Vier experts over het op gang brengen van circulair bouwen

CO2-neutraal ondernemen

Circulair bouwen komt inmiddels stevig op gang. Steeds meer opdrachtgevers, gebruikers en marktpartijen gaan ermee aan de slag. En dat kan in iedere fase van het proces, vanaf de initiatieffase met de businesscase tot en met de gebruiks- en demontagefase van huisvesting. Klimaatplein partner HEVO legde vier stellingen voor aan vier experts en vroeg hen om een kort antwoord te geven op de vraag: wat is de grootste bottleneck voor circulair bouwen en wat moet daar op korte termijn aan gebeuren?

Ambitie en praktijk circulair bouwen

Volgens de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie moet de gebouwde omgeving in Nederland in 2050 volledig circulair zijn. Gebouwen en infrastructuur worden dan zodanig ontwikkeld dat de materialen en grondstoffen herbruikbaar zijn en er geen fossiele energiebronnen worden gebruikt. Een hoge ambitie als je bedenkt dat momenteel zo’n 5% van de bouw circulair is.

HEVO ziet al hele mooie voorbeelden van het benutten van kansen in ontwerpprocessen, zoals bij Weener XL in ’s-Hertogenbosch. Maar ook bij de aanbestedingen van de bouwfase zien zij veel meerwaarde door partijen uit te dagen om de prestaties op dit onderdeel te verhogen, zoals bij Aeres Hogeschool Almere.

Vier experts, vier stellingen

Is de ambitie uit de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie wel realistisch en zo ja, wat is ervoor nodig om hem te behalen? HEVO legde vier stellingen voor aan vier experts en vroeg hen om een kort antwoord op de vraag: wat is de grootste bottleneck voor circulair bouwen en wat moet daar op korte termijn aan gebeuren?

Aan het woord zijn Jacqueline Cramer, hoogleraar duurzaam innoveren aan de Universiteit Utrecht en regisseur ‘Circulaire Economie’ van de Economic Board Amsterdam, Bob Geldermans, assistent-professor Klimaatontwerp en Duurzaamheid aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft, Crystal Ririassa, programmamanager Koers Circulair bij het Rijksvastgoedbedrijf en Tom Bosschaert, directeur van Except Integrated Sustainability.

Lees hier het volledige artikel >

Gerelateerde artikelen

Milieubarometer als CO2-meetinstrument voor CSRD-rapportage

CO2-neutraal ondernemen

Voor grotere bedrijven is het meten en monitoren van CO2-emissies onderdeel van de verplichte duurzaamheidsrapportage...

Lees verder

Intersteel wil ook marktleider worden op het gebied van  duurzaamheid

CO2-neutraal ondernemen

Intersteel is marktleider in hang- en sluitwerk in Nederland. Het is een organisatie die zich...

Lees verder

Oude werkkleding wordt relatiegeschenk: Technische Unie zet circulaire stappen

CO2-neutraal ondernemen

Soms is oude werkkleding niet meer te gebruiken. Weggooien is zonde, dus dat doet Klimaatplein...

Lees verder