Zes best practices voor duurzaam websiteontwerp

CO2-neutraal ondernemen

Om het internet soepel te laten werken, moet data worden verzameld, verwerkt en opgeslagen in datacenters over de hele wereld. Deze datacenters zijn supercomputers die ook veel koelenergie nodig hebben en dat doen ze meestal niet op hernieuwbare energie. Er zijn verschillende manieren waarop ontwikkelaars en webontwerpers de energie-impact van websites kunnen verminderen. Met enkele eenvoudige wijzigingen aan websites kunnen ze aanzienlijke verbeteringen aanbrengen zodat energieverbruik significant afneemt. In deze blog enkele best practises voor duurzaam webontwerp.

Als internet een machine was, zou het de grootste door kolen aangedreven machine ter wereld zijn die wel 3,8% van de wereldwijde CO2-uitstoot produceert. Gezamenlijk is het internet goed voor 416,2 TWh elektriciteitsverbruik per jaar. Dit is meer dan wat bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk gebruikt.

Elke keer dat iemand een pagina op een website bezoekt, wordt er gemiddeld 1,76 gram CO2 uitgestoten. Een drukbezochte website stoot dus meer CO2 uit. De totale klimaatimpact van een website is de som van de energie die nodig is voor het dataverkeer van en naar de server, plus de kosten voor de hardware om dit dataverkeer mogelijk te maken.

Verwacht wordt dat ons internetgebruik alleen maar toeneemt de komende jaren. Daarnaast neemt ook het aantal mensen dat aangesloten is op het internet exponentieel toe. Hoog tijd om te kijken naar oplossingen om de klimaatschade van het internet te beperken.

Een duurzaam internet creëren

Er zijn verschillende gebieden waar ontwikkelaars en webontwerpers de impact van websites kunnen verminderen. Met enkele eenvoudige wijzigingen aan websites kunnen we aanzienlijke verbeteringen aanbrengen zodat energieverbruik significant afneemt.

Hieronder vind je een lijst met best practices voor duurzaam webdesign;

1 Groene servers

green web foundation duurzaam internet webdesignDe gegevens van je website worden bij elk bezoek van de server overgedragen naar de bezoeker. Wanneer die server groene energie gebruikt, voorkom je veel CO2-uitstoot van grijze energie. Je server is goed voor ongeveer 10% van de totale uitstoot van je website, er is namelijk nog meer energie nodig om jouw website goed te laten draaien. Maar 10% winst is toch een hele goede stap! Bekijk het onderzoek van de Green Web Foundation.

2 Verklein je afbeeldingen

Afbeeldingen kunnen tot maar liefst 75% van het gewicht van de website uitmaken. Grotere afbeeldingen verbruiken veel data om te laden en vertragen je website. Het optimaliseren van de grootte van de afbeeldingen op je website heeft dus een positieve invloed op het klimaat. Door het voorkomen van onnodig grote afbeeldingen word je website ook sneller. Een traag ladende website zorgt ervoor dat mensen afhaken. Met geoptimaliseerde afbeeldingen heb je een duurzamere en snellere website. Een win win!

Het optimaliseren van je afbeeldingen is gemakkelijk. Er zijn online verschillende tools die de grootte van de afbeeldingen kleiner maken, zonder dat dat tot kwaliteitsverschil op het beeldscherm leidt.

Een andere goede optie is om zoveel mogelijk gebruik te maken van vectoren (SVG) in plaats van afbeeldingen. SVG’s bestanden zijn bijvoorbeeld veel kleiner dan PNG’s of JPEG’s. Daarom is de kans kleiner dat ze je website vertragen. Omdat een SVG is gebaseerd op wiskundige algoritmen, is deze altijd scherp, onafhankelijk van hoe groot het scherm is waar dit bestand wordt bekeken. Foto’s zijn helaas niet in SVG-formaat om te zetten. Maar misschien zie jij wel ruimte op je website om een illustratie in plaats van een foto te plaatsen om je boodschap over te brengen op je website.

3 Heb je die video echt nodig?

Video is een geweldige en populaire manier om mensen te interesseren voor wat je aanbiedt. Het nadeel is dat deze geweldige video’s en animaties ook veel energie verbruiken. Video bekijken is energie intensief; duizenden pixels moeten meerdere keren per seconde veranderen. En al die data moet allemaal door de servers gaan om jouw beeldscherm te bereiken. Op dit moment (2022) wordt meer dan 80% van het wereldwijde consumentenverkeer online besteed aan het bekijken van video’s.

Nog een argument om even goed na te denken over het plaatsen van video’s op je website: je wilt ook niet dat een mobiele bezoeker snel door zijn gigabytes heen is door een bezoekje aan je website.

Hoe pak je dit aan? Begin met jezelf af te vragen of je die video echt nodig hebt. Hou daarnaast je video zo kort mogelijk en zet bijvoorbeeld automatisch afspelen uit.

4 Vereenvoudig de gebruikersinterface (UI)

Consumenten zoeken boeiende en gebruiksvriendelijke websites. Een goede gebruikersinterface (UI) zorgt ervoor dat een website gebruiksvriendelijk is. Laten we als voorbeeld nemen dat je een nieuwe supermarkt bezoekt. Hoeveel tijd besteed je aan het rondcirkelen om alles te vinden wat je nodig hebt, omdat alles voor jou op een onlogische plek staat? Dit is precies wat er gebeurt als een websitebezoeker niet meteen weet waar hij of zij de juiste informatie kan vinden. Onduidelijke menuknoppen die niet weergeven welke informatie er daar te vinden is hiervan een goed voorbeeld. Zoals we al hadden aangegeven zorgt elk paginabezoek voor een uitstoot van 1,76 gram CO2. Als de bezoeker meerdere pagina’s moet bekijken voordat de informatie gevonden wordt: dit levert allemaal onnodige CO2 uitstoot op. Daarnaast loop je het risico dat je bezoeker geïrriteerd afhaakt en een andere website bezoekt. Wat tot een verlies van omzet en leads kan leiden.

Lees het volgende artikel van Careerfoundry voor meer tips en goede voorbeelden van goede gebruikersinterfaces.

5 Meet de CO2-uitstoot van je website

optimaliseer website voor duurzamer gebruikMeten = weten. Weten hoeveel CO2 je website uitstoot is belangrijk. Tot nu toe was het bijna onmogelijk om de CO2-uitstoot van je website automatisch te laten meten. Zonder te weten wat de werkelijke uitstoot is van je website en wat mogelijke verbeteringen betekenen; ga je aan dit onderwerp geen kostbare tijd besteden. Gelukkig heeft Zifera je leven een stuk gemakkelijker gemaakt met een slimme tool (er komt in juni 2022 ook een gratis versie) die de real-time CO2-uitstoot van al je webpagina’s meet. Meer weten over hoe die exacte CO2 wordt berekend? Bekijk dan deze blog over de CO2-berekeningen van websites.

6 Compenseer de CO2-uitstoot

Als laatste stap kun je de CO2-uitstoot van je website compenseren. Er zijn veel bedrijven die CO2 compensatie aanbieden. Een tip; zorg ervoor dat je compenseert via een programma dat jouw waarden ondersteunt. Onze partner voor CO2-compensatie is Fair Climate Fund, met hun gouden standaard CO2-compensatie weten we dat onze compensatie terechtkomt op de plekken waar dit het meest nodig is.

Aan de slag!

Met de groei van onze online aanwezigheid, groeit de behoefte aan duurzaam webdesign aanzienlijk. Hopelijk heb je met deze lijst nieuwe inspiratie opgedaan om aan de slag te gaan. Alle genoemde best-practices kunnen je website verbeteren. Begin gewoon met één onderwerp tegelijk.

Ben je niet in de positie om zelf aan de slag te gaan met duurzaam webdesign in je organisatie? Zifera > heeft ook de kennis voor het bouwen van websites en applicaties in huis en helpen ook jouw organisatie graag met een klimaatvriendelijke website.

Gerelateerde artikelen

Moderne leeromgeving met dank aan circulaire nieuwbouw  

CO2-neutraal ondernemen

De nieuwbouw van het Ashram College heeft een sterke focus op circulariteit door het hergebruik...

Lees verder

EED cijfers gebruiken voor CO2-rapportageplicht Werkgebonden Personenmobiliteit?

CO2-neutraal ondernemen

Veel organisaties en bedrijven moeten aan de EED-auditplicht voldoen. Ze verzamelen daarvoor ook gegevens over...

Lees verder

Duurzaam Investeren – welke opties heb je als ondernemer?

Praktijkverhalen

In onze economie is duurzaamheid inmiddels een gegeven. Ondernemers zijn steeds meer betrokken bij thema’s...

Lees verder