheid en de prestaties...

Lees verder