Sustainable Development Goals en de rol van de CO2-Prestatieladder

CO2-neutraal ondernemen

duurzaam ontwikkelingsdoel klimaatactie

De Sustainable Development Goals (SDG’s) bestaan uit zeventien doelen die volgens de VN de aarde tot ‘een betere plek moeten maken in het jaar 2030’. Deze duurzame ontwikkelingsdoelen hebben bijvoorbeeld betrekking op de strijd tegen klimaatverandering, armoede en de ontwikkeling van duurzame steden. Hoe kan het bedrijfsleven bijdragen aan deze doelen? En welke rol speelt de CO2-Prestatieladder daarin?

Doel 13 van de SDG’s roept mensen, overheden, maar ook bedrijven op om klimaatverandering te bestrijden. De VN wijst met dit doel op het Parijse Klimaatakkoord. Hierin is onder andere overeen gekomen dat de opwarming van de aarde niet verder mag stijgen dan 2 graden Celsius, met als streven de temperatuurstijging beperkt te houden tot 1,5 graad. Dit betekent dat broeikasgassen, waarvan CO2 een van de belangrijkste is, fors moeten worden teruggedrongen.

Hoe dragen organisaties bij aan de SDG’s?

Bedrijven die de CO2-Prestatieladder als managementsysteem geïmplementeerd hebben, verkleinen hun CO2-uitstoot continu. Zo blijkt uit eerder onderzoek dat bedrijven die de CO2-Prestatieladder geïmplementeerd hebben, gemiddeld twee keer meer CO2 reduceren dan het Nederlandse gemiddelde. Voor overheden is de inzet van de CO2-Prestatieladder bij aanbestedingen een uitgelezen kans om CO2-reductie, duurzaamheid en innovatie centraal te stellen in hun projecten.

Door CO2-reductie met de CO2-Prestatieladder dragen organisaties bij aan het behalen van het dertiende duurzame ontwikkelingsdoel >.

Duurzame infrastructuur en innovatie

Daarnaast heeft de CO2-Prestatieladder raakvlakken met doel 9 van de SDG’s, namelijk innovatie en de ontwikkeling van duurzame infrastructuur. Met dit doel roept de VN overheden en organisaties op tot het moderniseren en verduurzamen van de infrastructuur. Hierbij wordt de nadruk gelegd op energie-efficiëntie en het gebruik van schonere en milieuvriendelijke technologieën en industriële processen.

De CO2-Prestatieladder is daarom geschikt voor bedrijven en overheden, die klimaatverandering actief willen bestrijden door te focussen op CO2-reductie. Ook is de CO2-Prestatieladder geschikt voor verschillende soorten projecten, van afval tot ICT, maar ook infrastructuur.

Gerelateerde artikelen

Hoe vermijd je verborgen kosten bij gescheiden afvalinzameling?

CO2-neutraal ondernemen

Iedereen heeft weleens te maken met een gevalletje goedkoop is duurkoop. Je zag online die...

Lees verder

Moderne leeromgeving met dank aan circulaire nieuwbouw  

CO2-neutraal ondernemen

De nieuwbouw van het Ashram College heeft een sterke focus op circulariteit door het hergebruik...

Lees verder

EED cijfers gebruiken voor CO2-rapportageplicht Werkgebonden Personenmobiliteit?

CO2-neutraal ondernemen

Veel organisaties en bedrijven moeten aan de EED-auditplicht voldoen. Ze verzamelen daarvoor ook gegevens over...

Lees verder