Technische Unie partner van het Klimaatplein

CO2-neutraal ondernemen

Toekomstige generaties willen we in een schone en duurzame wereld laten leven en werken. Het is belangrijk om daar nu verantwoordelijkheid voor te nemen. Technische Unie doet dit onder andere door de eigen uitstoot van broeikasgassen te beperken en haar klanten te helpen met invulling geven aan de duurzame energietransitie. Maar ook door deel te nemen aan het online CO2-reductieplatform Klimaatplein.com.

Deelname Klimaatplein

Het Klimaatplein heeft als doel een versnelling teweeg te brengen in de reductie van uitstoot van broeikasgassen. Die versnelling wordt gerealiseerd door online tools en een stappenplan te bieden aan bedrijven en instellingen waarmee zij laagdrempelig kunnen starten met CO2-neutraal ondernemen. Ook zijn er veel praktijkverhalen te lezen van ondernemers die al energiebewuste stappen hebben gezet. Daarnaast worden er klimaatvriendelijke producten en diensten aangeboden om die stappen concreet uit te voeren.

Duurzaam installeren met Technische Unie

Technische Unie is bij uitstek de groothandel waar u terecht kunt voor de praktische uitvoerbaarheid van de duurzame energietransitie. Naast concrete diensten en producten zoals warmtepompen en laadpalen biedt Technische Unie kennis, service en support. Uiteraard reduceert ze zelf ook eigen CO2-uitstoot, bijvoorbeeld in gebouwen en transport, en inspireert ze relaties om inzicht te krijgen in de uitstoot van hun broeikasgassen.   

Meer informatie over de doelstelling en mogelijkheden van het Klimaatplein vindt u op deze webpagina en bezoek dan ook direct de partnerpagina van Technische Unie.

 

Gerelateerde artikelen

Duurzaam Investeren – welke opties heb je als ondernemer?

CO2-neutraal ondernemen

In onze economie is duurzaamheid inmiddels een gegeven. Ondernemers zijn steeds meer betrokken bij thema’s...

Lees verder

Verlagen waterdruk snel terugverdiend dankzij water- en energiebesparing

CO2-neutraal ondernemen

Door de waterdruk in een 5-sterrenhotel te verlagen, is op jaarbasis een waterbesparing van 2.250...

Lees verder

Van lineair naar circulair printen: welke voorwaarden zijn nodig voor succes?

Praktijkverhalen

Jaarlijks worden er miljoenen toners en cartridges verbruikt en vervolgens vernietigd. En dat is jammer,...

Lees verder