Wat is nu écht klimaatneutraal?

CO2-neutraal ondernemen

René Toet KlimaatakkoordKlimaatneutraal ondernemen. Organisaties gebruiken deze term te pas en te onpas. Uit de wil om in 2020 klimaatneutraal te zijn spreken organisaties krachtige ambities uit, laat staan dat ze aangeven nu al klimaatneutraal te zijn. Wij realiseren ons dat het klimaat onder druk staat en juichen ambities op dit vlak toe, mits goed ingevuld!

Maar.. wanneer is er dan precies sprake van klimaatneutraliteit?

Wij vinden een product, dienst of organisatie klimaatneutraal wanneer stapsgewijs naar klimaatneutraliteit is toegewerkt en aantoonbaar de CO2-uitstoot nul is. Dit betekent dat uw organisatie CO2-uitstoot reduceert en compenseert. Dit levert grote opbrengsten zoals: kostenbesparing, een beter imago en u komt tegemoet aan de toenemende vraag naar duurzaamheid.

Waardevol voor u én het klimaat!

Hoe krijgt u dit dan voor elkaar?

100% klimaatneutraal ondernemen hoe pakt u dat aan? Dat doet u al door doelen te stellen om de impact die uw onderneming heeft op het klimaat teniet te doen.

Door uw CO2-voetafdruk in kaart te laten brengen, krijgt u direct inzicht in de invloed van uw organisatie op het klimaat. Daardoor kunnen wij samen met u reductiemaatregelen treffen. De betrokkenheid en het bewustzijn binnen uw organisatie groeit zodanig dat er nieuwe initiatieven ontstaan. Wist u dat 10 tot 20 procent al snel gereduceerd kan worden met kleine aanpassingen? Het restant van uw uitstoot die overblijft na reductie kunt u compenseren door te investeren in een van onze duurzame energieprojecten.

Stempel erop!

Wanneer u bovenstaande stappen heeft doorlopen, mag u trots zijn op het resultaat! En wat is er mooier deze klimaatneutraliteit te bekronen en te laten beoordelen. Dat kan aan de hand van de standaard Klimaatneutraal Gegarandeerd. Een snelle, betrouwbare en kosteneffectieve kwaliteitscontrole. Dit door Climate Neutral Group geïnitieerde keurmerk dient als ondersteuning bij deze transitie om duidelijk en transparant hierover te communiceren.

Waarom compensatie?

Wij kunnen er met z’n allen natuurlijk beter voor zorgen dat we minder CO2 uitstoten door energie te besparen. Compensatie is de manier om aan de resterende uitstoot, die u zelf op dit moment nog niet kunt reduceren, toch iets te doen en daarmee wel degelijk impact op het klimaat te maken. Maar compensatie biedt ook vele voordelen voor u! Uit internationaal onderzoek[1] van ICROA en Imperial College London University blijkt dat compensatie een positieve invloed heeft op imago, werknemersbetrokkenheid en onderscheidend vermogen. Wij weten hoe belangrijk de organisaties, die klimaatneutraliteit nastreven, het vinden dat onze projecten niet alleen CO2 reduceren, maar ook daadwerkelijk bijdragen aan betere leefomstandigheden voor de lokale bevolking op gebied van gezondheid, werkgelegenheid en inkomen. Kortom, betere kansen op ontwikkeling!

Deze organisaties gingen u o.a. voor:
Brabant Water, SCA Hygiene Products Nederland, Meijburg & Co, Noordhoff Uitgevers, Triodos Bank, IMC, Gemeente Hilversum, Sunny Cars, RDW, Sivomatic.

[1] Unlocking the hidden Value of Carbon Offsetting

Gerelateerde artikelen

Duurzaam Investeren – welke opties heb je als ondernemer?

CO2-neutraal ondernemen

In onze economie is duurzaamheid inmiddels een gegeven. Ondernemers zijn steeds meer betrokken bij thema’s...

Lees verder

Verlagen waterdruk snel terugverdiend dankzij water- en energiebesparing

CO2-neutraal ondernemen

Door de waterdruk in een 5-sterrenhotel te verlagen, is op jaarbasis een waterbesparing van 2.250...

Lees verder

Van lineair naar circulair printen: welke voorwaarden zijn nodig voor succes?

Praktijkverhalen

Jaarlijks worden er miljoenen toners en cartridges verbruikt en vervolgens vernietigd. En dat is jammer,...

Lees verder