Wat motiveert MKB bedrijven om energie te besparen en te verduurzamen?

CO2-neutraal ondernemen

Vanuit Tilburg University is onderzoek gedaan naar de motivatie van ondernemers om energie te besparen en het verbruik te verduurzamen. Enkele deelnemers aan de Nederlandse Alliantie voor Klimaatactie namen ook deel aan dit onderzoek. De belangrijkste factoren die deze MKB-bedrijven motiveren zijn: competitief blijven en voldoen aan de verwachtingen van stakeholders.

Competitief blijven en goed stakeholdersmanagement zijn twee factoren die duidelijk met elkaar verbonden en moeilijk te onderscheiden zijn. De meeste bedrijven zien dat verschillende belanghebbenden, zoals klanten en werknemers, hen aanzetten om actief te investeren in energiebesparing en verduurzaming. Dat draagt dan ook direct weer bij aan een betere concurrentiepositie.  

Kostenbesparingen

Ook kostenbesparingen zijn belangrijke drijfveren voor het MKB voor verduurzaming. Vaak wordt dan gekozen voor het “laaghangend fruit” qua maatregelen voor energie-efficiëntie. Voor de wat ingrijpender maatregelen, zoals de input van minder energie-intensieve grondstoffen of zuinigere productiemachines en apparatuur, zijn MKB’ers afhankelijk van leveranciers en de snelheid van technologische ontwikkelingen. Ook vormt het gebrek aan financiële middelen een rem op investeringen.

Een gevoel van het nemen van ecologische verantwoordelijkheid is ook een belangrijke motor voor duurzame herinvesteringen. Het belang van de duurzame dimensie bij investeringen is onder meer afhankelijk van de grootte en zichtbaarheid van de klant. Zonnepanelen worden bijvoorbeeld gezien als een zeer zichtbaar instrument, waardoor het beeld ontstaat bij klanten dat het bedrijf zich bewust is van zijn ecologische impact.

Een groot aantal zonnepanelen stelt ondernemers ook in staat om eigen energieproducent te worden. Praktische zaken, zoals eigendom (van de locatie van de zonnepanelen) en een sterke dakconstructie, spelen ook een rol voor de plaatsing van zonnepanelen.

Waar zit de impact?

Uit het onderzoek blijkt ook dat energieverbruik vaak een klein deel van de totale productiekosten is. Onderzoek naar de energietransitie en de verantwoordelijkheid van het MKB pleit dikwijls voor een focus op het verbeteren van energie efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie. Maar vaak kunnen andere zaken, zoals de aanvoer van grondstoffen met een lagere CO2-intensiteit, meer bijdragen aan het doel van een lagere ecologische impact op bedrijfsniveau.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Steef Dirkse, masterstudent Strategic Management aan de Tilburg University. Wilt u het gehele onderzoek ontvangen, zend dan een mail naar steefdirkse (apenstaartje) live.nl.

 

 

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Milieubarometer als CO2-meetinstrument voor CSRD-rapportage

CO2-neutraal ondernemen

Voor grotere bedrijven is het meten en monitoren van CO2-emissies onderdeel van de verplichte duurzaamheidsrapportage...

Lees verder

Intersteel wil ook marktleider worden op het gebied van  duurzaamheid

CO2-neutraal ondernemen

Intersteel is marktleider in hang- en sluitwerk in Nederland. Het is een organisatie die zich...

Lees verder

Oude werkkleding wordt relatiegeschenk: Technische Unie zet circulaire stappen

CO2-neutraal ondernemen

Soms is oude werkkleding niet meer te gebruiken. Weggooien is zonde, dus dat doet Klimaatplein...

Lees verder