Registratieplicht CO2 uitstoot woon-werk en zakelijk verkeer

CO2-neutraal ondernemen

De CO2-registratieverplichting voor werkgevers met 100 werknemers of meer, treedt per 1 januari 2024 in. De werkgever wordt verplicht gegevens aan te leveren over woon-werkverkeer en alle zakelijke ritten van werknemers. Deze maatregel heeft als doel om collectief een reductie van 1 megaton CO2-uitstoot te realiseren.

Bewustere keuze mobiliteit

Door de verplichte aanlevering van gegevens over CO2-uitstoot, gaan organisaties bewustere keuzes maken voor verduurzaming van personenmobiliteit voor woon-werkverkeer en zakelijke ritten. Het inzicht leidt uiteindelijk tot vrijwillige of meer sturende gedragsaanpassingen en een verbeterd aanbod in alternatieven voor huidige reismethoden.

Wat gaan we registreren?

De werkgever rapporteert over het aantal kilometers, het gebruikte vervoermiddel en de gebruikte brandstofsoort. De emissies worden daarna automatisch berekend. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stelt aan werkgevers een digitaal platform beschikbaar om alle gegevens aan te leveren.

Wanneer blijkt dat CO2-emissies geen dalende lijn inzetten, kan tijdens de evaluatie in 2025 de individuele norm in werking treden. Dan worden er extra maatregelen genomen, die nog niet bekend zijn maar deels voorspelbaar.

Kansen voor werkgevers

De regel- en administratieve druk van de CO2-registratieplicht biedt werkgevers kansen om processen te automatiseren, optimaliseren en vereenvoudigen. Waardoor de registratieplicht de organisatie uiteindelijk tijd bespaart en geld oplevert. Daarnaast biedt het kansen voor aanbieders van multimodale mobiliteit om aan de groeiende collectieve vraag te voldoen met een verbreding van het aanbod.

Duurzame vervoersalternatieven  

Duurzame vervoersmethoden zijn naast het elektrificeren van het wagenpark vooral andere en actievere vormen van mobiliteit om de verkeerscongestie en leefbaarheid te verbeteren. Actieve reismethoden verhogen direct de vitaliteit van medewerkers en de omgeving, dat is naast de lagere CO2-uitstoot, profijtelijk voor de gehele organisatie.

Klimaatplein partner Livemobility heeft het GoedeReis dashboard ontwikkeld, om eenvoudig te voldoen aan de rapportageverplichting en gelijktijdig reisdeclaraties te automatiseren. Met een abonnement heb je inzicht in actuele reisdata, reismethoden en CO2 emissies en wordt je organisatie begeleid naar een duurzaam en praktisch mobiliteitsbeleid. Meer weten? Klik dan hier >

Gerelateerde artikelen

Duurzaam Investeren – welke opties heb je als ondernemer?

CO2-neutraal ondernemen

In onze economie is duurzaamheid inmiddels een gegeven. Ondernemers zijn steeds meer betrokken bij thema’s...

Lees verder

Verlagen waterdruk snel terugverdiend dankzij water- en energiebesparing

Praktijkverhalen

Door de waterdruk in een 5-sterrenhotel te verlagen, is op jaarbasis een waterbesparing van 2.250...

Lees verder

Van lineair naar circulair printen: welke voorwaarden zijn nodig voor succes?

Praktijkverhalen

Jaarlijks worden er miljoenen toners en cartridges verbruikt en vervolgens vernietigd. En dat is jammer,...

Lees verder