Subsidie Demonstratie Energie Innovatie

Energiebesparing

Bent u bezig met een energie-innovatie die potentie heeft voor het buitenland en de werkgelegenheid in Nederland? En gaat het om een product, proces of dienst die u ontwikkelt? U komt dan in aanmerking voor de subsidie Demonstratie energie-innovatie.

Welke projecten komen in aanmerking? In aanmerking komen projecten die energie besparen, duurzame energie opwekken en of het gebruik ervan stimuleren. Aanvragen kunnen worden ingediend door  individuele bedrijven of samenwerkingsverbanden waar minimaal één bedrijf in deelneemt. De overheid wil op deze wijze stimuleren dat energie-innovaties sneller op de markt worden geaccepteerd en een commercieel succes worden.

Hoe hoog is de subsidie?

Het subsidiepercentage is afhankelijk van een aantal factoren:

  1. Type demonstratieproject
  2. Type activiteiten /werkzaamheden in het project
  3. Type bedrijf/onderneming

De subsidie bedraagt maximaal € 6.000.000,- per project. Het budget voor deze 2e tender van 2016 bedraagt € 17.695.000,-.

Is deze regeling iets voor u?

Aanvragen dienen uiterlijk 25 oktober a.s. ingediend te worden. Projectaanvragen worden beoordeeld volgens een tenderprocedure. Dit houdt in dat  alleen projecten die het beste scoren op de vooraf gestelde criteria in aanmerking komen voor subsidie.

Deze criteria en wegingsfactoren zijn:

  • Bijdrage aan de Nederlandse economie (50%)
  • Bijdrage aan verduurzaming van de Nederlandse energiehuishouding (15%);
  • Vernieuwend t.o.v. de internationale stand van onderzoek of techniek (15%)
  • Kwaliteit van het project, blijkend uit de uitwerking van aanpak en methodiek , de omgang met risico’s, de uitvoerbaarheid en de deelnemende partijen (20%).

Projecten die voldoende punten behalen op deze criteria, krijgen subsidie in volgorde van rangschikking totdat het beschikbare budget uitgeput is.

Bent u als ondernemer actief met het ontwikkelen van energie-innovaties en wilt u weten of u in aanmerking kunt komen voor deze regeling? Neem dan contact op met de specialisten Jan Egberts of Roel Schuurkes van Klimaatplein partner RTE advies>.

Benieuwd naar andere subsidiemogelijkheden voor energiebesparing en duurzame opwekking? Maak dan gebruik van onze energie-subsidiewijzer >

Bron foto: Citymarketing Tilburg

Gerelateerde artikelen

5 Tips voor bedrijven om netcongestieprobleem op te lossen

Energiebesparing

Er liggen flink wat uitdagingen rondom de duurzame energietransitie. Sinds enige tijd is daar het...

Lees verder

Aangenaam binnenklimaat en juiste verlichting verbeteren prestaties werkplek

Energiebesparing

Hoge luchtkwaliteit, een aangenaam binnenklimaat en de juiste verlichting bevorderen de gezondheid en de prestaties...

Lees verder

Biobased bouwmaterialen hebben de toekomst 

Energiebesparing

Bij het verduurzamen van woningen is het isoleren van daken met biobased materialen goed te...

Lees verder