Vijf uitdagingen in de energietransitie voor de procesindustrie

CO2-neutraal ondernemen

Klimaatplein partners ABN AMRO en De Breed & Partners aangevuld met KH Engineering, Deltalinqs en Bronswerk schreven gezamenlijk de whitepaper ‘De vijf grootste hindernissen van de energietransitie in de procesindustrie’. De white paper informeert u over de uitdagingen in de energietransitie, maar ook over de mogelijkheden die beschikbaar zijn in de industriële markt. Dit kan zijn op gebied van bewezen technologieën, subsidie,- en financieringsmogelijkheden en inpassing in de primaire bedrijfsvoering.

In dit artikel nemen we u kort mee langs deze vijf belangrijke uitdagingen in de procesindustrie. Uiteraard staat dit alles meer uitgebreid beschreven in de whitepaper.

Verduurzaming energievoorziening

Van fossiele brandstof naar duurzame brandstof: een belangrijk proces binnen veel chemische bedrijven. Deltalinqs Climate Program ontwikkelde in samenwerking met TNO en Innovation Quarter, een praktische aanpak om per bedrijf de CO2-vrije transitiepaden van de toekomst in beeld te krijgen.

Blijf aangehaakt

Consultant Energietransitie Donald Roels van KH Engineering licht in de whitepaper zijn visie toe over conservatisme in de procesindustrie. Door de energietransitie is het belangrijk voor bedrijven om mee te gaan met de hedendaagse technologie. De energietransitie geeft verandering, probeer als bedrijf aan te haken bij nieuwe mogelijkheden.

Ontwikkel goede business case

Ondernemers zien verduurzaming vaak als een complex probleem. Volgens Arnold Mulder, Sector Banker Energy bij ABN AMRO, is voorzichtigheid met investeringen dan ook een hindernis in de procesindustrie. Het ontwikkelen van een goede business case kan helpen bij het werken aan een duurzame toekomst.

Restwarmte en elektrificatie

Noodzakelijk in de energietransitie is het benutten van restwarmte die normaal gesproken verloren gaat. Daarnaast is ook de elektrificatie van het productieproces een trend. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door middel van een industriële warmtepomp. Bronswerk Heat Transfer vertelt meer over de toegevoegde waarde van de industriële warmtepomp.

Financiële uitdagingen

De procesindustrie is een zeer kapitaalintensieve industrie. Voor de koplopers binnen de procesindustrie zijn er per projectfase diverse subsidies beschikbaar gesteld door de overheid: Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+), Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++), Energie-Investeringsaftrek (EIA) of Milieu-Investeringsaftrek (MIA).

Met deze subsidies worden kapitaalintensieve investeringen vele male lager. Check de subsidiewijzer van De Breed op het Klimaatplein voor meer informatie over deze subsidies.

Subsidie experts

Nicole Campen en Mark van Dijk van De Breed & Partners weten precies voor welke fase welke subsidies kunnen worden aangevraagd. Het aanvragen van deze subsidie is vaak een complex proces. Het inschakelen van een expert vergroot de kans op toekenning van subsidie.

Van uitdaging naar oplossing

Meer lezen over de hindernissen in de energietransitie voor de procesindustrie en de oplossingen hiervoor? Download dan de whitepaper ‘De vijf grootste hindernissen van de energietransitie in de procesindustrie’.

Gerelateerde artikelen

Duurzaam Investeren – welke opties heb je als ondernemer?

CO2-neutraal ondernemen

In onze economie is duurzaamheid inmiddels een gegeven. Ondernemers zijn steeds meer betrokken bij thema’s...

Lees verder

Verlagen waterdruk snel terugverdiend dankzij water- en energiebesparing

Praktijkverhalen

Door de waterdruk in een 5-sterrenhotel te verlagen, is op jaarbasis een waterbesparing van 2.250...

Lees verder

Van lineair naar circulair printen: welke voorwaarden zijn nodig voor succes?

Praktijkverhalen

Jaarlijks worden er miljoenen toners en cartridges verbruikt en vervolgens vernietigd. En dat is jammer,...

Lees verder