AAE Machinebouw hard op weg om CO2-voetafdruk te verlagen

CO2-neutraal ondernemen

AAE Machinebouw is hard bezig om hun CO2-voetafdruk te verlagen. In eerste instantie werden ze hierdoor getriggerd door de vraag van een klant, die naar hun CO2-voetafdruk vroeg. Het opstellen hiervan leverde een echte eyeopener, waar AAE direct mee aan de slag ging. Door mee te doen aan het CO2-beprijzingsonderzoek van Klimaatplein kreeg het bedrijf een uitgewerkt stappenplan naar klimaatneutraal ondernemen, inclusief inzicht in externe CO2-kosten. Inmiddels denkt AAE erover zélf haar leveranciers te vragen naar hun duurzaamheid om het vuur verder aan te wakkeren.

De CO2-nulmeting

In 2018 bedroeg de footprint van de hoofdlocatie in Helmond 1.497 ton CO2. Als hiervoor een CO2-heffing van €60 per ton CO2 zou gelden zou AAE daar € 89.820 aan kwijt zijn. Bijna 80% van de footprint werd veroorzaakt door elektriciteitsverbruik, de grootste eye-opener dankzij het Klimaatplein CO2-onderzoek.

Genomen maatregelen 2019

Er werd een klimaatneutraaladvies opgesteld met energiebesparingsacties en mogelijkheden voor duurzame energie. KAM-manager Ingeborg Höld ging direct aan de slag met de maatregelen die het grootste effect sorteerden; de impact van elektriciteit moest snel omlaag. AAE formuleerde ook een bijpassend doel: 50% CO2-reductie per jaar. Ingeborg merkt dat duurzaamheid nu echt begint te leven binnen het hele bedrijf.

De grootste klapper heeft AAE gemaakt met het inkopen van groene elektriciteit. Na stevige onderhandelingen heeft AAE gekozen voor echte groene stroom uit zonne-energie. Groene stroom uit biomassa is wel goedkoper, maar levert een kleinere CO2-reductie op. Als ze de (nu nog fictieve) CO2-heffing van € 60 per ton CO2 meerekenen blijkt zonnestroom voordeliger te zijn.

Meten en besparen

Geïnspireerd door het klimaatneutraal-stappenplan onderkent AAE ook de noodzaak van besparen. Gelukkig is besparen ook financieel aantrekkelijk want als je minder verbruikt hoef je ook minder op te wekken of groen in te kopen. Om het elektriciteitsverbruik terug te dringen is allereerst de verlichting aangepakt. Zelfs de reclameverlichting is ver-LED. Daarnaast is de ICT-afdeling bezig met automatische standby – ook in het kader van de veiligheid. De volgende stap is de installatie van slimme (tussen)meters: dit geeft een goed beeld waar het verbruik precies zit en kan veel inzicht geven in de besparingsmogelijkheden. AAE verwacht hierdoor grote besparingen te gaan halen. Energiemonitoring van het aardgasverbruik per ruimte zal ook de mogelijkheden voor besparen op verwarming inzichtelijk maken. Met verwarming gaat AAE in de volgende fase aan de slag.

Vergroenen van het vervoer is al langer een aandachtspunt bij AAE. Bijna alle leasewagens zijn al elektrisch. Zelfs de kleine bestelwagens zijn elektrisch. Nu het onderwerp steeds meer leeft groeit ook het draagvlak voor treinreizen ter vervanging van vliegreizen.

Effect op CO2-voetafdruk

In 2019 was de voetafdruk van de hoofdlocatie van AAE met 5% teruggebracht naar 1.417 ton CO2. Elektriciteitsverbruik van het gebouw is met 7% afgenomen. Dit wordt vooral veroorzaakt door de besparing bij verlichting en de verhuizing van de verspaningsafdeling. De elektriciteitsreductie was echter minder groot dan verwacht, omdat er in 2019 ook meer productie is gedraaid. Toegenomen werk verklaart ook deels de toename in het aardgasverbruik voor verwarming (32%). Een ander deel van de verklaring ligt waarschijnlijk bij het wegvallen van de restwarmte van het verspanen.

In 2019 zag je ook al het eerste effect van de elektrificatie van vervoer (10% minder uitstoot). In 2019 werd het doel van 50% reductie op de eigen footprint helaas niet gehaald, maar in 2020 zal AAE dit doel wel gaan halen met de inkoop van groene stroom. Het bedrijf denkt ook al verder dan de eigen bedrijfsvoering en werkt aan plannen om ook in de zogenaamde scope 3 – bij klanten en leveranciers – emissies terug te brengen.

Gerelateerde artikelen

Circulaire toepassingen en het behalen van science based targets

CO2-neutraal ondernemen

Circulaire toepassingen spelen een belangrijke rol bij het verminderen van de klimaatimpact van een bedrijf....

Lees verder

‘Nu meebewegen betekent grip op energiezekerheid in de toekomst’

CO2-neutraal ondernemen

Terwijl Nederland druk bezig is met verduurzamen, heeft het elektriciteitsnet zijn capaciteit bereikt. Hoe krijgen...

Lees verder

Zo maakt aannemersbedrijf Van der Poel de overstap naar elektrisch rijden

Praktijkverhalen

Twee bedrijfsauto’s, twee heftrucks, een graafmachine van 3800 kilogram, drie personenauto’s en een vacuümunit. Allemaal...

Lees verder