De WEconomy: meedoen aan nieuwe businessmodellen

CO2-neutraal ondernemen

Bent u in staat een denkomslag te maken? Echt radicaal anders te gaan denken? Bijvoorbeeld door het concept ‘geld’ los te laten. Of door wortels uit te ruilen tegen tijd of energie. Of doet U dat al in een of andere vorm? Heeft U een mooi innovatief project opgezet dat soms mensen in uw omgeving nog niet helemaal ‘vatten’? Als dat in een of andere vorm het geval is, past u prima in het profiel van een echte pionier een burger 2.0.

Een crises van kansen
De huidige crisis biedt een uitdagende kans om de economie anders te gaan inrichten. In het recent verschenen boek ‘Werken aan de WEconomy’ (Kluwer, 2013) heeft een groep mensen met heel verschillende achtergronden vanuit de praktijk beschreven hoe zij zo’n nieuwe economie proberen vorm te geven. Dag in dag uit en in hun werk, hun school of thuis. Rode draad in het boek is om een transitie te maken van een Iconomy naar WEconomy. Kern van die WEconomy is een andere vorm van waarde creëren en van waarde delen. Van een verticaal besturingsmodel gaan we naar een horizontaal model waarin sociale en economische activiteiten tussen mensen en bedrijven nieuwe vormen van transactie mogelijk maken. Wat zo ontstaat is een ‘sharing’ of collaborative’ economie, gebaseerd op peer tot peer transacties. De belangrijkste boodschap van het boek is dat als we duurzaamheid in onze maatschappij werkelijk vorm willen geven we een radicale denkomslag moeten maken en dat samen moeten doen. Waarom geld van de bank halen en tanken als de eerste prototypes van de benzine-loze auto rondrijden. Waarom (vrije) tijd niet op een tijd-bank zetten en zo ‘ten gelde’ maken? Waarom niet van huis uit een buurt distributiecentrum voor regionale producten begonnen. het aardige is: dat gebeurt al op heel veel plaatsen in onze maatschappij. Terwijl “Den Haag”  werkt aan het beteugelen van in veertig jaar opgebouwde schuld ontstaat schoorvoetend een samenleving waarin het op termijn minder gaat om geld maar meer om toegang, waarden en mensen.

Nieuwe Business Modellen
Mensen wachten niet meer wachten op richtlijnen uit ‘Den Haag’, maar gaan gewoon zelf aan de slag gaan met zorgflorijnen, een broodfonds, een beebox of een anders-dan-anders betaald filmfestival. Samen waarde creëren is daarbij het sleutelwoord. Dat andere denken vraagt wel om het vormgeven van  nieuwe business – of transactie – modellen (NBM). Business modellen die het mogelijk maken meer dan alleen op basis van geld met elkaar transacties te realiseren. Die het mogelijk maken om in de uitruil te werken met waarden als energie, voeding, tijd, aandacht of zorg. Als aanvulling op geld, complementair en parallel daaraan. Noem wat er zo ontstaat geld voor gevorderden, nieuwe vormen van risico-spreiding of gewoon gezond verstand: een waarde(n) portefeuille die bestaat uit meer dan geld alleen is in deze roerige tijden een stabiel bezit.

Anders organiseren
Er zijn al mensen die zo’n denkomslag hebben gemaakt of er aan werken. Een paar voorbeelden ter inspiratie. Op basis van het opkomende crowdfunding: niet een bank, maar een netwerk van burgers financiert een bedrijf of een project. De onderneming krijgt daardoor een groep trouwe klanten – of mensen die het bedrijf iets gunnen – en de investeerders zien dat er met zijn geld iets zinnigs gebeurt. Mensen die met elkaar een coöperatie oprichten om gezamenlijk duurzame energie op te wekken of buurtzorg in de wijk gaan organiseren. We krijgen dan niet een verzorgingsstaat maar een verzorgingsstraat. Een stad die de braakliggende gronden wil gaan benutten voor stadlandbouw en zo de basis legt voor een Gemeentelijk Business Model. Een spijkerbroek die je niet meer koopt maar op maandbasis least. Stel je eens voor wat er gaat gebeuren als je dat voor bijvoorbeeld de verlichting in je huis gaat doen, of voor transport of voor … De mogelijkheden zijn eindeloos.

Meedoen
We leven in tijden van transitie. Het moet anders. Maar dit keer niet omdat daar beleid achter zit maar passie en de behoefte om te veranderen. Als besturen bezuinigen is geworden is het tijd dat we als burgers het roer van de toekomst weer zelf ter hand nemen. Dat kan alleen door te experimenteren. Door elkaar te inspireren. Misschien bent u zelf de uitdaging naar anders organiseren al aangegaan. Bent u trots op de denkomslag die u (of een bedrijf dat u kent) heeft gemaakt. Wij nodigen u graag uit! U kunt zich aanmelden met uw project om mee te doen via de website: www.nieuwebusinessmodellen.info

Foto: Citymarketing Tilburg

Gerelateerde artikelen

Hoe vermijd je verborgen kosten bij gescheiden afvalinzameling?

CO2-neutraal ondernemen

Iedereen heeft weleens te maken met een gevalletje goedkoop is duurkoop. Je zag online die...

Lees verder

Moderne leeromgeving met dank aan circulaire nieuwbouw  

CO2-neutraal ondernemen

De nieuwbouw van het Ashram College heeft een sterke focus op circulariteit door het hergebruik...

Lees verder

EED cijfers gebruiken voor CO2-rapportageplicht Werkgebonden Personenmobiliteit?

CO2-neutraal ondernemen

Veel organisaties en bedrijven moeten aan de EED-auditplicht voldoen. Ze verzamelen daarvoor ook gegevens over...

Lees verder