Waarom zou je partner worden van het Klimaatplein?

CO2-neutraal ondernemen

Onlangs bezocht ik in Zwitserland de prachtige Rhônegletsjer bij de Furka pas. Een enorme ijsmassa hoog in de bergen waarvan het smeltwater het lager gelegen land ieder jaar van drink- en irrigatiewater voorziet. Normaal gesproken herstelt een gletsjer zich iedere winter en groeit weer aan met nieuwe ijsmassa. Uit onderzoek blijkt dat over dertig jaar het volume van deze Rhônegletsjer met zo’n vijftig procent zal zijn afgenomen. Rond het jaar 2100 zal er zo goed als niets meer van over zijn.

De opwarmende aarde heeft nu al enorme gevolgen voor onze ecologie, economie en samenleving. Extreme hitte, droogte, orkanen en een stijgende zeespiegel veroorzaken voor vele miljarden aan economische schade, laten tienduizenden mensen op de vlucht slaan en tasten op ongekende schaal de biodiversiteit aan. Tijd voor het nemen van verantwoordelijkheid, tijd voor actie!

Delen uitdagingen en oplossingen

Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, waarvan CO2 de meest prominente is, heeft al bij veel organisaties prioriteit. Zuinig en slim omgaan met grondstoffen, inzicht krijgen in eigen energieverbruik en daar vervolgens op besparen. En ook het zelf opwekken van duurzame energie is een veel gezette stap.

Het Klimaatplein laat zien hoe bedrijven dit doen. Tientallen bespaartips, honderden cases, best practises en diverse tools begeleiden het Nederlandse bedrijfsleven naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering. Zo besparen zij op kosten, krijgen voordeel bij aanbestedingen, voldoen aan wet- en regelgeving en creëren duurzame winst.

Matchmaking

Het Klimaatplein wordt ondersteund door tientallen partners. Deze partners delen op onze goed gelezen nieuwsblog hun visie, ervaring en cases en laten zo zien hóe het kan. Zij hebben daarnaast de producten of diensten in huis die organisaties helpen om hun CO2-voetafdruk te verkleinen. We zijn er trots op dat onze partners het bestaan van het Klimaatplein mogelijk maken. En heel blij zijn we met iedere bezoeker die via het Klimaatplein gebruik maakt van het aanbod van die partners. Daarmee wordt namelijk direct uitstoot van broeikasgassen gereduceerd.

Beweging naar klimaatneutraal

Het Klimaatplein doet meer dan alleen matchmaking. We willen de beweging naar een klimaatneutrale economie aanjagen. Zo organiseerden we voor vijfhonderd ondernemers de eerste online cursus voor duurzaam ondernemen van Nederland. We verzamelden 750 voorstellen voor een klimaatakkoord en overhandigden deze aan staatssecretaris Dijksma. Een handtekeningenactie voor een hogere prijs op CO2 droegen we over aan de Vice-voorzitter van de Tweede Kamer. En dit jaar voerden we de eerste Nederlandse testcase uit met CO2-beprijzing bij het bedrijfsleven. Dit leverde veel nodige aandacht op vanuit binnen- en buitenland.

Resultaten

Ruim 550.000 keer werd het Klimaatplein inmiddels geraadpleegd door ondernemers die aan de slag willen met duurzaam ondernemerschap. 20.000 daarvan verwezen wij direct door naar het aanbod van onze partners. De diverse speciale acties en lobby-activiteiten dragen zichtbaar bij aan de beweging naar een klimaatneutrale economie.

De praktische ingrediënten voor zo’n klimaatneutrale economie zijn voorhanden, dat laten de cases en partners op het Klimaatplein zien. Samen met u dragen we bij aan de noodzakelijke versnelling. We zullen er het smelten van de Rhônegletsjer niet mee tegenhouden, maar iedere druppel die we kunnen voorkomen vind ik het werken ervoor waard.

Sluit je ook aan als partner van het Klimaatplein > deel je cases en werk samen met ons aan een klimaatneutraal Nederland!

Rob van der Rijt
Klimaatplein.com

Gerelateerde artikelen

Duurzaam Investeren – welke opties heb je als ondernemer?

CO2-neutraal ondernemen

In onze economie is duurzaamheid inmiddels een gegeven. Ondernemers zijn steeds meer betrokken bij thema’s...

Lees verder

Verlagen waterdruk snel terugverdiend dankzij water- en energiebesparing

CO2-neutraal ondernemen

Door de waterdruk in een 5-sterrenhotel te verlagen, is op jaarbasis een waterbesparing van 2.250...

Lees verder

Van lineair naar circulair printen: welke voorwaarden zijn nodig voor succes?

Praktijkverhalen

Jaarlijks worden er miljoenen toners en cartridges verbruikt en vervolgens vernietigd. En dat is jammer,...

Lees verder