Vaag resultaat geboekt op klimaattop in Lima

Klimaatverandering

In de Peruaanse hoofdstad Lima is na een marathonvergadering een compromis bereikt over de vermindering van de CO2 uitstoot. Volgens waarnemers zijn de afspraken vaag. Toch is het resultaat beter dan het zich aanvankelijk liet aanzien: Het hoofd van de Amerikaanse delegatie had eerder gewaarschuwd voor het totaal vastlopen van het proces, dat moet leiden tot een mondiaal klimaatakkoord.

Er blijft grote verdeeldheid tussen rijke en arme landen over de omvang en reikwijdte van de plannen om de opwarming van de aarde aan te pakken. Het conflict komt erop neer dat armere landen vinden dat vooral de rijke landen hun uitstoot moeten verminderen, omdat zij het klimaatprobleem hebben veroorzaakt.

Parijs

Maar omdat landen als China en India inmiddels veel broeikasgassen uitstoten, vinden de rijke landen dat ook zij moeten meedoen. De armere landen vinden daarnaast dat zij gecompenseerd moeten worden voor de schade die zij ondervinden door klimaatverandering. Het 37 pagina’s tellende document van het akkoord bevat evenwel meer vragen dan antwoorden, aangezien talrijke opties open blijven. Over de details zal begin december 2015 onderhandeld worden tijdens de VN-klimaatconferentie in Parijs.

Reacties vanuit de politiek

D66 ziet de uitkomst klimaattop als een eerste stap naar een wereldwijd akkoord. Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy: “Ik ben opgelucht dat de onderhandelingsmarathon uiteindelijk toch zijn vruchten heeft afgeworpen. Het zag er door de vasthoudendheid van enkele blokkerende ontwikkelingslanden zoals China lange tijd slecht uit. Ambitieus is het akkoord moeilijk te noemen, maar het biedt hoop op een versnelling van de aanpak van klimaatverandering”.

Europarlementariër Bas Eickhout van GroenLinks is teleurgesteld in het resultaat. “Het is duidelijk dat alle landen in de wereld de urgentie van klimaatverandering duidelijk inzien, dat is de winst van deze top. De discussie over hoe dit aan te pakken en wie welke stappen moet zetten, blijft nog werk in uitvoering: en dat baart me grote zorgen.”

“De deal die China en de VS sloten in oktober leek een hefboom te worden voor concrete stappen in Lima, maar die zijn vrijwel uitgebleven. Veel besluiten zijn nu vooruitgeschoven naar de klimaattop in Parijs waardoor het risico bestaat dat deze eindigt zoals in Kopenhagen: teleurstellend.”

Eickhout wijst erop dat de uitkomst van deze top er niet voor zorgt dat de temperatuur op de wereld minder dan twee graden oploopt. “Daar zijn meer stappen voor nodig. Tegelijk zien we dat het bedrijfsleven, lokale overheden en burgers langzaam maar zeker naar een toekomst met minder uitstoot bewegen. Het is aan ons, aan de politiek om dit proces te versnellen zodat latere generaties niet met sociale en milieukosten van klimaatverandering opgescheept zitten.”

Gerelateerde artikelen

Concrete gevolgen van klimaatverandering in het jaar 2021

Klimaatverandering

Van hittegolven en orkanen in de VS tot overstromingen in Europa en China. Extreem weer...

Lees verder

Zee-ijs Noordpool daalt weer. Wat kunnen we er tegen doen?

Klimaatverandering

Elk jaar doorloopt het zee-ijs op de Noordpool een seizoenscyclus. Het groeit in oppervlakte en...

Lees verder

Klimaatverandering is niet het probleem, maar de opwarming van de aarde wel

Klimaatverandering

De zon verwarmt dagelijks onze aarde en de aarde straalt die warmte normaal gesproken weer...

Lees verder