Vijf actuele thema’s bij verduurzaming kantoren en bedrijfsgebouwen

CO2-neutraal ondernemen

Organisaties kiezen steeds vaker bewust voor het verduurzamen van het kantoor of bedrijfsgebouw. En bij het aflopen van huurcontracten kiezen bedrijven en instellingen bij voorkeur een duurzaam, gezond en groen kantoor of bedrijfsgebouw. Ook om daarmee te voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving. Voor kantoor- en bedrijfseigenaren staat verduurzamen daarom hoog op de agenda. 

Klimaatplein partner HEVO beschrijft vijf actuele thema’s die nu spelen bij de verduurzaming van kantoren en bedrijfsgebouwen.

1. Een gezonde werkomgeving

Het is belangrijk om de gezondheid van de leef- en werk­omgeving te verbeteren. Gebleken is dat de luchtkwaliteit in diverse delen van Nederland niet goed is en dat daar gezondheidsschade door ontstaat. Steeds meer gebouw­eigenaren en gebruikers realiseren zich dat een goed en comfortabel binnenklimaat belangrijk is. Een goed binnen­klimaat zorgt ervoor dat het welbevinden van mensen toeneemt. Ook reduceert het ziekteverzuim en het bevordert de mate van concentratie en productiviteit. Een gezonde werkomgeving is een sterke driver om huisvesting te verbeteren.

2. Gasloze huisvesting

Bij nieuwbouw of renovatie is het sturen op een gasloos gebouw de nieuwe standaard geworden. We willen af van de vervuiling door de verbranding van fossiele brandstoffen, of het nu gaat om CO2 of andere vervuilende stoffen. En doordat huisvesting een zeer lange levenscyclus heeft is het nu tijd om te schakelen als je in 2030 en 2050 nog wilt voldoen aan de eisen.

3. Circulaire materialen en systemen

 Het begrip circulaire economie, hergebruik van circulaire materialen en systemen, wordt inmiddels door de samenleving omarmd. Ook in de bouwsector is circulair bouwen en hergebruik van materialen een hot topic. We zien een verschuiving naar het realiseren van flexibele, demontabele en aanpasbare gebouwen waarin producten worden toegepast. De bouw heeft een relatief lange levenscyclus maar tevens hoge afvalvolumes, die in circulaire ketens verblijven. Doordat de milieubelasting steeds zwaarder gaat tellen middels de MPG-score komt dit ook bij de vergunningverlening en subsidiemogelijkheden, zoals MIA/Vamil, terug. Daarin is ook steeds meer aandacht voor biobased bouwen en het maken van volledig houten constructies.

4. Groene daken, interieurs en terreinaanleg

Meer en meer gebouwen krijgen een groene uitstraling in zowel interieur als exterieur, omdat gebleken is dat dit een zeer positief effect heeft op de ervaring van mensen in hun werkomgeving. Daarnaast zorgt de toepassing van ‘groen’ voor reductie van hittestress in de omgeving. We zien steeds meer groene daken en complete daktuinen met bomen en struiken. Ook zijn er steeds meer inspirerende voorbeelden van prachtige groene gevels. Maar ook in het interieur van gebouwen wordt groen structureel meegenomen en zijn er eyecatchers zoals een groene wand over meerdere verdiepingen hoog. Het verbeteren van de biodiversiteit rondom huisvesting krijgt ook meer aandacht, door een bewuste keuze van de soort planten en begroeiing en de toepassing van nestkasten of insectenhotels.

5. Werkgeluk

Maar uiteindelijk is de allermooiste trend dat er echt veel meer aandacht is voor het geluk van mensen die gebruik maken van de bedrijfsgebouwen of kantoren. Huisvesting heeft een groot effect op hoe mensen zich voelen en mensen die zich comfortabel en gelukkig voelen zijn veel productiever. Bovendien wordt huisvesting waar mensen met plezier gebruik van maken langer gebruikt, wat op zichzelf ook weer meer duurzaam is.

Klimaatplein partner HEVO realiseert vele kantoren en bedrijfsgebouwen en is ook bij vele projecten betrokken middels de duurzaamheidsberekeningen zoals GPR Gebouw, BREEAM, WELL en vernieuwde MPG. 

 

Gerelateerde artikelen

EED cijfers gebruiken voor CO2-rapportageplicht Werkgebonden Personenmobiliteit?

CO2-neutraal ondernemen

Veel organisaties en bedrijven moeten aan de EED-auditplicht voldoen. Ze verzamelen daarvoor ook gegevens over...

Lees verder

Duurzaam Investeren – welke opties heb je als ondernemer?

CO2-neutraal ondernemen

In onze economie is duurzaamheid inmiddels een gegeven. Ondernemers zijn steeds meer betrokken bij thema’s...

Lees verder

Verlagen waterdruk snel terugverdiend dankzij water- en energiebesparing

Praktijkverhalen

Door de waterdruk in een 5-sterrenhotel te verlagen, is op jaarbasis een waterbesparing van 2.250...

Lees verder