Sustainable Development Goals en de rol van de CO2-Prestatieladder

CO2-neutraal ondernemen

duurzaam ontwikkelingsdoel klimaatactie

De Sustainable Development Goals (SDG’s) bestaan uit zeventien doelen die volgens de VN de aarde tot ‘een betere plek moeten maken in het jaar 2030’. Deze duurzame ontwikkelingsdoelen hebben bijvoorbeeld betrekking op de strijd tegen klimaatverandering, armoede en de ontwikkeling van duurzame steden. Hoe kan het bedrijfsleven bijdragen aan deze doelen? En welke rol speelt de CO2-Prestatieladder daarin?

Doel 13 van de SDG’s roept mensen, overheden, maar ook bedrijven op om klimaatverandering te bestrijden. De VN wijst met dit doel op het Parijse Klimaatakkoord. Hierin is onder andere overeen gekomen dat de opwarming van de aarde niet verder mag stijgen dan 2 graden Celsius, met als streven de temperatuurstijging beperkt te houden tot 1,5 graad. Dit betekent dat broeikasgassen, waarvan CO2 een van de belangrijkste is, fors moeten worden teruggedrongen.

Hoe dragen organisaties bij aan de SDG’s?

Bedrijven die de CO2-Prestatieladder als managementsysteem geïmplementeerd hebben, verkleinen hun CO2-uitstoot continu. Zo blijkt uit eerder onderzoek dat bedrijven die de CO2-Prestatieladder geïmplementeerd hebben, gemiddeld twee keer meer CO2 reduceren dan het Nederlandse gemiddelde. Voor overheden is de inzet van de CO2-Prestatieladder bij aanbestedingen een uitgelezen kans om CO2-reductie, duurzaamheid en innovatie centraal te stellen in hun projecten.

Door CO2-reductie met de CO2-Prestatieladder dragen organisaties bij aan het behalen van het dertiende duurzame ontwikkelingsdoel >.

Duurzame infrastructuur en innovatie

Daarnaast heeft de CO2-Prestatieladder raakvlakken met doel 9 van de SDG’s, namelijk innovatie en de ontwikkeling van duurzame infrastructuur. Met dit doel roept de VN overheden en organisaties op tot het moderniseren en verduurzamen van de infrastructuur. Hierbij wordt de nadruk gelegd op energie-efficiëntie en het gebruik van schonere en milieuvriendelijke technologieën en industriële processen.

De CO2-Prestatieladder is daarom geschikt voor bedrijven en overheden, die klimaatverandering actief willen bestrijden door te focussen op CO2-reductie. Ook is de CO2-Prestatieladder geschikt voor verschillende soorten projecten, van afval tot ICT, maar ook infrastructuur.

Gerelateerde artikelen

Zo maakt aannemersbedrijf Van der Poel de overstap naar elektrisch rijden

Praktijkverhalen

Twee bedrijfsauto’s, twee heftrucks, een graafmachine van 3800 kilogram, drie personenauto’s en een vacuümunit. Allemaal...

Lees verder

Circulair inkopen van meubels: Zo doet de Universiteit Utrecht het

Praktijkverhalen

Eerst hergebruiken, dan tweedehands en dan pas nieuw meubilair inkopen dat aan de hoogste circulaire...

Lees verder

Onderneming Strijbosch streeft naar 40% lagere CO2-footprint

Praktijkverhalen

In het Brabantse Nistelrode is het bedrijf Strijbosch gevestigd. Strijbosch is een full-service partner voor...

Lees verder