Start project ‘Energie Prestatie Keuring’ voor kantoren

Energiebesparing

Klimaatplein partner SGS Search en negen andere partijen zijn een project gestart om een Energie Prestatie Keuring (EPK) voor kantoren te ontwikkelen. Op 16 februari werd in Amsterdam het startsein gegeven voor het project dat wordt gesubsidieerd door de overheid. Voor de projectpartners ligt hier een mooie uitdaging. Klimaatplein interviewde Jeroen Kanselaar, senior consultant bij SGS Search, en vroeg hem naar de meerwaarde en kansen van deze EPK.

De EPK is een instrument dat bedrijven helpt bij het inzichtelijk maken van energiebesparende maatregelen. Daarmee tonen zij aan dat ze voldoen aan de energiemaatregel-verplichting van de Wet Milieubeheer.

Vervanger voor inspectie Wet Milieubeheer

Doel van dit project is het ontwikkelen van een EPK speciaal voor kantoren. Dit instrument moet goed aansluiten op de bedrijfsprocessen en aantonen dat wordt voldaan aan alle wettelijke vereisten voor energiebesparing. Op die manier kan de nieuwe EPK een vervanger zijn voor de jaarlijkse milieu-inspectie en de handhaving op artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit.

Onderdeel Nationaal Energieakkoord

De ontwikkeling van de EPK kantoren is onderdeel van het Nationaal Energieakkoord. Het geeft invulling aan één van de doelstellingen van het Energieakkoord om te komen tot een forse energiebesparing in de gebouwde omgeving.

Welke meerwaarde heeft de EPK ten opzicht van jaarlijkse keuring Wet Milieubeheer?

Jeroen Kanselaar Klimaatplein EPKJeroen Kanselaar, senior consultant bij SGS Search: “De EPK zoals wij deze binnen dit project ontwikkelen, moet uiteindelijk een laagdrempelig instrument worden dat via een internetapplicatie  wordt gebruikt door EPK-adviseurs of bedrijven zelf. Daarnaast biedt de EPK een maatoplossing die een ondernemer echt inzicht geeft in de energiebesparende maatregelen die van toepassing zijn op het desbetreffende gebouw. Kracht van het EPK-instrument is dat wordt uitgegaan van al bestaande informatie (o.a. gegevens uit het Energielabel, energieverbruiken, buitentemperaturen).”

Waarom zou de EPK doeltreffend bijdragen aan het behalen van klimaatdoelen?

Kanselaar: “Uitgangspunt bij de ontwikkeling van dit EPK-instrument is dat het een laagdrempelig instrument is. Aan de hand van al beschikbare gegevens geeft het inzicht op maat in wat de energiebesparende maatregelen zijn en welke energetische en financiële voordelen dit biedt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Energy Navigator software van Cofely Energie Solutions. Uit eerdere studies van deze software blijkt dat met behulp van de software en de beschikbare gegevens in de meeste gevallen een energiebesparing kan worden gerealiseerd van 15% door het beter inregelen van apparatuur en installaties. Mede aan de hand van de Duo Label systematiek van SGS Search willen we duidelijk maken dat de gebouweigenaar (en/of huurder) deze besparing kan realiseren zonder hoge investeringen te doen. De kostenbesparing die hiermee wordt gerealiseerd, kan als investeringsbudget worden gebruikt voor extra energiebesparende maatregelen of duurzame energieopwekking.”

Welke meerwaarde zien jullie om aan dit EPK-project deel te nemen?

Kanselaar: “De meerwaarde van de EPK is dat het een instrument is dat aan het bevoegd gezag toont dat een bedrijf voldoet aan de verplichtingen van energiebesparing vanuit de Wet Milieubeheer. Het EPK-instrument gaat uit van het werkelijke energieverbruik van het desbetreffende gebouw waardoor ook écht realistische energiebesparende maatregelen worden geïdentificeerd en doorgerekend. Het verschil met andere instrumenten (bijvoorbeeld de Erkende Maatregelenlijst of Energielabels) is dat niet wordt uitgegaan van forfaitaire waarden die resulteren in meer ‘algemene’ energiebesparende maatregelen.”

Is het een goed instrument om energie-efficiency en besparingen in kaart te brengen?

“We denken zeker dat deze EPK een goed instrument is om energie-efficiency en besparingen in kaart te brengen. Voornaamste reden is dat wordt uitgegaan van werkelijke data en gegevens die betrekking hebben op het gebouw. Uit analyses die eerder met de software zijn gedaan, blijkt dus ook dat er al veel energie kan worden bespaard door beter en doelmatiger beheer en onderhoud van (klimaat)installaties in het desbetreffende gebouw. Verder maakt de software de inefficiëntie op energiegebied inzichtelijk: het verschil tussen het theoretische energieverbruik (op basis van gebouwschil en aanwezige installaties) en het wérkelijke verbruik en de prestaties van het gebouw (aan de hand van het werkelijke energieverbruik)”, aldus Kanselaar.

Lees ook: De Energie Prestatie Keuring, een kans voor het MKB?

Gerelateerde artikelen

Meer doen dan wegwerken E, F en G labels om klimaatdoelen te halen

Energiebesparing

Sjoerd Klijn Velderman verduurzaamde zelf zijn meer dan honderd jaar oude huis: er werd isolatiemateriaal...

Lees verder

5 Tips voor bedrijven om netcongestieprobleem op te lossen

Energiebesparing

Er liggen flink wat uitdagingen rondom de duurzame energietransitie. Sinds enige tijd is daar het...

Lees verder

Aangenaam binnenklimaat en juiste verlichting verbeteren prestaties werkplek

Energiebesparing

Hoge luchtkwaliteit, een aangenaam binnenklimaat en de juiste verlichting bevorderen de gezondheid en de prestaties...

Lees verder