Samen werken aan de Biobased Economy

CO2-neutraal ondernemen

“We kunnen het niet alleen. Je bent aangewezen op elkaar.” Petra Koenders, directeur van het Centre of Expertise Biobased Economy benadrukt het belang van een goede samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en het onderwijs.

Het Centre of Expertise Biobased Economy is een samenwerkingsverband tussen de Avans Hogeschool en Hogeschool Zeeland. Doel is het opleiden van professionals voor de arbeidsmarkt van de toekomst, het verrichten van praktijkgericht onderzoek en het borgen en verspreiden van kennis. En dat alles op basis van een groene economie die veel minder afhankelijk zal zijn van fossiele brandstoffen.

Lange termijn

petraKoenders ziet dat er met name binnen het bedrijfsleven veel gebeurt op het gebied van biobased economy. “Wind en zon gaan het echt redden. Ik denk dat er op de lange termijn nog zo’n twintig procent van de economie van fossiele brandstoffen afhankelijk zal zijn. De rest is biobased.”

De voorbeelden die Petra Koenders geeft zijn even talrijk als divers. Een hockeystick van bioplastics die veel minder trillingen geeft dan een houten stick, waardoor hockeyers minder snel last van hun schouders krijgen. Het gebruik van natuurlijke oliën voor diverse toepassingen, verf uit plantaardige stoffen of golfballen die na verloop van tijd oplossen als ze in de vrije natuur liggen.

Knelpunt

De consument zou nog wel eens het grootste knelpunt kunnen zijn beseft Koenders. “Neem de Planty Pot, een prachtig product dat in Udenhout gemaakt wordt. Deze biologisch afbreekbare plantenpot kun je met plant en al in de grond zetten. Ze lossen op en leveren ook nog eens extra voeding aan de plant.”

“Maar helaas is de Planty Pot bij de Intratuin nog altijd duurder dan de gebruikelijke plastic pot. Het zou heel erg zijn als zo’n product het niet haalt omdat de consument weigert om er iets meer voor te betalen.”

Voortouw

De samenwerking van overheid, bedrijfsleven en onderwijs zoals die bijvoorbeeld binnen de Midden Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid (MOED) plaatsvindt heeft volgens Koenders veel voordelen. “Het is goed dat lokale overheden nu het voortouw nemen. In mijn ogen hebben ze de rol van facilitair leader. Maar de uiteindelijke regie ligt bij het bedrijfsleven. Daar moet de omslag naar een biobased economy plaatsvinden.”

Onderzoeksvraag

“Bedrijven kunnen op hun beurt bij ons een onderzoeksvraag neerleggen. Het gaat dan wel om toegepast onderzoek, niet om wetenschappelijk onderzoek. Wij zijn per slot van rekening een hbo-instelling en heel praktisch gericht. Vanuit mijn functie kan ik mijn netwerk inzetten om dat soort vraagstukken op te lossen. Maar het bedrijfsleven kan ook een rol in het onderwijs spelen. Momenteel hebben we binnen ons Centre twee lectoren uit het bedrijfsleven. Zij kunnen de studenten weer veel bijbrengen vanuit de praktijk.”

Gerelateerde artikelen

Hoe vermijd je verborgen kosten bij gescheiden afvalinzameling?

CO2-neutraal ondernemen

Iedereen heeft weleens te maken met een gevalletje goedkoop is duurkoop. Je zag online die...

Lees verder

Moderne leeromgeving met dank aan circulaire nieuwbouw  

CO2-neutraal ondernemen

De nieuwbouw van het Ashram College heeft een sterke focus op circulariteit door het hergebruik...

Lees verder

EED cijfers gebruiken voor CO2-rapportageplicht Werkgebonden Personenmobiliteit?

CO2-neutraal ondernemen

Veel organisaties en bedrijven moeten aan de EED-auditplicht voldoen. Ze verzamelen daarvoor ook gegevens over...

Lees verder