Vier experts over het op gang brengen van circulair bouwen

CO2-neutraal ondernemen

Circulair bouwen komt inmiddels stevig op gang. Steeds meer opdrachtgevers, gebruikers en marktpartijen gaan ermee aan de slag. En dat kan in iedere fase van het proces, vanaf de initiatieffase met de businesscase tot en met de gebruiks- en demontagefase van huisvesting. Klimaatplein partner HEVO legde vier stellingen voor aan vier experts en vroeg hen om een kort antwoord te geven op de vraag: wat is de grootste bottleneck voor circulair bouwen en wat moet daar op korte termijn aan gebeuren?

Ambitie en praktijk circulair bouwen

Volgens de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie moet de gebouwde omgeving in Nederland in 2050 volledig circulair zijn. Gebouwen en infrastructuur worden dan zodanig ontwikkeld dat de materialen en grondstoffen herbruikbaar zijn en er geen fossiele energiebronnen worden gebruikt. Een hoge ambitie als je bedenkt dat momenteel zo’n 5% van de bouw circulair is.

HEVO ziet al hele mooie voorbeelden van het benutten van kansen in ontwerpprocessen, zoals bij Weener XL in ’s-Hertogenbosch. Maar ook bij de aanbestedingen van de bouwfase zien zij veel meerwaarde door partijen uit te dagen om de prestaties op dit onderdeel te verhogen, zoals bij Aeres Hogeschool Almere.

Vier experts, vier stellingen

Is de ambitie uit de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie wel realistisch en zo ja, wat is ervoor nodig om hem te behalen? HEVO legde vier stellingen voor aan vier experts en vroeg hen om een kort antwoord op de vraag: wat is de grootste bottleneck voor circulair bouwen en wat moet daar op korte termijn aan gebeuren?

Aan het woord zijn Jacqueline Cramer, hoogleraar duurzaam innoveren aan de Universiteit Utrecht en regisseur ‘Circulaire Economie’ van de Economic Board Amsterdam, Bob Geldermans, assistent-professor Klimaatontwerp en Duurzaamheid aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft, Crystal Ririassa, programmamanager Koers Circulair bij het Rijksvastgoedbedrijf en Tom Bosschaert, directeur van Except Integrated Sustainability.

Lees hier het volledige artikel >

Gerelateerde artikelen

EED cijfers gebruiken voor CO2-rapportageplicht Werkgebonden Personenmobiliteit?

CO2-neutraal ondernemen

Veel organisaties en bedrijven moeten aan de EED-auditplicht voldoen. Ze verzamelen daarvoor ook gegevens over...

Lees verder

Duurzaam Investeren – welke opties heb je als ondernemer?

CO2-neutraal ondernemen

In onze economie is duurzaamheid inmiddels een gegeven. Ondernemers zijn steeds meer betrokken bij thema’s...

Lees verder

Verlagen waterdruk snel terugverdiend dankzij water- en energiebesparing

Praktijkverhalen

Door de waterdruk in een 5-sterrenhotel te verlagen, is op jaarbasis een waterbesparing van 2.250...

Lees verder